Overzicht:
- AFGELAST - STIWOT Meeting - AFGELAST
- Win de 13 DVD-box Nazi Jagers!
- Fotowedstrijd 10 jaar Dodenakkers.nl

- Nieuwe artikelen op Go2War2.nl
- Recensie: Het Grote 40-45 Boek
- Verloting: magazine + DVD Nederland in de Tweede Wereldoorlog
- Artikel over het IJsselmeerflottielje in Wereld in Oorlog

- Verhoor Karl Dönitz op Go2War2.nlAFGELAST - STIWOT Meeting - AFGELAST (Redactie Nieuwsbrief)
Helaas heeft het bestuur van STIWOT vanwege onvoorziene omstandigheden moeten besluiten om de geplande STIWOT Meeting GEEN doorgang te laten vinden.


Win de 13 DVD-box Nazi Jagers! (Redactie Go2War2.nl)
Op Go2War2.nl kunt u tot 1 juni a.s. meedoen aan een korte prijsvraag. Daarbij maakt u kans op de 13 DVD-box Nazi Jagers. Nazi Jagers is een unieke verzameling van 13 DVD's + dossiers over de klopjacht op de grootste oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog.
 


Na de Tweede Wereldoorlog wisten talloze nazi’s hun straf te ontlopen. Europa was in chaos en de ernst van de holocaust was nog niet overal doorgedrongen. Via ultrageheime netwerken wisten ze Europa te ontvluchten. Adolf Eichmann, Klaus Barbie en Josef Mengele waren slechts enkele nazi’s die met het bloed van duizenden aan hun handen wisten te ontkomen. Maar hoe ver ze ook kwamen, hoe lang ze ook uit handen van hun achtervolgers wisten te blijven, ze waren nergens veilig. In de DVD-box Nazi Jagers wordt aan de hand van getuigenverklaringen onderzocht waar deze nazi’s schuldig aan waren, hoe ze ontsnapten en hoe de jacht op hen werd geopend…
 
HOKSHOP.COM heeft maar liefst twee exemplaren voor de winnaars van de quiz beschikbaar heeft gesteld. Klik hier om mee te doen!

Met betrekking tot deze 13 DVD-box heeft HOKSHOP.COM ook een mooie aanbieding:
 
De serie bestaat uit de volgende dossiers:
Aflevering 1: De Jacht op Nazi Raketgeleerden
Aflevering 2: De Jacht op Martin Bormann
Aflevering 3: SAS vs. SS
Aflevering 4: Joachim Peiper, slachter van Malmedy
Aflevering 5: de jacht op kampcommandant Franz Stangl
Aflevering 6: Albert Speer: The Good Nazi?
Aflevering 7: Josef Mengele: The Angel of Death
Aflevering 8: Joodse wraak
Aflevering 9: Killing Reinhard Heydrich
Aflevering 10: Hunting Adolf Eichmann
Aflevering 11: The Monster and the Butcher: Klaus Barbie en John Demjanjuk
Aflevering 12: Hermann Göring
Aflevering 13: Heinrich Himmler

Koop nu deze schitterende verzameling en ontvang gratis de DVD's:

Eichmann: Het beruchte verhaal over de architect van de Holocaust.
GOOD: “Een ongelooflijk krachtig drama over de Tweede Wereldoorlog. De beste rol van Viggo Mortensen tot nu toe.”

Klik hier om de 13 DVD-box + de twee gratis DVD's te bestellen bij HOKSHOP.COM!


Fotowedstrijd 10 jaar Dodenakkers.nl (Redactie Nieuwsbrief)
De onderstaande bijdrage is van René ten Dam van de Stichting Dodenakkers.nl. STIWOT wil meteen van de gelegenheid gebruik maken om hem en zijn collega’s van harte te feliciteren met het 10-jarige bestaan van hun website! De website is de belangrijkste bron van informatie voor funerair erfgoed in Nederland op het internet.
 
 
Stichting Dodenakkers.nl organiseert in verband met het 10-jarig bestaan van de gelijknamige website een fotowedstrijd met als thema 'Historische Nederlandsche dodenakkers'. Het onderwerp van de foto moet zijn een (onderdeel van een) begraafplaats in Nederland of een Nederlandse begraafplaats in het buitenland. Zo zijn in Nederland de tientallen erevelden en duizenden oorlogsgraven een kenmerkend onderdeel van het funeraire landschap en deze zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Elk heeft zijn eigen verhaal. De fotografen worden vrijgelaten in hun interpretatie. Desgewenst kunnen deelnemers een korte motivatie meesturen. De fraaiste foto's zullen worden opgenomen in een in beperkte oplage te verschijnen fotoboek. De fotowedstrijd loopt tot 31 augustus 2011.

