Overzicht:

- Zie het Amsterdam van de Februaristaking
- WO2 Tweets van de maand
- Wereld in Oorlog #26 is verschenen
- Nieuwe artikelen op Go2War2
-
Bezienswaardigheid uitgelicht
- De koningin sprak

- Verhoor Walter Funk op Go2War2.nl


 
Zie het Amsterdam van de Februaristaking (Redactie STIWOT Reizen)
Op zaterdag 25 februari 2012 laten wij u onder begeleiding van een deskundige gids het Amsterdam van de Februaristaking zien. Op 25 en 26 februari legden een groot deel van de Amsterdammers het werk neer uit protest tegen de vijandelijke houding van de Duitse bezetter jegens de Joodse bevolking van de stad. De Februaristaking van 1941 vormt één van de grootste verzetsacties tegen de Duitse bezetter in Nederland.
 
  
 
Zoals u van ons gewend bent bieden wij u ook deze keer weer een dagvullend en geheel verzorgd programma aan. We starten om 11.00uur bij Smits Koffiehuis nabij het Centraal Station en brengen vervolgens een bezoek aan de Noordermarkt waar door onder andere Dirk van Nimwegen een grote oproep tot de Februaristaking werd gedaan. Ook bezoeken we IJssalon Koco waar we het incident bespreken dat zich daar voor heeft gedaan en gaan we langs de plek waar de ‘Dood van Koot’ zich heeft afgespeeld.

Via het Amstelveld, waar zich in de weken voor de staking vechtpartijen tussen de verschillende knokploegen hebben afgespeeld, zullen we later op de dag een uitgebreid bezoek brengen aan onder meer het Rembrandtplein en de buurt rond het Waterlooplein, waar een groot deel van de Joodse bevolking van de stad leefde. Ter afsluiting van de dag zullen we de herdenking van de Februaristaking bijwonen. Bij het monument ‘De Dokwerker’ zullen bloemen worden gelegd en enkele toespraken worden voorgedragen.
 
Spreekt dit programma u aan? Ga dan naar onze website voor het gehele programma en de mogelijkheid tot inschrijven. Aanmelding is nog steeds mogelijk!

 
WO2 Tweets van de maand (Redactie Go2War2.nl)
De redactie van Go2War2.nl is ook te volgen op Twitter. Via onze Twitter-pagina blijft u op de hoogte van de nieuwste artikelen en recensies op onze website. Tevens informeren we u over nieuws en feiten over de Tweede Wereldoorlog. In de nieuwsbrief delen we elke maand enkele opmerkelijke, interessante en nuttige tweets van de afgelopen maand met u (van onszelf en andere twitteraars). Hieronder de oogst van februari:
 
Interessant voor WO2-fans:“Photo album of rare WWII portraits salvaged from trash can: http://bit.ly/wnRopg #blackhistory #history #wwii
 
Aangrijpend verhaal van Guus Luijters in #DWDD over In Memoriam. Doet denken aan het verhaal van het jongetje Remi: http://bit.ly/xHhlgD
 
When your in Amsterdam go and visit #ImMemoriam an impressive exhibition @ #Stadsarchief. Definitely worth visiting! http://stadsarchief.amsterdam.nl
 
M'n onderzoek naar de in '42 neergestortte Wellington krijgt, naast m'n manuscript, een vervolg. De gemeente akkoord: er komt een monument!
 
12-02-1945: Wallraven van Hall, een van de leiders van het Nationaal Steunfonds, gefusilleerd.
 
M'n wo2-minidocu over de Poolse piloot Czeslaw Oberdak in Overijssel. Woensdag verschijnt boek van @rschuur http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=137704 #rtvoost
 
My article from the current @HistoryToday on Speer's fascinating plans for the rebuilding of wartime Berlin - here - http://tinyurl.com/7ag8ecp
 
Wlodek Sztykgold survived the Holocaust in Poland in hiding w/ a Christian family. Read his account of his experiences: http://ow.ly/98rZ8
 
Verhaal over liefdesbaby Hitler is uit 1981. Geen nieuwe feiten. DNA-onderzoek uit 2008 toont aan dat er geen sprake is van kind van Hitler.

