Overzicht:

- Gratis WIO #5 inclusief DVD bij bezoek aan STIWOT Meeting 2009
- Na 65 jaar lijst slachtoffers SS-commando
- Nieuwe artikelen op Go2War2.nl
- Go2War2.nl op Twitter
- Overleven onder een andere orde
- Bevrijding Zeeland herdacht
- Medewerker onder de loep
- Interview met Arnold Palthe op Historiek.net
- Verhoor Alfred Jodl op Go2War2.nlGratis WIO #5 inclusief DVD bij bezoek aan STIWOT Meeting 2009 (Redactie Nieuwsbrief)
Zoals inmiddels al bij u bekend is zal op zaterdag 28 november 2009 de STIWOT Meeting gehouden worden in het 'Museum Bevrijdende Vleugels' te Best. Wat u echter nog niet kon weten is dat wanneer u zich vooraf aanmeld u tijdens de meeting geheel gratis een exemplaar van Wereld in Oorlog #5 inclusief DVD ontvangt. Daarnaast ontvangt u een kortingsvoucher van € 2,00 voor bezoek aan het Museum Bevrijdende Vleugels.

Aanmelden is mogelijk via onderstaande link:
- Aanmeldingsformulier STIWOT Meeting 2009

Het voorlopige programma voor de STIWOT-Meeting is als volgt:

11:30: Opening meeting door de voorzitter van STIWOT.

12:00: Lezing door Jan Verstraaten.
Jan Verstraaten zal vertellen over de ervaringen van zijn vader Ton Verstraaten die als krijgsgevangene in kampen in Indië en Japan heeft vastgezeten. Tijdens zijn gevangenschap hield hij een gedetailleerd verslag bij. Dit verslag is door Jan Verstraaten en zijn broer Peter Verstraaten gebundeld in het boek: 'Ooggetuige! Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)' en zal op de meeting verkrijgbaar zijn.

12:45: Een kleine pauze

13:15: Lezing door Overste Jaap Jansen.
Overste Jansen zal vertellen over operatie Amherst, de luchtlandingsactie van zo’n zevenhonderd Franse parachutisten. In die nacht van 7 op 8 april 1945 werden zij boven Drenthe afgeworpen, om achter de Duitse linies verwarring te stichten en zo de geallieerde opmars te vergemakkelijken. Overste Jaap Jansen vertaalde het boek van de Franse oud-officier en parachutist Roger Flamand, die in Drenthe meevocht, naar het Nederlands.

15:30: Afsluiting van de meeting, uitreiking van de prijzen.

Tijdens de meeting zullen er verschillende stands aanwezig zijn. Zo zijn er verschillende projecten van STIWOT vertegenwoordigd, zullen er verkopers van militaria en boeken aanwezig zijn en een aantal organisaties die zich bezig houden met de Tweede Wereldoorlog zoals:
- Documentatiegroep 40-45;
- Oorlogsgravenstichting;
- Poppy Books.

De STIWOT meeting en de lezingen zijn geheel gratis! Aanmelden kan via onderstaande link:
- Aanmeldingsformulier STIWOT Meeting 2009


Na 65 jaar lijst slachtoffers SS-commando (Frank Meijerink)
Sinds een aantal maanden zijn Herman Soepenberg en ik bezig met een onderzoek naar de Silbertanne moorden in Nederland. Op het STIWOT Forum werd hierover een vraag gesteld. In onze verbazing over het ontbreken van een complete lijst met slachtoffers en daders van deze geschiedenis, hebben we het ons tot taak gesteld om die zelf op te zetten. De meeste lezers van deze nieuwsbrief zullen weten wat de Silbertanne aktion inhield, maar het kwam er op neer dat er represaille aanslagen werden gepleegd door leden van de Germaansche SS in Nederland, Nederlanders dus, als antwoord op aanslagen op Duitsers en collaborerende Nederlanders. Deze aanslagen werden ondersteund en gesanctioneerd door de Sicherheits Dienst. De uitvoerende mannen hadden veelal aan het Oostfront gevochten en waren vaak afgekeurd voor verdere frontdienst.

Vanwege het proces wat momenteel gevoerd wordt in Aken tegen één van de daders, Heinrich Boere, werd er door Joop Bouma van Trouw contact met ons opgenomen. Hij wilde de namen die wij met literatuur- en archiefonderzoek hadden gevonden graag publiceren. Na aanvankelijke twijfel en onderling overleg hebben wij toch besloten om onze medewerking aan zijn artikel te verlenen. Voor ons was de hoop op nieuwe gegevens en reacties op de bestaande lijst groter dan de twijfel over de compleetheid en de correctheid van de lijst. Met andere woorden: dit was voor ons de kans om landelijke aandacht te krijgen voor ons streven.

