STIWOT

Geschiedenis - Uitbreiding en professionalisering

Professionalisering

Een belangrijk doel voor STIWOT was en is professionalisering. Wat verstaan we hieronder? “In de loop van de jaren is STIWOT uitgegroeid van een groep goedbedoelende enthousiastelingen tot een organisatie met een zeer groot bereik”, zo lezen we in het werkplan van 2007. “In steeds grotere mate wordt STIWOT geconfronteerd met vragen en aanbiedingen die ons doen bezinnen op de invulling van onze doelstelling. Vooral de vragen die gedegen onderzoek vergen, vragen om ondersteuning aan studenten en scholieren bij het maken van hun opdrachten en vragen of wij historisch materialen onder onze hoede willen nemen, nopen ons om verder na te denken over onze toekomst.” Professionalisering houdt in dat STIWOT deze uitdagingen aangaat en dat het groepje enthousiastelingen nog verder uitgroeit tot een goed georganiseerde organisatie met toekomstperspectief.

De eerste stap in de richting van professionalisering die we genomen hebben, was de oprichting van de stichting. Vervolgens zijn er vele andere stappen gezet, waaronder het opstellen van kwaliteitseisen voor informatie op onze websites, de aanstelling van een staf bestaande uit het hoofd van de Technische Dienst en de projectleiders en het oprichten van een eindredactie voor Go2War2. STIWOT ziet het als uitdaging om die professionalisering verder voort te zetten, zonder daarbij de doelstellingen van de stichting en de charme en de noodzaak van het werken met vrijwilligers aan te tasten.

STIWOT.nl

In het kader van professionalisering vernieuwden we in 2007 de website die u momenteel bezoekt. Stiwot.nl bevatte voorheen onder andere ook reisverslagen, een quiz en een beursagenda, maar tegenwoordig vindt u op deze website enkel nog informatie over de stichting zelf. Alle niet langer relevante onderdelen werden in 2006 overgeplaatst naar de overige websites.

STIWOT Reizen

In de beginjaren van STIWOT werden hoofdzakelijk reisjes georganiseerd voor medewerkers. Zo bracht een groepje medewerkers van STIWOT in maart 2002 een driedaags bezoek aan de Belgische Ardennen. Rondom de herdenking van 60 jaar D-day op 6 juni 2004 was een groepje medewerkers tevens een week aanwezig in Normandië.

Daarna begonnen we met de organisatie van Battlefieldtours die bedoeld waren voor medewerkers en donateurs, maar ook voor iedere andere geďnteresseerden. Op 4 juli 2004 werd bijvoorbeeld een Battlefieldtour georganiseerd in Arnhem die in het teken stond van de slag om Arnhem. De daaropvolgende jaren werden ook de Grebbeberg, de Groesbeek Heights de bunker Diogenes, Fliegerhorst Deelen, Margraten en het fort van Eben-Emael bezocht. De belangstelling voor deze Battlefieldtours was groot en de reacties van deelnemers waren enthousiast. Mede daardoor werd in 2006 StiwotReizen.nl gelanceerd. Op deze website kunt u zich inschrijven voor toekomstige Battlefieldtours en vindt u reisverslagen van vroegere Battlefieldtours.

Lees verder...