Het wedstrijdreglement is hier te vinden. Let op: deze wedstrijd is een initiatief van Stichting Dodenakkers.nl. STIWOT is niet actief betrokken bij de organisatie. Uw vragen kunt u via het contactformulier op Dodenakkers.nl richten aan de organisatoren van de prijsvraag.


Nieuwe artikelen op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Onderstaande artikelen zijn de afgelopen weken op Go2War2.nl verschenen:
 
Operatie Flipper
Eenheden van de in juli 1941 opgerichte Special Air Service (SAS) zouden in de nacht van 17 op 18 november per vliegtuig in Noord-Afrika gedropt worden om Duitse vliegtuigen te vernielen en speciale eenheden zouden door de woestijn ten zuiden van Tobroek oprukken om de belangrijke oase Jalo, zo’n 250 kilometer ten zuidoosten van Sirte achter de linies te veroveren. Dit zou de As-strijdkrachten slagkracht in de lucht en belangrijke pleisterplaatsen in de woestijn ontnemen. De meeste gedurfde actie was echter operatie Flipper. De aanval had, naast het uitschakelen en ontregelen van drie belangrijke communicatie- en commandoverbindingen een vierde, gewaagder doelwit; Erwin Rommel zelf. Onderzeeërs zouden de Britse commando’s achter de linies droppen en deze zouden naar Rommels hoofdkwartier in Beda Littoria (Libië) oprukken om het hoofdkwartier uit te schakelen en Rommel te liquideren.
 
 
 
RAF-basis Middleton St. George
RAF Middleton St. George was tijdens de Tweede Wereldoorlog een luchtmachtbasis van de Royal Air Force (RAF). Door de oorlogsdreiging eind jaren 30, werd de vraag naar militaire vliegvelden aanzienlijk groter. Verspreid over heel Groot-Brittannië werden vliegvelden aangelegd. Zo ook in de buurt van het plaatsje Middleton St. George, gelegen naast de stad Darlington in het noorden van Engeland. Hier werd in 1939 gestart met de bouw van de luchtmachtbasis RAF Goosepool. Deze naam werd echter na korte tijd veranderd in RAF Middleton St. George. De oude naam Goosepool werd echter door de bemanningsleden en omwonenden nog steeds gebruikt. Dat leidde tot verwarring bij de Duitse Luftwaffe. 
 
 
 
Britse submarines voor de Nederlandse marine
Op 24 september 1941 benaderde de Nederlandse marineleiding de British Admiralty met het verzoek om drie nieuwe Britse T-class submarines over te kunnen nemen. De Koninklijke Marine had Hr. Ms. O 8 en Hr. Ms. O 12 verloren doordat die op 14 mei 1940 in Duitse handen vielen. Verder wilde de marine de verouderde Hr. Ms. K VII en de drie boten van de K VIII-klasse afstoten en om de vrijgekomen bemanningen toch hun oorlogstaken te kunnen laten uitvoeren waren nieuwe onderzeeboten nodig. De Royal Navy kon op dat moment de T-klasse onderzeeboten niet missen maar bood de Koninklijke Marine wel twee kleinere, maar ook moderne, U-klasse onderzeeboten aan.
 
 
 
Tilburgse zegeltjeskraak
Ongeveer 350.000 mensen zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in Nederland. Om deze mensen te kunnen verbergen en verzorgen hadden de verzetsgroepen die zich bezighielden met onderduikhulp allerlei officiële papieren nodig, zoals persoonsbewijzen en distributiebescheiden. Om deze papieren te bemachtigen, werden er met enige regelmaat distributiekantoren en gemeentehuizen overvallen door het verzet. Eén van die overvallen staat bekend als de Tilburgse zegeltjeskraak. Dr. Lou de Jong noemde dit in zijn ‘Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ één van de belangrijkste wapenfeiten van het verzet.
 

