STIWOT

Vacature: Medewerker TracesOfWW1.com

Taakomschrijving:
Het schrijven van korte informatieve stukken en het verwerken van foto’s van WOI gerelateerde bezienswaardigheden.

Werkzaamheden:
Middels het doorwerken van boeken, informatiebronnen op internet, kranten enzovoorts, verbeteren van de bestaande gegevens en invoeging van nieuwe bezienswaardigheden. De verwerking geschied middels bronnen die de medewerker zelf aanschaft, in bezit heeft of opzoekt. In eerste termijn (een half jaar minstens of tot de medewerker 18 jaar is) werkt de medewerker onder supervisie van een ervaren medewerker. Daarna zal meer zelfstandig kunnen worden gewerkt. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Hulpmiddelen:
De werkzaamheden worden verricht vanuit op internet aanwezige middelen of vanuit door de medewerker zelf aan te schaffen of in het bezit zijnde middelen. De informatie wordt online in een database systeem verwerkt. Tijdens de supervisie periode mag de medewerker alleen gegevens invoeren, maar zet de supervisor na controle de gegevens online. Na gebleken geschiktheid kan na de supervisie periode de medewerker dit zelf doen.

Nadere informatie of aanmelding:
Projectleider Barry van Veen (info@stiwot.nl)

Reageer direct