Overzicht: 
- Miniquiz: Osprey Militaire Historie Kalender 2016
- Francois van 't Sant in Londen
- Fotoverslag: Lichtjes op oorlogsgraven
- Auteurs gezocht voor Go2War2.nl
- Recensie: A Tour of the Bulge Battlefields
- Miniquiz: Ten Oorlog serie 2 
- STIWOT-medewerker publiceert "Oorlogszone Zoo"
- In the footsteps of the 82nd Airborne Division 2016
 

 
Miniquiz: Osprey Militaire Historie Kalender 2016 (Redactie Go2War2.nl)
Osprey Publishing is een in militaire historie gespecialiseerde uitgever uit Oxford in Engeland. De meestal uitgebreid geïllustreerde publicaties gaan over militaire onderwerpen uit alle tijdperken. De Tweede Wereldoorlog komt uitgebreid aan bod in honderden titels. De boeken zijn verkrijgbaar op de website van de uitgever, maar bijvoorbeeld ook bij Bol.com.
 
Jaarlijks brengt de uitgever ook een geïllustreerde kalender uit. De kalender bevat 12 illustraties uit recente publicaties van Osprey, waaronder werk van illustratoren als Peter Dennis, Graham Turner, Steve Noon en Howard Gerrard. Afgebeeld zijn gebeurtenissen uit de militaire wereldgeschiedenis, waaronder vijf wapenfeiten uit de Tweede Wereldoorlog.
 
 
Wilt u deze mooie kalender bij uw bureau hebben hangen? STIWOT mag er van Osprey vijf weggeven. Het enige dat u moet doen om kans te maken op een exemplaar is het beantwoorden van drie vragen in een speciale quiz. U heeft de kalender uiteraard niet nodig bij het beantwoorden van de quiz.
 
Deelnemen kan tot en met woensdag 3 februari. De kalenders worden onder de goede inzendingen verloot. De winnaars ontvangen na 3 februari bericht via e-mail.
 
Klik hier om mee te doen!

François van 't Sant in Londen (Sytze van der Zee)
Op Go2War2.nl publiceerden we begin januari een bijdrage van auteur Sytze van der Zee. In november 2015 verscheen bij uitgeverij De Bezige Bij zijn boek "Harer Majesteits loyaalste onderdaan - François van ’t Sant (1883-1966)". In het artikel op Go2War2.nl vertelt hij over de Londense periode van deze belangrijke vertrouweling van koningin Wilhelmina.
 
De brief van François van 't Sant waarin hij in april 1947 koningin Wilhelmina schreef dat oud-premier Pieter Sjoerds Gerbrandy later die maand samen met Erik Hazelhoff Roelfzema een staatsgreep wilde plegen, werd eind november 2015 in vrijwel alle kranten en op radio en televisie breed uitgemeten. De onthulling haalde zelfs het NOS-Journaal van acht uur. Een publiciteitsmedewerkster van uitgeverij De Bezige Bij had bijgehouden hoelang mijn boek Harer Majesteits loyaalste onderdaan in beeld was geweest. 'Zes secondes,' stelde ze tevreden vast. 'Daar kan je niet tegenop adverteren.'
 
Maar het boek gaat over meer, meer dan alleen over het plan voor een staatsgreep. Het gaat ook over de jeugd van Van 't Sant. Verder zijn rol gedurende de Eerste Wereldoorlog. Zijn pogingen als vertrouwensman van koningin Wilhelmina haar overspelige echtgenoot, prins Hendrik, enigszins in toom te houden. Zijn vlucht met haar voor de Duitsers naar Londen. Zijn functioneren in de Greet Hofmansaffaire als adviseur van koningin Juliana en prins Bernhard. Met name zijn verblijf tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Britse hoofdstad komt in deze biografie uitgebreid in meer dan honderd pagina's aan de orde.
 
Die episode begint met zijn vertrek op de ochtend van maandag 13 mei 1940 in het gevolg van de koningin naar Hoek van Holland, waar het gezelschap zich op de Britse torpedobootjager H.M.S. Hereward inscheepte. Op dat tijdstip was Van 't Sant raadadviseur aan het ministerie van Justitie, belast met de veiligheid van de koningin. Hij vervulde deze functie, nadat hij zich eind 1934 gedwongen had gezien vanwege de zogeheten Elisabeth le Roi-zaak als hoofdcommissaris van politie in Den Haag ontslag te nemen. Al heette het officieel 'om gezondheidsredenen'.
 