Na de publicatie van het artikel op de voorpagina van Trouw, was er voor zowel de lijst als voor STIWOT en onszelf aan aandacht geen gebrek. Die donderdag hebben Herman en ik het grootste gedeelte van de dag aan de telefoon gezeten om interviews te geven en informatie te verstrekken. Onder andere het ANP en de Wereldomroep hebben er die dag aandacht aan besteed. Ook vanuit de regionale omroepen was er veel interesse in de lijst.

Wat heeft het opgeleverd? Voor ons onderzoek niets dan positiefs. Het aantal mailtjes en telefoontjes dat we binnenkregen naar aanleiding van het artikel loopt tegen de honderd. Daartussen zitten ook veel vragen van nabestaanden over de omstandigheden waarin hun familielid is omgekomen. Ook ooggetuigenverslagen, nieuwe informatie, mogelijke nieuwe zaken en aanvullende gegevens komen binnen. Vooral de gesprekken met ooggetuigen en nabestaanden zijn soms hartverscheurend: ze maken duidelijk wat een enorme impact de moorden hebben gehad, zeker omdat voor veel van hen het lang onduidelijk is geweest wie er verantwoordelijk was voor de moorden. Voor ons zijn deze gesprekken elke keer weer een aanmoediging om door te gaan.

Voor STIWOT heeft het ook een aantal mooie dingen opgeleverd. De publicatie van de lijst op STIWOT.nl bracht niet alleen een verhoging in het bezoekersaantal, maar leidde er ook toe dat STIWOT in alle berichten die verschenen werd genoemd. Een heel mooi gegeven omdat het de naamsbekendheid van onze stichting vergroot en het verduidelijkt waar het ‘merk’ STIWOT voor staat.


Nieuwe artikelen op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Aanloop naar de slag om de Ardennen
De slag om Bastogne was een beslissend moment tijdens het Ardennenoffensief. De barre winterse omstandigheden en het feit dat de paratroopers van de 101st Airborne Division slecht uitgerust en geheel omsingeld waren, maken de succesvolle verdediging van de stad tot een heroïsche gebeurtenis. Mede dankzij dit wapenfeit is de 101st uitermate populair. Vele boeken, artikelen en films zijn er aan gewijd. Maar veel minder bekend zijn de verrichtingen en verhalen van de mannen van de 28th Infantry Division en onderdelen van de 9th en 10th Armored Divisions. Zonder hun heldhaftige optreden zouden de Duitsers de stad al voor de 101st Airborne Division bereikt hebben. Zij wisten, terwijl ze vaak ver in de minderheid waren, de Duitse opmars richting Bastogne dusdanig te vertragen dat de para’s van de 101st zich in en rond de stad konden ingraven.

Klik hier om verder te lezen.

Karl Plagge
Als commandant van een Wehrmacht-eenheid die zich in Vilnius bezighield met de reparatie van legervoertuigen nam majoor Karl Plagge meer dan 1.000 Joden in bescherming. Dankzij hem overleefden ongeveer 200 van hen de oorlog. In 2005 werd hij daarvoor postuum geëerd door het Israëlische Yad Vashem Holocaustinstituut. Majoor Plagge staat nu, net als Oskar Schindler, bekend als ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’.

Klik hier om verder te lezen.

Beide artikelen werden oorspronkelijk gepubliceerd in het tijdschrift Wereld in Oorlog. Wereld in Oorlog vertelt opmerkelijke, aangrijpende en dramatische verhalen achter belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en militaire operaties in de recente oorlogsgeschiedenis. Het accent ligt daarbij op de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Go2war2.nl op Twitter (Redactie Nieuwsbrief)
Sinds 1 november heeft Go2War2.nl een account op Twitter.

Op deze pagina worden alle updates op de site weergegeven en zal de redactie u op de hoogte houden van nieuwe prijsvragen, toekomstige artikelen en andere wetenswaardigheden. Na aanmelding, blijft u dus automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen op de site.

De pagina is hier te vinden: Go2War2.nl op Twitter.


