STIWOT

Geschiedenis - Oprichting STIWOT

Stichting

Eind 2001 was Go2War2 uitgegroeid tot de grootste Nederlandstalige website over de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer mensen werkten mee aan de website en de beheerskosten liepen op. Frank van der Drift besloot daarom om de website in een stichting onder te brengen. Op 22 januari 2002 richtte hij, op 20-jarige leeftijd, de Stichting Informatie Wereldoorlog Twee op, beter bekend als STIWOT. In de statuten werd opgenomen dat STIWOT ten doel had: “het bevorderen van de kennis over de Tweede Wereldoorlog, niet alleen militair, maar ook in de meest uitgebreide context, zoals op economisch, sociaal en cultureel gebied. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwerpen, ontwikkelen en updaten van websites.”

Naast Go2War2 werd een nieuwe website ontwikkeld, namelijk Stiwot.nl. Op deze website werden, naast algemene informatie over de stichting, allerlei zaken opgenomen die niet langer pasten binnen de opzet van Go2War2, zoals excursieverslagen, een quiz en een agenda voor militairiabeurzen. Tevens was hier het discussieforum te vinden. Tegenwoordig is Stiwot.nl minder ruim van opzet, omdat meerdere vroegere onderdelen overgenomen zijn op Tweede-Wereldoorlog.nl.

Bestuur

STIWOT werd gedurende de eerste maanden bestuurd door één bestuurlid, namelijk door Frank als voorzitter. In oktober 2002 werd het bestuur versterkt door Wilco Vermeer als secretaris. Van 1 januari tot 15 december 2004 was Hans Molier penningmeester. Vervolgens trad Barry van Veen op 1 mei 2005 aan als bestuurslid. Frank, Barry en Wilco vormen momenteel nog altijd het bestuur van de stichting.

Donateurs en sponsoren

Eén van de redenen voor het oprichten van de stichting was om de steeds hoger wordende kosten te kunnen dekken. Een belangrijke bron van inkomsten werden de donateurs van STIWOT. De financiële ondersteuning door donateurs verzekerde het voortbestaan van de websites en maakte de totstandkoming van nieuwe projecten makkelijker mogelijk. Als dank voor hun bijdrage kregen donateurs gaandeweg steeds meer voordelen, zoals korting op producten van onze sponsoren en een reductie op de deelname aan Battlefieldtours. Tegenwoordig is STIWOT nog steeds voor een groot deel afhankelijk van donateurs en proberen we voor hen steeds meer voordelen te verkrijgen.

STIWOT begon ook met het samenwerken met sponsoren. Een trouwe sponsor vanaf het begin waarmee nog steeds samengewerkt wordt is Toys Unlimited. Om meer inkomsten te verwerven openden we in 2002 tevens de Wo2Shop waar door particulieren en bedrijven allerlei zaken verkocht konden worden die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, zoals militaria, boeken en modelbouw. Daarnaast verkochten we ook STIWOT-promotiemateriaal, zoals pennen en T-shirts. In 2005 werd de Wo2Shop overgenomen door Odin Books.

Meetings

Om medewerkers, bezoekers van onze websites, donateurs en sponsors de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten, organiseerde STIWOT op 19 mei 2002 voor het eerst een meeting. Deze meeting vond plaats in het Oorlogs- en Verzetmuseum te Overloon. Daarna volgden jaarlijks nieuwe meetings op andere locaties die meestal verband hielden met de Tweede Wereldoorlog, zoals het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 en het museum Bevrijdende vleugels te Best. Nog altijd trachten wij om jaarlijks een meeting te organiseren.

Lees verder...