Bij die affaire ging het kort samengevat om de vraag wie de vrouw, die door Van 't Sant Elisabeth le Roi werd genoemd, zwanger had gemaakt: de Nederlandse gezant in Brussel, jhr. Carel van Vredenburch, of prins Hendrik? En of Van 't Sant de 40.000 gulden die de familie van de inmiddels overleden gezant hem als zwijggeld had gegeven, in eigen zak zou hebben gestoken. Hoezeer hij toen het vertrouwen van de vorstin genoot, blijkt uit het feit dat hij direct na zijn ontslag haar veiligheidsadviseur werd. En ook tijdens de oorlog zou Wilhelmina hem altijd de hand boven het hoofd houden, in weerwil van alle aantijgingen, verdachtmakingen en roddels die al die jaren over hem de ronde bleven doen.
 
In Harwich had Van 't Sant amper een voet aan wal gezet of een functionaris van de Britse inlichtingendienst, de Secret Intelligence Service ofwel MI6, klampte hem aan. Sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog, toen hij als hoofd van de rivierpolitie in Rotterdam de liaison was met de Nederlandse militaire inlichtingendienst GS III, had hij een hechte relatie opgebouwd met de chef de bureau van MI6 in de havenstad, Richard Bolton Tinsley. In januari 1920 werd hij hiervoor beloond met een hoge Britse onderscheiding: Commander of the Most Excellent Order of the British Empire of the Fourth Class.
 
Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland de oorlog verklaarden, memoreerden zij in een bijlage, Anlage des Reichsinnenministers, Van 't Sants banden met MI6. Hij zou toen niet alleen geld van de Britten hebben aangenomen, ook zou hij volgens de bijlage als 'vertrouweling van de Hollandse prins-gemaal Hendrik der Nederlanden' hem in contact hebben gebracht met MI6: 'De steun voor de kostbare levensstijl van de prins-gemaal met geld van de Britse inlichtingendienst vormde dan de laatste garantie voor het wrijvingsloos functioneren van deze dienst in het "neutrale Holland".'
 
Klik hier om verder te lezen

 
Fotoverslag: Lichtjes op oorlogsgraven (Redactie WO2Actueel)
Bij oorlogsgraven overal in Nederland werden op kerstavond kaarsjes/lichtjes bij oorlogsgraven worden geplaatst. Het gevolg van een spontaan initiatief, ontstaan op Facebook, ter nagedachtenis aan de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het initiatief vindt zijn oorsprong op de Canadese erebegraafplaats in Holten, waar met kerst jaarlijks lichtjes bij alle graven branden. Het idee van initiator Dick Jansen is om dat nu te doen bij alle oorlogsgraven, zowel van (geallieerde) militairen als burgers, in ieders eigen woonplaatsen om er zo een landelijke traditie van maken.
 
 


Auteurs gezocht voor Go2War2.nl (Redactie Go2War2)
Erik Hazelhoff Roelfzema, Michael Wittmann, Koningin Wilhelmina, Douglas MacArthur, vernietigingskamp Chelmno, de Hongerwinter, kamp Amersfoort, de bombardement op Londen, de slagen om El Alamein, de slag om Guadalcanal, de Mosin-Nagant en de conferentie van Casablanca. Het zijn zomaar wat onderwerpen die op Go2War2.nl nog onbeschreven zijn.
 
Ben je net als wij gefascineerd door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en wil je je kennis graag delen met een groot publiek? Dan kunnen we je heel goed gebruiken als auteur voor Go2War2.nl, de grootste Nederlandstalige website over de Tweede Wereldoorlog.
 
Auteurs van historische artikelen schrijven over meestal zelfgekozen onderwerpen over de zeer diverse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Objectiviteit, een goede bronvermelding en een goed leesbaar en correct taalgebruik zijn enkele belangrijke eisen die wij stellen aan de artikelen. Een beginnende auteur wordt, indien nodig, begeleid door een ervaren auteur.
 