Overleven onder een andere orde (Eddy van Driel)

Op 27 oktober jl. is het eerste exemplaar van het boek “Overleven onder een andere orde” in verzorgingstehuis Vaartland in Vlaardingen overhandigd aan Herman Schaar. Het boek is tot stand gekomen onder leiding van voormalig plv. diensthoofd Zeehavenpolitie, Jan Struijs. De Vlaardingse Geus Herman Schaar speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van dit boek door onderzoeker WOII, Eddy van Driel met raad en daad bij te staan.

“Vrijdagavond 27 oktober 1944: het is een kille en natte avond. Vijf mannen uit Vlaardingen moeten voedsel zoeken voor hun gezinnen en familieleden. Dit als aanvulling op hun karige rantsoen, dat door de Duitsers steeds kleiner wordt. De mannen gaan naar een boerderij waar een voorraad voedsel ligt wat waarschijnlijk bestemd is voor de Duitsers. De mannen zijn er vaker op uit getrokken om voedsel te zoeken, maar deze nacht zal de allerlaatste keer zijn…

De Duitse Hauptmann Kraft had de Gemeentepolitie Vlaardingen gemeld dat de vijf mannen op de vlucht waren doodgeschoten ondanks dat zij gewaarschuwd waren niet te vluchten. Het onderzoek, dat twee jaar geduurd heeft, gaf een heel andere kijk op deze verklaring. Nabestaanden hebben dus 65 jaar moeten wachten op dit onderzoek. In plaats van als dieven en stropers in de geschiedenis van Vlaardingen door te gaan kunnen zij nu eindelijk op de juiste wijze in de geschiedenis worden vermeld.”


Het boek is uitgegeven door de Politieacademie en tevens nemen zij het initiatief om de nieuwe agenten met behulp van dit boek bij te brengen dat zij zelf een morele verantwoording hebben voor de beslissingen die zij dagelijks moeten maken. Het eerste deel van dit boek draagt de titel van het krantenbericht uit oktober 1944: “op de vlucht doodgeschoten”. Het tweede deel geeft de zakelijke kant van het onderzoek weer. Onderzoekers van formaat geven hun visie over het onderzoek en plaatsen het in een tijdskader.

Voor geïnteresseerden is het boekje te koop bij de Politieacademie, contactpersoon is: Ingrid Verlaan, tel: 055-5392017. De kosten bedragen 10 euro.


Bevrijding Zeeland herdacht (Redactie Nieuwsbrief)
Dit najaar werd er in Zeeland uitgebreid stilgestaan bij de Slag om de Schelde en de bevrijding van de provincie, die 65 jaar geleden plaatsvonden. STIWOT was aanwezig bij meerdere activiteiten en herdenkingen. Hieronder een overzicht van de reportages die we voor u samenstelden:

- De droom van Kees Traas uit Nieuwdorp is werkelijkheid geworden, een Zeeuws Bevrijdingsmuseum, dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Het voormalige museum Infatuate in de schuur naast het woonhuis van de familie was te klein geworden voor de “verzameling” van Kees Traas. Het verbouwde museum werd op 30 oktober officieel geopend. Vanaf heden staat het bekend als het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Mia van den Berg was aanwezig bij de opening en stelde een fotoreportage samen op StiwotReizen.nl.

- Op 31 oktober 2009 vond bij het monument op de Sloedam bij Arnemuiden en in het stadscentrum van Middelburg een grote herdenking plaats in het kader van 65 jaar bevrijding in Zeeland. Rudi Schouwenaar en Mia van den Berg waren erbij. Hun fotoreportage is te vinden op StiwotReizen.nl.

- Op het STIWOT-forum vindt u een selectie van foto’s, genomen op 4 november 2009 door Mia van den Berg. Op deze regenachtige dag werd in Bergen op Zoom herdacht dat de stad 65 jaar geleden werd bevrijd. De foto’s zijn genomen op zowel de Canadese als de Britse oorlogsbegraafplaats.


Medewerker onder de loep (Redactie Nieuwsbrief)

Naam: Michel Groot
E-mailadres: michel@go2war2.nl

Hoe ben je bij STIWOT terechtgekomen?
Hobbymatig houd ik me al jarenlang bezig met de Tweede Wereldoorlog. Naast boeken lezen, films en documentaires kijken is internet natuurlijk een belangrijke informatiebron. Het is onvermijdelijk dat je dan vroeg of laat op een STIWOT site terecht komt.