 
Wereld in Oorlog #26 is verschenen (Redactie Nieuwsbrief)
In februari verscheen het eerste nummer van het nieuwe jaar 2012 van geschiedenistijdschrift Wereld in Oorlog. Met ook dit keer weer bijdragen van STIWOT-medewerkers. In dit nummer speciale aandacht voor Auschwitz en concentratiekampen.
 
 
In aflevering nr. 26 vindt u de volgende artikelen:
  • De Draak van de Somme. Een artikel van Eric Wills over de grote vlammenwerper die werd ontworpen door de Britse kapitein William H. Livens.
  • Inbraak in Auschwitz. Jeroen Hetzler beschrijft het bizarre verhaal van de Britse krijgsgevangene Denis Avey, die inbrak in Auschwitz.
  • Auschwitz buiten de begane paden. Vele malen reisden kunstenaar Hans Citroen en zijn Poolse vrouw naar Oswiecim. Voor hem is het de locatie van kamp Auschwitz, waar zijn Joodse grootvader tijdens de oorlog gevangen zat. Voor haar de plek waar ze een fijne jeugd doorbracht. Hun recent verschenen boek “Auschwitz-Oswiecim, Oswiecim-Auschwitz” is een fotografisch onderzoek naar de nauwe relatie tussen het naoorlogse stadje en het kamp.
  • De oorlog met zijn vele gezichten. Veel overlevenden van kampen uit WO II vertelden bijterugkeer weinig of niets over hun ervaringen. Sommige zwegen erover voor de rest van hun leven, anderen lieten er pas vele jaren later met moeite iets over los. De Vlaamse schrijfster Patricia de Landtsheer schreef hierover vier boeken, interviewde overlevenden, sloot met enkelen een hechte vriendschap en gaf ruim honderd lezingen. Op verzoek van Wereld in Oorlog schreef ze een artikel.
  • Drijvende concentratiekampen in de Lübecker Bocht. Peter Kimenai beschrijft het Britse bombardement op de drijvende concentratiekampen Cap Arcona en Thielbek, op 3 mei 1945, waarbij ruim 7.000 mensen omkwamen. Die ramp vond plaats in de allerlaatste fase van WOII.
 
Daarnaast 'Korte Berichten', boekbesprekingen, een nieuw oorlogsmysterie van Tomas Ross en de column van Evertjan van Roekel.
 
Abonneren? Zie www.bladenbox.nl of bel 0900-226 52 63. U schriftelijk aanmelden kan natuurlijk ook: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest.
 
Losse nummers zijn verkrijgbaar via www.magvilla.nl. De I-Pad versie van Wereld in Oorlog is via www.magzine.nu verkrijgbaar.

 
Nieuwe artikelen op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Japanse Torpedobootjagers van de Hatsuharu-klasse
De Hatsuharu-klasse torpedobootjagers werden ontworpen volgens de regels zoals deze afgesproken waren bij het London Naval Treaty in 1930. Hierdoor waren ze qua omvang en waterverplaatsing kleiner dan andere torpedobootjagers.
 
 
 
Gemilitariseerde schepen van de Gouvernements Marine
Omstreeks 1925 omvatte de Gouvernements Marine 26 schepen. In de jaren `30 werden, als gevolg van de wereldwijde economische crisis, bezuinigingen doorgevoerd bij de Koninklijke Marine waardoor die noodgedwongen steeds vaker gebruik moest maken van de schepen van de Gouvernements Marine.
 
 
 
Operatie Pegasus 1
In de nacht van 22 op 23 oktober 1944 wisten 130 geallieerde militairen (ongeveer 120 man luchtlandingstroepen, aangevuld met vliegtuigbemanningen) en acht Nederlandse burgers vanuit bezet gebied de Rijn dichtbij Renkum over te steken. Deze operatie is later bekend geworden onder de naam: Operatie Pegasus 1. Volgens majoor Airey Neave, destijds als hoofd van de Britse Militaire Inlichtingendienst (M.I.9) belast met “escape and evasion” in West-Europa en zodoende medeverantwoordelijk voor de verschillende operaties Pegasus, was operatie Pegasus 1 de grootste ontsnapping uit bezet gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
 
 
SU-122
De SU-122 (Samokhodnaya Ustanovka “zelfrijdend affuit” 122) was een middelzware gemechaniseerde houwitser die tussen 1942 en 1945 in gebruik was bij het Rode Leger. De SU-122 bleek efficiënt te zijn in een ondersteuningsrol voor infanterie- en tankformaties maar het geschut was niet geschikt voor een rol als tankjager (en zeker niet op lange afstand). Pogingen om de SU-122 te verbeteren mislukten en uiteindelijk werd de productie in de zomer van 1944 stopgezet. Vanaf eind 1943 werd de SU-122 geleidelijk vervangen door het SU-152, ISU-122 en ISU-152 zware gemechaniseerd geschut en de SU-85 tankjager.
 