 
Recensie: Het Grote 40-45 Boek (Frans van den Muijsenberg)
Uit de omvangrijke fotocollectie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie verscheen in 2002 van Erik Somers (beheerder van de fotocollectie NIOD) en René Kok “Het 40-45 Boek”, een zwart-wit uitgave met 500 foto’s die zijn ingedeeld in tien thematisch geordende hoofdstukken, die elk chronologisch zijn opgebouwd. Elke foto is (voor zover bekend) voorzien van de naam van de fotograaf of bron en de lokatie en datum van de foto, aangevuld met een compact onderschrift om de foto zo goed mogelijk te kunnen duiden. In enkele gevallen wordt het oorspronkelijke onderschrift gegeven. Het boek werd heel positief ontvangen. Er werden dan ook meer dan 25.000 exemplaren van verkocht.
 
De beide auteurs hebben naar aanleiding van dat succes uit de inmiddels met 30.000 foto’s vergrote collectie een nieuwe uitgave samengesteld, waarbij zowel het aantal pagina’s als het formaat van het boek flink is vergroot. Het boek heet niet toevallig “Het Grote 40-45 Boek”. Vooral dat grotere formaat (24 x 31,5 cm) is een vooruitgang, want fotomateriaal komt nu eenmaal het best tot zijn recht als het op een redelijk formaat wordt afgedrukt. In vergelijking met de eerdere uitgave is ook de vormgeving van het boek enorm verbeterd. Het kleine formaat van het eerste boek met alleen zwart-wit foto’s gaf in wezen geen enkele mogelijkheid er visueel een aantrekkelijk boek van te maken. Door de afwisseling van kleur, zwart-wit en steeds verschillende fotoformaten is een zeer aangename lay-out ontstaan. Gehandhaafd is de indeling in de tien thematisch en chronologisch opgebouwde hoofdstukken: strijd, dagelijks leven, collaboratie, burgerslachtoffers, overwinning, nederlaag, verzet en terreur, vervolgden, kinderen en kopstukken. Die thematiek geeft volop gelegenheid foto’s van gevechtshandelingen in Europa af te wisselen met dagelijkse taferelen en persfoto’s. Dat geheel geeft een geweldig beeld van hoe in de jaren 1939-1945 de meest verschrikkelijke dingen gebeurden en hoe tegelijkertijd het dagelijkse leven voor de meeste mensen zo goed en zo kwaad als het kon gewoon doorging.
 

 
Het fotoboek staat vooral in het teken van het materiaal dat weergeeft hoe de oorlog is verlopen binnen Nederland in het bijzonder en West-Europa in het algemeen. Met bijvoorbeeld op de pagina’s 83 t/m 93 onder het thema Dagelijks Leven: een krantenverkoper in Berlijn van een boulevardblad dat trots bericht over de Duitse opmars in de Sovjet-Unie (oktober 1941), Japanse huisvrouwen die de soldaten aan het front steunen (februari 1942), het warme onthaal dat de Duitsers in de Oekraïne kregen (najaar 1942), een jeugdig Nederlands stel op weg naar hun vakantie in een jeugdherberg (april 1942), het landskampioenschap van ADO (juni 1942) en schitterende propagandafoto’s over de rol van de Amerikaanse vrouwen in de oorlogsindustrie (najaar 1942). Een kleine illustratie van de overweldigende diversiteit van dit boek.
 

 
Verloting: magazine + DVD Nederland in de Tweede Wereldoorlog (Redactie Go2War2.nl)
STIWOT mag drie exemplaren van het onderstaande magazine + DVD verloten aan de lezers van de STIWOT Nieuwsbrief. Het enige dat u hoeft te doen om hierop kans te maken, is voor 14 juni a.s. een e-mail te sturen aan quiz@go2war2.nl met vermelding van “NL in WO2” en uw adres. De winnaars zullen in juni uitgeloot worden en krijgen het magazine + DVD toegestuurd.
 
De nieuwe uitgave Nederland in de Tweede Wereldoorlog, een combinatie van een magazine van 36 pagina’s plus een DVD, laat zien hoe Nederlanders de jaren 1940-1945 beleefden. Het is de eerste keer dat er een magazine uitkomt over Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Het magazine en de DVD bevat authentieke verhalen en beeldmateriaal en gaat over de Duitse inval in mei 1940. Het bijzondere aan deze serie is dat aan de hand van dagboekfragmenten, (amateur) foto’s, pamfletten, affiches, originele krantenartikelen en films de Tweede Wereldoorlog door de ogen van Nederlanders wordt belicht. Naast de vele persoonlijke documenten en verhalen bevat de serie ook veelal onthutsende cijfers over de Nederlandse oorlogsjaren. Zo streden de Nederlandse militairen met één tank tegen 759 Duitse tanks, konden de Nederlandse troepen beschikken over 124 vliegtuigen die het moesten opnemen tegen 1150 Duitse vliegtuigen en vielen er aan Nederlandse zijde meer dan 2300 doden.