Om te kunnen beoordelen of iemand geschikt is als auteur verlangen we bij aanmelding een proefartikel. Het onderwerp wordt in overleg bepaald. Wil je meer informatie of meteen aan de slag? Stuur dan een mailtje naar:  redactie@go2war2.nl.

 
Recensie: A Tour of the Bulge Battlefields (John Smeets)
Sinds mensenheugenis heeft het bezoeken van slagvelden uit het verleden een bijzondere aantrekkingskracht op mensen gehad. Door de eeuwen heen bezochten velen de historische locaties. Waar dit fenomeen vandaan komt zal zeker voer voor wetenschappers zijn, maar de kern ligt bij het ‘contact’ maken met een historische site; het met alle zintuigen ‘(her)beleven’ van geschiedenis. Niet alleen uit boeken of films, maar in de voetsporen treden van diegenen die er écht bij waren.
 
 
De afgelopen eeuw is die aantrekkingskracht alleen maar gegroeid. De Eerste en vooral de Tweede Wereldoorlog hebben vele geïnteresseerden weten te boeien. Boeken, films en internet houden de geschiedenis levend en zorgen ervoor dat velen op pad gaan tijdens een Battlefield-tour. Deze ‘reis’ kan in georganiseerd verband gebeuren. De afgelopen decennia zijn talloze Battle-fieldorganisaties druk doende geweest om hun klanten de ultieme WO2-ervaring te laten beleven. Maar ook het individu kan op eigen gelegenheid op pad. Een prima hulpmiddel daarbij zijn boeken die als een gids fungeren tijdens deze ‘reis door de tijd’.
 
Het boek "A Tour of the Bulge Battlefields" geeft een prima richting tijdens een bezoek aan de locaties van het Ardennenoffensief.
 
Het originele boek, geschreven door William Cavanagh is reeds sinds 2001 in de boekhandel verkrijgbaar. Zijn zoon Karl heeft het werk van zijn vader nog eens stevig onder handen genomen en een gereviseerde versie uitgegeven in 2015.
 
William Cavanagh, zelf ook organisator van Battlefield-reizen, vaak met/voor veteranen, was adviseur en assistent van Charles B. MacDonald (veteraan en bekend schrijver van "A Time For Trumpets" en producent van de videoreeks "D-Day to the Rhine"). Niet de eerste de beste dus.
 
Het boek is overzichtelijk en duidelijk opgebouwd. Na een inleiding geeft Cavanagh reistips (routes, accommodaties en kaartmateriaal) en een inleiding die de situatie in West-Europa aan het einde van 1944 beschrijft. Achter in het boek staat een lijst van militaire begraafplaatsen (met extra informatie).
 
Verder beschrijft Cavanagh hier de chronologie van gebeurtenissen tijdens het offensief, geeft hij een beschrijving van de Amerikaanse soldaten die tijdens The Bulge een Medal of Honor hebben verkregen en sluit hij af met een verhaal over de ontdekking van ‘verloren graven’ op Heuvel 88 (Monschau/Duitsland). Het gaat hier om soldaten van de 99ste Infanterie Divisie die gesneuveld zijn tijdens een aanval medio december 1944.
 
Lees verder op Go2War2.nl

 
Miniquiz: Ten Oorlog serie 2 (Redactie Go2War2.nl)
De Belgische televisiezender Eén zond in 2015 de tweede serie uit van documentairereeks Ten Oorlog. Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog trok Arnout Hauben opnieuw met zijn vrienden Mikhael Cops en Jonas Van Thielen door Europa.
 
Voor de eerste serie maakten de mannen een voetreis langs het front van de Eerste Wereldoorlog. Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog volgden ze deze keer geen frontlijn, maar wel het spoor van twee legendarische generaals van de Amerikaanse en Sovjet-troepen. Eerst volgden ze generaal Bradley en zijn Amerikaanse soldaten vanuit Londen. Langs de stranden van Normandië en de slagvelden rond Bastogne ging het richting Duitsland. Vanuit het Oosten herbeleefden ze zeventig jaar na datum de helletocht, die Maarschalk Zhukov met zijn Sovjetsoldaten tot in Berlijn bracht.
 