 
 
Amerikaanse slagschepen van de Tennessee-klasse
De beide slagschepen van de Tennessee-klasse, USS Tennessee en USS California, waren een licht verbeterde versie van de New Mexico-klasse slagschepen, die bestond uit USS New Mexico, USS Mississippi en USS Idaho.
 

 
Bezienswaardigheid uitgelicht (Redactie Oorlogsmusea.nl)
De website Oorlogsmusea.nl bevat duizenden entries. Al deze bezienswaardigheden hebben een eigen verhaal, het ene verhaal bekender dan het andere. In deze rubriek wordt maandelijks een van deze entries uitgelicht. Deze keer een ‘bezienswaardigheid uitgelicht’ afkomstig van de andere kant van de wereld. De kant van de wereld die met Japan in oorlog was.
 
Uit Papoea-Nieuw-Guinea het Monument Vermisten van het Gemenebest Port Moresby in Tanubada wat u hier kunt vinden.
 

 
Kijkt u gerust eens verder op Oorlogsmusea.nl want er zijn veel nieuwe landen toegevoegd. Misschien hebt u foto’s gemaakt van monumenten, begraafplaatsen of bezienswaardigheden die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben tijdens één van uw (verre) vakantiereizen? Ze zijn altijd welkom en in te sturen naar: input@oorlogsmusea.nl

 
De koningin sprak (Egbert van de Schootbrugge)
In deze rubriek worden proclamaties en radiotoespraken van koningin Wilhelmina uit de Tweede Wereldoorlog integraal weergegeven. Afhankelijk van de lengte van de teksten zullen iedere maand één of meerdere proclamaties of toespraken worden gepubliceerd.
 
- Radiotoespraak 20 maart 1941 - Uitgezonden door Radio Oranje
 
In de overtuiging dat uw gedachten, evenals de mijne, niet blijven stilstaan, maar uitgaan naar onze toekomst, wil ik reeds thans in enkele brede trekken u mededelen hoe ik mij voorstel van de tijd, die nog zal moeten verlopen, voordat de ure aanbreekt, waarin gij weer vrij zult zijn, het best gebruik kan worden gemaakt om de toekomst voor te bereiden.
 
Voor alles wil ik naar voren brengen, dat zij zal behoren te worden opgebouwd in overleg en in samenwerking met een vrij volk, dat zich dan eerst vrij zal voelen daarover een geheel onbevangen oordeel te vormen. Aan u, die onder de verdrukking van de dwingeland staat, die u steeds meer van uw vrijheid berooft, behoef ik niet nader uiteen te zetten, hoezeer uw geest en uw blik het wijde gezichtsveld moeten ontberen, waarover gij anders kunt beschikken, waardoor gij thans nog belemmerd zijt in de vorming van uw oordeel. De lange en smartelijke scheiding van u allen, waarbij de zo noodzakelijke voeling met u ten enenmale heeft ontbroken, maakt het voor mij tot een gebiedende eis, mij, thuiskomende, geheel op de hoogte te stellen van uw wensen en verlangens. De spanne tijds, die ons nog scheidt van dat door ons allen met ongeduld verbeide ogenblik, lijkt bij uistek aangewezen voor u om uw gedachten te laten gaan over het vele en veel omvattende, dat op dat tijdstip ter hand zal moeten worden genomen en dat nuttige voorbereiding daartoe kan zijn. In september van het vorige jaar mocht ik u mededelen, dat alle voorbereidingen werden getroffen om –zodra de omstandigheden dit toelaten- met de toevoer van levensmiddelen te beginnen. Daarnaast worden hier thans op zeer verschillend gebied voorbereidende werkzaamheden verricht ter voorkoming, dat kostbare tijd verloren gaat als eenmaal de handen ineen geslagen kunnen worden.
 