De DVD, die speciaal voor dit eerste nummer is samengesteld, bevat beelden van onder meer de mobilisatie in Haarlem, Duitse troepen die door Limburg trekken en de slag om Rotterdam. Beeldmateriaal is afkomstig uit de archieven van Beeld & Geluid en van amateurbeelden.
 

Van het magazine Nederland in de Tweede Wereldoorlog zullen zes uitgaven periodiek uitgebracht worden. Ze zijn verkrijgbaar bij de Bruna en AKO (eerste uitgave EUR 4.99, volgende uitgaven EUR 7.99).
 
Op Twitter te volgen via: twitter.com/NederlandinWO2

 
Artikel over IJsselmeerflottielje in Wereld in Oorlog (Redactie Nieuwsbrief)
Deze maand verschijnt Wereld in Oorlog #23, het magazine over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Go2War2.nl-auteur Peter Kimenai schreef voor dit nummer een artikel over de ondergang van het IJsselmeerflottielje.
 

 
Tijdens de meidagen van 1940 voorkwam het IJsselmeerflottielje, een samengeraapt zootje van vooral verouderde Nederlandse oorlogsschepen, dat de Duitsers met behulp van gevorderde veerboten het IJsselmeer overstaken en zo Noord-Holland konden binnenvallen. Voor deze geslaagde actie moest wel een zeer hoge prijs betaald worden.
 
Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:
·         Vechtmissie Albanië 1914
·         Ons schattige Renault-tankje
·         Huzarenstrijd bij Den Haag, mei 1940
·         Tomas Ross’ Oorlogsmysterie De zaak Peter Menten deel 2
·         Hitlers cameraman Walter Frentz
·         Column door Evertjan van Roekel: Bevrijdingsdag
 
Abonnees ontvangen dit nummer automatisch. Voor Vlaamse lezers en losse nummerkopers: het nieuwe nummer van Wereld in Oorlog is te bestellen via: Magvilla.nl of download het magazine voor op de Ipad op Magazine.nu.


Verhoor Karl Dönitz op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Elke maand citeren we in de STIWOT-nieuwsbrief een stuk uit een verhoor van het Internationale Militaire Tribunaal in Neurenberg. Dit keer hebben we een passage geselecteerd uit het verhoor van admiraal Karl Dönitz, de opperbevelhebber van de Kriegsmarine van 1943 tot het einde van de oorlog. Ter sprake komt de inzet van U-boten als wapen.
 
