STIWOT

Geschiedenis - Go2War2, uitbreiding vernieuwing

Versie 8

Na een half jaar van intensieve voorbereiding lanceerde STIWOT op 1 april 2003 de achtste versie van Go2War2. Voor de gemiddelde bezoeker was het niet direct te zien waarom de ontwikkeling van deze nieuwe versie een half jaar werk had gekost, maar voor medewerkers was deze nieuwe versie een enorme vooruitgang. Net als op Oorlogsmusea.nl werkten we voortaan met ASP en een database. Het invoeren van artikelen werd daardoor voor medewerkers heel eenvoudig. Via een met MS Word vergelijkbare module konden medewerkers online hun artikelen invoeren vanaf elke pc waar ook ter wereld. Een belangrijke verbetering was ook dat interne links (links van het ene artikel naar het andere) voortaan automatisch aangemaakt konden worden.

Kwaliteit

Ook inhoudelijk ging versie 8 er sterk op vooruit. Elk artikel van de oude website werd beoordeeld volgens de nieuw opgestelde kwaliteitseisen. Van belang was vooral de bronvermelding, want door degelijk brononderzoek wilden we ons onderscheiden van andere websites. Het gevolg van deze strenge controle was dat bijna de helft van de oudere artikelen werd verwijderd en dat bijna een kwart compleet herschreven werd om aan de nieuwe eisen te voldoen. Vervolgens moesten de geschikt geachte artikelen stuk voor stuk ingevoerd worden op de nieuwe website.

Vanaf versie 8 van Go2War2 zou er binnen STIWOT in steeds grotere mate gelet worden op de kwaliteit. “Eén van de belangrijkste doelstellingen van STIWOT is het brengen van kwaliteit”, zo lezen we in het handvest voor auteurs van Go2War2. “Kwaliteit van onderzoek, maar ook kwaliteit om dat onderzoek in de vorm van een artikel aan het internet te kunnen toe vertrouwen. Het gevolg van deze kwaliteitseis is een beperking in het aantal personen dat in staat is om dergelijke teksten te maken. Eisen stellen betekent per definitie dat we mensen moeten teleurstellen.” Desondanks slaagden we erin om vele auteurs voor korte of lange tijd aan ons te binden en breidde de website zich gaandeweg uit.

Ons streven naar kwaliteit betekende ook een stap verder in de richting van succes. Na de introductie van versie 8 trok Go2War2 jaarlijks bijna 200.000 bezoekers. Tegenwoordig zijn dat er ruim vijf keer zoveel. Go2War2 groeide uit tot een informatiebron waar de geďnteresseerde in de Tweede Wereldoorlog niet langer omheen kon.

Lees verder...