Landgenoten: waar ons aller willen, denken en werken thans samensmelten in die ene, overweldigende krachtsinspanning, die gericht is op dat ene voor ons alles beheersende doel: het winnen van de strijd die ons weer vrij zal maken; daar zal in de naaste toekomst diezelfde krachtsontplooiing onverflauwd en uitgaande van ons gehele volk gericht moeten zijn op het scheppen van onze toekomst. Niets ligt meer in de lijn, die gij met zoveel geestkracht en onverflauwde moed en volharding hebt getrokken, welke niet onderdoet voor de fiere moed onzer vaderen in de tachtigjarige worsteling tegen Spanje; uw geuzenbloed heeft zich niet verloochend en gelijk zij, zullen ook wij het verstaan een gelukkige toekomst te bouwen. Voor ons ligt een grote tijd.
 
Naast het herstel van alle vernielingen en verwoesting en het ongedaan maken van de gevolgen van ’s vijands meedogenloze aanslagen op geestelijk, cultureel en wetenschappelijk gebied, zullen wij ons moeten toebereiden voor de nieuwe tijd, die ons wacht, opdat wij gereed en klaar zijn te beantwoorden aan de eisen, die hij ons zal stellen, ook op stoffelijk gebied. Dat ons staatsbestel met de veranderde omstandigheden en met de ervaringen van de laatste tijd rekening zal moeten houden, is boven alle twijfel verheven. Zo spoedig dit doenlijk is na onze bevrijding zullen daartoe de eerste stekken moeten worden uitgezet. Daarbij zal reeds van den beginnen aan ruimschoots gelegenheid bestaan tot vrije gedachtenwisseling over dit belangrijke onderwerp en tot het naar voeren brengen van denkbeelden en voorstelen, alsdan in de gewenste atmosfeer. Ik geef u daarom allen in overweging tot dat ogenblik te wachten met verwezenlijking of voorbereiding van eventueel bij u opgekomen herzieningsplannen op staatkundig gebied. Gezette overweging daarvan schijnt mij onder de tegenwoordige omstandigheden voor u in bezet Nederland het beste middel om ’s lands belang te dienen, beter dan overijld handelen.
 
Sedert ik het laatst het woord tot u richtte, hebben zich belangrijke veranderingen voltrokken op politiek terrein en hebben zich onze bondgenoten in de strijd in Albanië - in Afrika nieuwe lauweren verworven , terwijl Mussolini nederlaag op nederlaag te boeken heeft gehad. President Roosevelt, de grote strijder voor onze beginselen van recht en vrijheid, heeft zich met zijn gehele volk in die ideële strijd aan onze zijde geschaard. Hij heeft zijn plannen ontworpen tot steun van onze gemeenschappelijke zaak, om het gehele voortbrengingsvermogen van de Verenigde Staten dienstbaar te maken aan het vervaardigen en afleveren van de benodigde strijdmiddelen en schepen, die onmisbaar zijn voor het behalen van de zege. Dat het Amerikaanse volk in overweldigende meerderheid daarmee instemt, werd onlangs nog bewezen door de aan ’s presidenten voorstellen door het Congres verleende goedkeuring. Zo zien wij aan de kim de overwinning dagen. De geestdrift en ontembare moed en volharding van alle voor recht en vrijheid strijdende volkeren, het vertrouwen in rechtvaardigheid van onze zaak en daarom ook het vertrouwen in de eindoverwinning gepaard aan de productie van het daarvoor benodigde in het Britse Rijk en de Verenigde Staten van Amerika, stellen de naderende overwinning buiten elke twijfel. In die eindoverwinning hebt gij in belangrijke mate en op zeer eervolle wijze bijgedragen, zowel de heldhaftige weerstand van onze weermacht, als door uw taai lijdelijk verzet. Met weemoed gedenk ik de talrijke martelaren, die in de ure van het uiterste gevaar en beproeving zichzelf zijn gebleven en niet geschroomd hebben het offer van hun leven te brengen voor onze vrijheid. Met u breng ik hun hulde. Wij zullen ze nimmer vergeten. Op hun bereidwilligheid het uiterste te geven en hun liefde voor ons  volk zal onze vrijheidsboom eenmaal welig tieren. Thans reeds is de geestelijke overwinning hunner en uwer, want de dwingeland heeft uw vrijheidszin niet kunnen temmen.
 
