STIWOT

Vacature: TracesOfWar - Medewerker gegevensverwerking

Taakomschrijving:
Het verwerken en plaatsen van gegevens uit andere informatiebronnen op de website TracesOfWar.

Werkzaamheden:
Middels het doorwerken van boeken, informatiebronnen op internet, kranten enzovoorts, verbeteren van de bestaande gegevens en invoeging van nieuwe gegevens over personen en/of onderscheidingen. De verwerking geschiedt middels bronnen die de medewerker zelf aanschaft, in bezit heeft of opzoekt. In eerste termijn (een half jaar minstens of tot de medewerker 18 jaar is) werkt de medewerker onder supervisie van een ervaren medewerker. Daarna zal meer zelfstandig kunnen worden gewerkt. De medewerker mag na de supervisie periode ook namens de awards database informatie bij derden opvragen.

Hulpmiddelen:
De werkzaamheden worden verricht vanuit op internet aanwezige middelen of vanuit door de medewerker zelf aan te schaffen of in het bezit zijnde middelen. Voor opvragen van informatie aan derden is een bescheiden budget aanwezig, maar kan alleen via de projectleiders plaatsvinden. De informatie wordt online in een database systeem verwerkt. Tijdens de supervisie periode mag de medewerker alleen gegevens invoeren, maar zet de supervisor na controle de gegevens online. Na gebleken geschiktheid kan na de supervisie periode de medewerker dit zelf doen.

Reageer direct