Wat doe je zoal voor STIWOT?
Ik schrijf artikelen en recensies voor Go2War2.nl. Daarnaast probeer ik mee te denken over het nog beter maken van de site.

Hoe lang werk je al voor STIWOT?
Sinds maart 2009. Mijn eerste artikel, over Theodor Morell, verscheen begin april 2009 op Go2War2.nl

Hoeveel tijd ben je per week kwijt aan STIWOT?
Met name het verdiepen in de onderwepen kost veel tijd. Zo heb ik momenteel vier boeken liggen die over het onderwerp voor mijn volgende artikel gaan, totaal meer dan 2100 pagina’s. Tel daarbij op de andere informatiebronnen. Al met al denk ik gemiddeld toch wel twee uur per dag met STIWOT bezig te zijn, direct of indirect.

Wat is het leukste dat je tot nu toe met STIWOT hebt meegemaakt?
Het leukste vind ik de vriendelijke en ongedwongen sfeer die er bij STIWOT heerst, zonder dat dit ten koste gaat van deskundigheid en motivatie. Voor mij een erg inspirerende omgeving in ieder geval.

Met welke STIWOT medewerkers heb je het meeste contact?
Kevin Prenger, projectleider van www.Go2War2.nl, is de medewerker waar ik het meeste contact mee heb.

Wat doe je naast STIWOT op WO2 gebied?
Als het even kan probeer ik plaatsen te bezoeken die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog om daar te fotograferen en de geschiedenis “op te snuiven”. Auschwitz, Sachsenhausen en Ravensbrück zijn zo een aantal plaatsen die ik het afgelopen jaar heb bezocht. Daarnaast mag ik graag films en documentaires kijken.

Wat doe je naast STIWOT op persoonlijk gebied (werk/studie)?
Ik ben werkzaam in de logistieke sector.

Welk aspect van WO2 interesseert je het meest?
De Holocaust en het Derde Rijk zijn de twee zaken die mijn grootste interesse hebben.

Wat vind je omgeving van je hobby?
Die zijn eigenlijk niet anders gewend van me. Door mijn werkzaamheden voor STIWOT zijn er meerdere mensen die inmiddels diverse STIWOT-sites bij hun “favorieten” hebben staan en deze regelmatig bezoeken.

Wat is je favoriete internet site (gelieve geen STIWOT site te noemen)?
Dat is de website www.worldwar2incolour.com.

Op welke dag in de week is het even geen wo2?
Ik heb geen vaste “géén wo2-dag”. Soms heb ik dagen geen tijd om met wo2 bezig te zijn. Gelukkig is meer dan wo2 alleen, anders zou het leven toch wat ééntonig worden.

Wat zou je nog een keer willen bezoeken/zien of meemaken?
Stalingrad, tegenwoordig Wolgograd geheten, Berchtesgaden (de Berghof) en nog een keer naar Auschwitz want één bezoek was té kort om alle indrukken goed in me op te kunnen nemen.

Wil je nog wat kwijt?
In de toekomst zal ik nog veel artikelen gaan schrijven en ik hoop dat mensen zich aanmelden om dit ook te gaan doen. Verder wens ik allen enorm veel plezier en bovenal gezondheid toe.


Interview met Arnold Palthe op Historiek.net (Redactie Nieuwsbrief)
Op Historiek.net is een interview verschenen met STIWOT-medewerker Arnold Palthe over zijn vertaalwerk voor Go2war2.nl. Sinds enkele jaren houdt hij zich voor deze website bezig met het vertalen van processtukken van het Internationale Militaire Tribunaal in Neurenberg.

Historiek.net is een in 2007 opgerichte website die inmiddels uitgegroeid is tot één van de betere geschiedeniswebsites. Op de site worden nieuwsberichten over geschiedenis afgewisseld met historische achtergrondartikelen. Het uitgangspunt is dat geschiedenis niet iets saais en stoffigs is. Iedere dag opnieuw bepaalt de kennis van het verleden ons oordeel over vandaag. Het motto is dan ook "Historiek, omdat we ook van gisteren zijn".

Klik hier om het interview te lezen!


Verhoor Alfred Jodl op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Elke maand citeren we in de STIWOT-nieuwsbrief een passage uit een verhoor van het Internationaal Militair Tribunaal in Neurenberg. Dit keer hebben we een passage geselecteerd uit het verhoor van Alfred Jodl, Chef Operaties van het Opperbevel van de Duitse Strijdkrachten (OKW). Ter sprake komt zijn kennis van het hoge sterftecijfer onder Sovjetkrijgsgevangenen. De ondervrager is kolonel Pokrovski, de plaatsvervangend hoofdaanklager namens de Sovjet-Unie.