Leve het vaderland!


Verhoor Walter Funk op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Elke maand citeren we in de STIWOT-nieuwsbrief een passage uit een verhoor van het Internationaal Militair Tribunaal in Neurenberg. Dit keer hebben we een passage geselecteerd uit het verhoor van Walter Funk, minister van Economische Zaken van 1937 tot 1945 en president van de Rijksbank van 1939 tot 1945. Ter sprake komt de economische crisis in het begin van de jaren ’30 en Funks eerste ontmoeting met Hitler.
 
Dr. Funk, gisteren deed u ons een kort verslag van uw leven, u vertelde ons dat u 56 jaar bent, dat u 25 jaar getrouwd bent, dat u 10 jaar lang redacteur bent geweest van de Berliner Börsenzeitung en tenslotte vertelde u gisteren wat uw opvattingen waren betreffende de toekomstige ontwikkeling van Duitsland.
Misschien kunt u ons nog iets meer vertellen over uw standpunt omdat u gisteren door de schorsing werd onderbroken en omdat uw gezondheidstoestand gisterenavond dermate slecht was dat u zich nauwelijks kon herinneren wat u het Tribunaal hebt verteld.
Goed, wat was uw mening over Duitsland’s economische vooruitzichten toen u lid werd van de Partij. Misschien kunt u dat in het kort herhalen?
FUNK: Destijds bevond Duitsland zich in een zeer moeilijke economische crisis. Deze crisis werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de herstelbetalingen, de manier waarop deze moesten worden betaald en door de onmacht van de toen zittende regeringen om de economische problemen de baas te worden. Het meest rampzalige kenmerk van de herstelbetalingen was dat Duitse marken in enorme bedragen naar het buitenland werden overgebracht zonder daar iets van een tegenwaarde voor terug te krijgen. Het gevolg was een enorm overschot aan Reichsmarke in het buitenland en een grote druk op de munt. Dat leidde tot inflatie in Duitsland en landen met een stabiele munt kochten Duitsland leeg. De Duitse industrie raakte diep in de schulden en kwam als gevolg daarvan tijdelijk onder buitenlandse controle; de Duitse landbouw raakte in de schulden.
De middenklasse, de belangrijkste vertegenwoordiger van de Duitse cultuur, raakte verarmd. Een op de drie Duitse gezinnen was werkloos en de regering zelf had noch de macht, noch de moed om deze economische problemen de baas te worden. En deze konden niet worden opgelost met economische maatregelen alleen. Het eerste essentiële was de aanwezigheid van een regering die volledige bevoegdheden en verantwoordelijkheid bezat; daarnaast de vorming van een gemeenschappelijke politieke wil onder de bevolking.
De Nationaalsocialisten behaalden destijds 40 procent van de zetels in de Reichstag; de mensen voegden zich met miljoenen bij de partij, in het bijzonder de jongeren die werden gedreven door idealisme. De fascinerende persoonlijkheid van de Führer werkte als een enorme magneet. Het economische programma van de Partij zelf was vaag en in mijn ogen voornamelijk opgesteld voor propaganda doeleinden. Er werden levendige discussies over gevoerd in Partijkringen waarmee ik in 1931 in contact kwam.
Daarom besloot ik destijds mijn positie als redacteur van een krant met een grote oplage onder de middenklasse op te geven en voor mijzelf te beginnen met het uitgeven van een politiek en economisch nieuwsbulletin dat gericht was op de meest uiteenlopende sectoren van de economie, op leidende partijkringen maar ook op in economie geïnteresseerde partijen die met de Duitse Nationale Partij samenwerkten, de Volkspartij en zelfs de Democraten.
Dr. SAUTER: Dr. Funk, u zei eerder ongeveer dat volgens de mening die u in 1931 uitte, alleen een regering met volledige bevoegdheden en volledige verantwoordelijkheid, anders gezegd een sterke staat en een gemeenschappelijke politieke wil, Duitsland konden helpen de crisis van destijds, die natuurlijk maar een deel van de wereldwijde crisis was te boven te komen. Hebt u er destijds ooit over nagedacht of het Führerprinzip, dat zich later in enorme mate ontwikkelde, of dit Führerprinzip op een lijn gebracht kon worden met uw ideeën over economische politiek? Of, om het negatief te stellen, verwachtte u destijds grote misstanden als gevolg van dit Führerprinzip?