 
Ten Oorlog 2 niet gezien? Dan heeft u echt wat gemist! De prachtige serie is gelukkig inmiddels door entertainmentbedrijf EIC uitgebracht op DVD, zodat u deze alsnog kunt bekijken. STIWOT mag van EIC drie exemplaren van de DVD-box weggeven. Het enige dat u moet doen om kans te maken op een exemplaar is het beantwoorden van vijf vragen in een speciale quiz over Ten Oorlog.
 
Deelnemen kan tot en met zondag 14 februari. De DVD-boxen worden onder de goede inzendingen verloot. De winnaars ontvangen na 14 februari bericht via e-mail.
 

 
STIWOT-medewerker publiceert "Oorlogszone Zoo" (Redactie WO2Actueel.nl)
Go2War2.nlSTIWOT-medewerker Kevin Prenger, sinds 2004 projectleider van Go2War2.nl, heeft bij Brave New Books “Oorlogszone Zoo” uitgebracht. Het boek vertelt de aangrijpende geschiedenis van de Berlijnse dierentuin en zijn medewerkers en dieren tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
 
Mei 1945. Aan de oorlog in Europa is een einde gekomen. Geallieerde bombardementen en huis-aan-huis-gevechten tussen de Wehrmacht en het Rode Leger hebben Berlijn veranderd in een ruïne.
 
Ook de imposante 19e-eeuwse dierentuin aan de rand van park Tiergarten heeft zwaar geleden onder het oorlogsgeweld. Vele uit koers geraakte bommen zijn er neergekomen. Gedurende de Slag om Berlijn verandert de zoo in een slagveld, als tanks en granaten er hun verwoestende werking uitoefenen.
 
Het terrein van de eens zo druk bezochte topattractie is verworden tot een huiveringwekkend kraterlandschap. Overal liggen dode soldaten en karkassen van dieren. Nog geen 100 van de ongeveer 3.500 dieren hebben het overleefd.
 
“Oorlogszone Zoo” vertelt de aangrijpende geschiedenis van de Berlijnse dierentuin en zijn medewerkers en dieren in oorlogstijd en tijdens de nazi-dictatuur. Het is een verhaal over dierenliefde en menselijke overlevingskracht. Een eerbetoon aan de opkomst, ondergang en herrijzenis van het historische en maatschappelijke icoon dat de Berlijnse dierentuin nog steeds is.
 
Het boek is voor €15,50 exclusief verkrijgbaar bij Bol.com. Het is ook te bestellen bij de auteur, via het volgende e-mailadres: prengerbooks at gmail.com. Medewerkers en donateurs van STIWOT betalen geen verzendkosten, donateurs bij vermelding van hun donateursnummer.
 
Oorlogszone Zoo, ISBN: 9789402138573, 103 pagina’s, uitgegeven bij Brave New Books.

 
In the footsteps of the 82nd Airborne Division 2016 (Redactie WO2Actueel)
De datum voor de 2016 editie van "In the footsteps of the 82nd Airborne Division" is bekend: zaterdag 20 februari 2016. Ook de 34ste editie van deze mars is weer georganiseerd door de "82nd Airborne All American Jeep Group Society". Ditmaal zal deze bijzondere en vaak winterse mars het spoor volgen van het 325 Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division.
 
 
Het startpunt van de 17 kilometer lange mars is Malempré (bij Manhay). Hier kunnen de deelnemers het inschrijfgeld van € 6,00 voldoen en vanaf 9.30 uur starten. Vanaf hier volgen de deelnemers dit jaar in het bijzonder het spoor van het 325th Glider Infantry Regiment naar Baraque de Fraiture waar deze eenheid een van de belangrijkste gevechten heeft gevoerd tijdens de Slag om de Ardennen. Bij Baraque de Fraiture wordt warme soep verstrekt en is het tevens mogelijk om drank en hamburgers te kopen bij de mobiele veldkeuken. Bij de finish is er gluhwein en ontvangen alle deelnemers een certificaat.
 
 
 
 
 

STIWOT Nieuwsbrief

16de jaargang, 1e editie
  januari 2016De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.