“KOL. PROKOVSKI: U hebt zeer belangrijke verklaringen afgelegd voor het Tribunaal. U hebt toegegeven dat in 1941 de strijders van het Rode Leger bij Vyazma fel tegenstand hebben geboden tegen de Fascistische invallers. Velen van hen werden gevangen genomen alleen maar omdat ze te uitgeput waren om zich te bewegen. U hebt daarbij het abnormaal hoge sterftecijfer onder de Sovjet krijgsgevangenen uitgelegd. Is dat juist?
JODL: Dat is juist waar het de gevangenen betreft, in het bijzonder in de zak van Vyazma.
KOL. PROKOVSKI: Kunt u andere redenen bedenken die dit hoge sterftecijfer onder Russische krijgsgevangenen zouden kunnen verklaren?
JODL: Ik heb nooit over andere redenen gehoord.
KOL. PROKOVSKI: Dan zal ik uw geheugen een beetje opfrissen en uw aandacht vestigen op een kort uittreksel uit ons bewijsstuk USSR-353. Het is een brief van Rosenberg aan de Opperbevelhebber van de strijdkrachten, anders gezegd, direct naar het OKW gestuurd. De brief is gedateerd 28 februari 1942. Ik zou uw aandacht willen vestigen op een paar korte uittreksels uit dit document. Ik meen op pagina 1 zijn de volgende zinnen onderstreept:
“Het lot van Russische krijgsgevangene in Duitsland is een enorme tragedie ....... Een groot deel van hen is van honger of door het slechte weer gestorven. Duizenden zijn ook aan typhus gestorven.”
Ik laat een paar zinnen weg en ga naar de volgende pagina: “Diverse slimme kampcommandanten hebben deze lijn met enig succes gevolgd. Voorheen was er sprake van dat de bevolking uit zichzelf bereid was de krijgsgevangenen van voedsel te voorzien. In het merendeel van de gevallen echter hebben de kampcommandanten de bevolking verboden voedsel aan krijgsgevangenen te geven en zij gaven er de voorkeur aan hen van honger te laten sterven.....Bovendien werden in veel gevallen gevangenen die op weg waren en het door pure honger en uitputting niet meer konden volhouden in het volle zicht van een verschrikte bevolking neergeschoten; de lichamen werden langs de kant van de weg achtergelaten.” En verderop:
“Er zijn opmerkingen gehoord als deze: “Hoe meer gevangenen er sterven, des te beter is het voor ons.”
En nogmaals op pagina 3:
“Het zou te naïef zijn te denken dat wat er zich in de krijgsgevangenkampen afspeelde voor de Sovjet regering verborgen kon blijven. Uit de nota van Molotov blijkt duidelijk dat de Sovjets volledig op de hoogte zijn van de toestanden zoals hierboven omschreven.....”
Hebt u de betreffende passages gevonden?
JODL: Ja, ik heb ze gevonden.
KOL. PROKOVSKI: Wist u nu echt niets over de redenen voor deze hoge sterfte?
JODL: Nee, ik hoorde tijdens dit proces pas voor het eerst van die brief.
KOL. PROKOVSKI: Beklaagde Jodl, ik vraag u niet over de brief. Ik vraag u naar de redenen voor de massale sterfte onder Sovjet krijgsgevangenen. U wist dus niets van de redenen die tot deze massale sterfte leidden?
De PRESIDENT: Is dat document ondertekend?
KOL. PROKOVSKI: Het document draagt geen handtekening. Het is een in beslaggenomen document, nummer 081-PS. Het behoort tot de documenten die door de Verenigde Staten in beslag zijn genomen en die aan ons zijn overhandigd zodat we ze bij het Tribunaal kunnen indienen.
(tot de beklaagde): Ik heb uw antwoord niet gehoord, beklaagde.
JODL: Ik wist niets van de redenen voor die massale sterfte. In ieder geval zijn die volkomen onjuist; dat weet ik wel omdat ik uit mijn hoofd ruwe aantallen kan geven wat betreft het aantal Russische krijgsgevangenen en hun verblijfplaats.”

Lees hier het complete verhoor.


STIWOT Nieuwsbrief

9de jaargang, 11e editie
  november 2009

De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.