Wat kunt u over dit punt zeggen?
FUNK: Wat betreft een regeringsprincipe, nou goed, het Führerprinzip, daarvan kan men nooit op voorhand zeggen of het goed of slecht is. Dat hangt af van de heersende omstandigheden en bovenal van diegenen die regeren. Het parlementair-democratisch stelsel was in Duitsland geen succes gebleken. Duitsland had geen parlementaire en democratische tradities zoals andere landen. De toestand was uiteindelijk zo dat wanneer een regering besluiten nam, die paar stemmen van de economische partij doorslaggevend waren en die werden voornamelijk gekocht. Daarom moest een ander beginsel tot het heersende worden gemaakt; wanneer in een autoritaire regering degenen die het gezag en de verantwoordelijkheid dragen goed zijn, dan is de regering ook goed. Het Führerprinzip betekende in mijn ogen dat de beste mensen en de beste man moesten regeren en dat het gezag dan werd uitgeoefend van bovenaf naar beneden en de verantwoordelijkheid van onder af naar boven. En uit gesprekken met Hitler en andere leidende figuren in de Partij in 1931 en zoals ik zei uit het vertrouwen en het enthousiasme dat de bevolking in deze politieke beweging had, kwam ik tot de conclusie dat deze partij wel aan de macht moest komen en dat alleen door haar de redding kon komen. Ik wilde mijn eigen economische ideeën binnen deze partij in de praktijk brengen.
Dr. SAUTER: Dr. Funk, u had het met over de persoonlijkheid van Hitler. Via wie ontmoette u Hitler – anders gezegd, wie waren de personen binnen de Partij die u overhaalden zich aan te sluiten?
FUNK: Voornamelijk Gregor Strassser, zoals ik gisteren zei, die mijn eerste ontmoeting met Hitler regelde. Pas veel later in Berlijn ontmoette ik Hermann Göring. Afgezien van hen had ik destijds weinig kennissen binnen de Partij en ik speelde er zelf geen rol in.
Dr. SAUTER: Toen u Hitler ontmoette, wat voor indruk maakte hij toen op u? Ik zou vooraf willen zeggen dat u op dat moment – 1931, denk ik – een volwassen man van boven de 40 was. Welke indruk kreeg u destijds van Hitler’s persoonlijkheid, zijn doelstellingen et cetera?
FUNK: Mijn eerste gesprek met Adolf Hitler was zeer gereserveerd. Dat was niet verwonderlijk omdat ik uit een wereld kwam die hem volledig vreemd was. Ik kreeg direct de indruk van een uitzonderlijke persoonlijkheid. Hij pakte alle problemen bliksemsnel op en wist ze op indrukwekkende wijze te presenteren met zeer vloeiende en expressieve gebaren. Hij had dan de gewoonte verweven te raken in de problemen, in lange monologen om zo te zeggen en zo de problemen naar een hoger peil te tillen. Toen legde ik hem mijn economische ideeën uit en in het bijzonder dat ik aanhanger was van het idee van privé bezit wat voor mij de principiële basis van mijn economisch beleid vormde en dat onafscheidelijk was van het idee van het variabel potentieel van de mens. Hij zelf was het hartgrondig met mij eens en zei dat zijn economische theorie ook gebaseerd was op selectiviteit – het principe van individuele productiviteit en de creatieve persoonlijkheid en hij was zeer verheugd dat ik binnen de Partij langs die lijnen wilde werken en contacten en steun voor hem wilde regelen op het terrein van de economie, iets wat ik in werkelijkheid ook deed. In de tussentijd werden mijn betrekkingen met de Füher niet nauwer omdat hij zelf tegen mij zei: “Ik kan mij momenteel niet binden aan een economisch beleid en de standpunten die door mijn economische theoretici worden geuit, zoals de heer Gottfried Federer, zijn niet noodzakelijk de mijne.”
 

 

STIWOT Nieuwsbrief

12de jaargang, 2e editie
  februari 2012De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.