STIWOT

STIWOT ontvangt bijzondere foto’s kamp Vught

Gepubliceerd op: 28 oktober 2010


UNIEKE FOTO’S KAMP VUGHT OPGEDOKEN

Tot voor kort waren er nauwelijks foto’s van gevangenen van het SS-concentratiekamp Vught. Tussen januari 1943 en de evacuatie in september 1944 waren hier meer dan 31.000 mensen gevangen. Twee recent opgedoken bijzondere foto’s brengen het verhaal van deze plek nog dichterbij.

De Stichting Informatie Wereldoorlog Twee (STIWOT) kreeg de foto’s van de heer Klaas Bezema en benaderde vervolgens Nationaal Monument Kamp Vught. Beide organisaties verzamelen nu meer informatie over de foto’s.

Op één foto zijn gevangenen in gestreepte kampuniformen te zien, die lopend over de Loonsebaan en in gezelschap van een bewaker op de fiets hotel De Hut passeren - nu restaurant de Vughtse Heide. De andere foto toont dezelfde groep gevangenen, die waarschijnlijk moesten werken in het buitengebied, mogelijk de nabijgelegen Gement of het Bossche Broek. De combinatie van gevangenen en bewakers, van slachtoffers en daders, maakt de foto’s uniek. Dat geldt overigens ook voor de ogenschijnlijk ongedwongen ‘groepsfoto’ die werd gemaakt in het buitengebied. Het was streng verboden om in en vlakbij het kamp te fotograferen en daarom zijn dergelijke foto’s bijzonder zeldzaam.

Vrijwilligers van STIWOT hebben achterhaald dat de foto’s zijn gemaakt door de vader van de heer Bezema, als tuinman werkzaam bij de familie Van Beuningen in Vught. De foto’s dateren uit 1944 en komen uit een familie-album. Vader Bezema was een amateur-fotograaf en bleef ook tijdens de oorlog foto’s maken. Nationaal Monument Kamp Vught is zeer verheugd met deze belangrijke recente vondst. De foto’s sluiten precies aan op het thema van de huidige tentoonstelling ‘Zichtbare herinneringen…een confrontatie met terreur’ (t/m 9 januari 2011) waarin de relatie tussen kamp Vught en zijn omgeving centraal staat. STIWOT (www.stiwot.nl) houdt de foto’s in het eigen archief en stelt scans van de foto’s beschikbaar voor Nationaal Monument Kamp Vught en voor onderzoek.


Door burgers gemaakte foto’s van kampgevangenen en -bewakers zijn vrij zeldzaam, gezien de geslotenheid van de concentratiekampen. Deze foto’s zijn echter gemaakt buiten het kamp; vermoedelijk gaat het om gevangenen die buiten het werk tewerk gesteld waren. Blijkbaar hadden de bewakers er geen moeite mee dat de vader van dhr. Bezema hen op de gevoelige plaats vastlegde. Naast de twee foto's met betrekking tot Kamp Vught stelde dhr. Bezema aan STIWOT ook twee foto's uit zijn vaders album ter beschikking die genomen zijn tijdens de bevrijding. Aangezien Vader Bezema eind 1944 naar Haarlem was verhuisd, zullen deze twee foto's naar alle waarschijnlijkheid in Haarlem zijn gemaakt tijdens de intocht van Geallieerde troepen.We zullen de foto’s gebruiken ter illustratie van onze artikelen op Go2War2.nl. De originelen worden opgenomen in ons archief, waar ze veilig bewaard worden en kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Via deze weg willen we dhr. Bezema nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van de foto’s. Heeft u zelf ook foto’s of ander materiaal uit de oorlog dat u wilt bewaren voor het nageslacht en beschikbaar wilt stellen voor publicatie of onderzoeksdoeleinden, denkt u dan ook aan STIWOT. Voor meer informatie over ons archief kunt u een e-mail sturen aan: info@tracesofwar.nl.