STIWOT

ANBI

Naam: STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)

RSIN: 810512890

Postadres: STIWOT, Postbus 44, 1170AA Badhoevedorp

Doel: STIWOT stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over de Tweede Wereldoorlog, in de meest uitgebreide context, middels het medium Internet. Om dit doel te verwezenlijken worden diverse sites opgezet, onderhouden en geŁpdate. Daarnaast kan het bestuur besluiten tot het uitgeven van andere media.

Beleidsplan: STIWOT stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over de Tweede Wereldoorlog, in de meest uitgebreide context, middels het medium Internet. Om dit doel te verwezenlijken worden diverse sites opgezet, onderhouden en geŁpdate. Daarnaast kan het bestuur besluiten tot het uitgeven van andere media.

STIWOT heeft in de loop der jaren veel trouwe donateurs mogen verwelkomen die de groei van de stichting tot waar zij nu staat mogelijk hebben gemaakt. Verdere uitbreiding van de activiteiten betekent echter dat er ook de nodige uitbreiding aan capaciteiten in de vorm van medewerkers en financiŽn zal moeten ontstaan. Op financieel gebied zal er dan ook gekeken moeten worden naar het scheppen van mogelijkheden door het verwerven van meer donateurs en sponsoren.

Het beheer van het vermogen van de stichting is in handen van het bestuur. Het vermogen dient om de onkosten van de stichting en haar medewerkers te dekken en ruimte te creŽren voor versterking en uitbreiding van de inhoud en bekendheid van de stichting en haar activiteiten.

Bestuur:
- B. van Veen (Voorzitter)
- J.C. Koppes (Penningmeester)
- E.R. van Eig (Secretaris)

Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden binnen STIWOT worden op vrijwillige basis verricht.

Uitgeoefende activiteiten: Voor STIWOT was 2017 het jaar waarin we onze website TracesOfWar.com vernieuwd lanceerde en daar de websites WO2Actueel.nl en WW2Awards.com in overbrachten. B. van Veen nam aan het eind van het jaar afscheid als voorzitter.

FinanciŽle verantwoording

BALANS per 31 december 2017
1000 Kas 0,00
1100 Bank 2.748,76
1110 Bank Bedrijfsplusrek. 15.021,22
1300 Debiteuren 302,50
1710 Te Ontvangen Bedragen 0,00
1800 Te Vorderen BTW 0,00
2000 Tussenrekening Bank 0,00
0400 Eigen Vermogen 11.727,32
0700 Voorziening externe IT 5.500,00
1600 Crediteuren 65,34
1700 Te Betalen Bedragen 0,00
1810 Te Betalen BTW 0,00
1820 Af te Dragen BTW 70,00
2010 Tussenrekening BFT 0,00
1900 Lopend Resultaat 709,82
18.072,48 18.072,48
RESULTATENREKENING 2017
4100 Kantoorartikelen 0,00
4130 Bank kosten 132,55
4140 Porto & Post kosten 399,24
4160 Drukwerk 0,00
4170 Reclamekosten 0,00
4200 Hostingkosten 1.186,51
4210 IT Kosten 54,00
4300 Afrondingsverschillen -2,60
4400 Medew. Bijeenkomsten 435,12
1900 Lopend Resultaat 709,82
8400 Opbrengsten Donateurs 1321,37
8402 Opbrengsten BFT 257,80
8410 Opbrengsten Sponsoring 124,49
8420 Opbrengsten IT-websites 250,00
8430 Opbrengsten Commissies939,76
8451 Opbrengsten Historisch Archief0,00
8900 Rente opbrengsten21,22
2.914,64 2.914,64