Dr. KRANZBÜHLER: U ontwikkelde een nieuwe tactiek voor U-boten die bekend werd onder de naam Roedeltactiek. Wat hield deze tactiek in en betekende het iets in de strijd tegen koopvaarders volgens het Reglement Oorlogsbuit?
DÖNITZ: Duikboten van alle marines hadden tot dan toe individueel geopereerd, in tegenstelling tot alle andere klassen van schepen die door tactische samenwerking betere resultaten probeerden te behalen. De ontwikkeling van de Roedeltactiek was niets anders dan breken met het principe van individuele actie van iedere U-boot en een poging U-boten in te zetten op dezelfde manier als andere klassen van oorlogsschepen; gezamenlijk. Zo'n methode van collectieve actie was natuurlijk nodig wanneer een formatie moest worden aangevallen, zij het een formatie oorlogsschepen, dat wil zeggen meerdere oorlogsschepen samen, zij het een konvooi. Deze Roedeltactiek had daarom niets te maken met de strijd tegen de koopvaarders volgens het Reglement Oorlogsbuit. Het is een tactische manoeuvre om scheepsformaties aan te vallen en natuurlijk konvooien waar de procedure volgens het Reglement Oorlogsbuit niet kan worden gevolgd.
Dr. KRANZBÜHLER: Kreeg u een missie opgedragen, of werd u zelfs verplicht voorbereidingen te treffen voor een oorlog tegen een specifieke vijand?
DÖNITZ: Een dergelijke algemene opdracht kreeg ik niet. Ik had de opdracht het U-bootwapen zo goed mogelijk te ontwikkelen, dat is de taak van iedere frontlijnofficier van de strijdkrachten van alle naties teneinde voorbereid te zijn op alle noodsituaties van een oorlog. Eenmaal, in 1937 of 1938, in de mobilisatieplannen voor de Marine stond in mijn orders dat in het geval Frankrijk met een aanval op Duitsland onze herbewapening zou proberen te verstoren, het de taak van de Duitse U-boten zou zijn de transportschepen in de Middellandse Zee aan te vallen die uit Noord-Afrika naar Frankrijk vertrokken. Ik hield toen oefeningen in de Noordzee met deze taak in gedachten. Als u mij vraagt naar een duidelijk doel of plan van aanpak; dat was voor zover ik mij herinner de enige opdracht die ik in dat verband van de Staf Marineoperaties ontving. Dat gebeurde in 1936 of 1937. Volgens mijn herinnering was dat plan opgesteld in het geval de herbewapening van Duitsland, destijds nog onbewapend, door een of andere maatregel zou worden verstoord.
Dr. KRANZBÜHLER: Was in het jaar 1939 het Duitse U-bootwapen technisch en tactisch eigenlijk wel voorbereid op een oorlog tegen Engeland?
DÖNITZ: Nee. In de herfst van 1939 beschikte het Duitse U-bootwapen over zo'n 30 of 40 operationele boten. Dat betekent dat er op ieder moment ongeveer een/derde van kon worden ingezet op operaties. Gezien de harde werkelijkheid leek de situatie later veel slechter. Er was bijvoorbeeld een maand waarin we maar twee boten op zee hadden. Met dit kleine aantal boten was het natuurlijk alleen maar mogelijk om speldenprikken uit te delen aan een grote maritieme mogendheid als Engeland. Dat we bij de Kriegsmarine niet voorbereid waren op een oorlog tegen Engeland kan naar mijn mening het best en duidelijkst worden afgeleid uit het feit dat aan het begin van de oorlog de bewapening of de Kriegsmarine drastisch moest worden veranderd. Het was de bedoeling geweest om een homogene vloot, die in aantal veel kleiner was dan de Britse te vormen die natuurlijk niet in staat was een oorlog tegen Engeland te voeren. Dit programma voor het vormen van een homogene vloot moest worden verlaten toen de oorlog tegen Engeland begon; alleen die grote schepen die bijna klaar waren, werden afgebouwd. Al het andere werd opgeheven of geschrapt. Dat was nodig om bouwcapaciteit voor U-boten vrij te maken. En dat verklaart ook waarom in deze laatste oorlog de Duitse U-bootoorlog pas in het jaar 1942 begon, dat wil zeggen toen de U-boten waarvoor aan het begin van de oorlog een bouwopdracht was gegeven, klaar waren voor actie. Sinds de vredestijd, dat is in 1940, kon het vervangen van U-boten de verliezen nauwelijks bijhouden.
Dr. KRANZBÜHLER: De Aanklager heeft herhaaldelijk het U-bootwapen als een wapen van agressie bestempeld. Wat zegt u daarop?
DÖNITZ: Ja, dat is waar. De U-boot heeft natuurlijk tot taak de vijand te naderen en hem met torpedo's aan te vallen. In dat opzicht is de U-boot daarom een wapen van agressie.
Dr. KRANZBÜHLER: Bedoelt u te zeggen dat het een wapen is voor een agressieve oorlog?
DÖNITZ: Agressieve of defensieve oorlog is een politieke beslissing en daarom heeft dat niets te maken met militaire overwegingen. Ik kan een U-boot zeker gebruiken in een defensieve oorlog omdat ook in een defensieve oorlog de schepen van de vijand moeten worden aangevallen. Ik kan de U-boten natuurlijk op precies dezelfde manier gebruiken in een politiek agressieve oorlog. Als men zou concluderen dat marines die over U-boten beschikken een agressieve oorlog voorbereiden dan zouden alle landen –want de marines van alle landen beschikten over duikboten, feitelijk hadden vele marines er veel meer dan Duitsland, twee of drie keer zo veel- een agressieve oorlog voorbereiden.
Dr. KRANZBÜHLER: In uw hoedanigheid van Vlagofficier van het U-bootwapen, had u iets te maken met het voorbereiden van de oorlog als zodanig?
DÖNITZ: Nee, helemaal niets. Mijn taak was de U-boten militair en tactisch voor te bereiden op actie en mijn officieren en manschappen te oefenen.

 
 

STIWOT Nieuwsbrief

11de jaargang, 5e editie
  mei 2011De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.