Overzicht:
- Overlijden van Fred Seiker
- Recensie: Kinderen van zwarte bevrijders
- Nieuw artikel op Go2War2.nl
- Fotoverslag airshow 'Time Flies' Oostwold 5 juni 2017
- Recensie: Een rechter in Auschwitz
- Auteurs gezocht voor Go2War2.nl
- Geallieerde voortijdige gliderlandingen in de Nederlandse- en Belgische Kempen
- Fotoverslag presentatie 'Canadezen in Arnhem en Oosterbeek'
 

 
Overlijden van Fred Seiker (Redactie Go2War2.nl)
Op 2 juni 2017 is Fred Seiker op 101-jarige leeftijd thuis overleden. Fred is bekend geworden door de publicatie van zijn boek met schilderijen over zijn tijd in een Japans krijgsgevangenkamp.
 
 
 
Wij wensen zijn vrouw, familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit verlies.

Heeft u interesse in zijn verhaal en biografie, zie dan:
- Fred Seiker, Opdat Wij Nooit Vergeten (Lest We Forget)
- Liz Seiker, Freds levensreis

 
Recensie: Kinderen van zwarte bevrijders (Vincent Krabbendam)
Dat er in de periode dat Nederland bevrijd werd betrekkingen zijn ontstaan en geconsumeerd tussen geallieerde soldaten en Nederlandse vrouwen, is algemeen bekend. Naar schatting zijn daar zo’n 8.000 ‘bevrijdingskinderen’ uit voortgekomen. Ongeveer 1 procent van die kinderen kwam met een donkere huidskleur ter wereld. Hun verwekkers dienden in één van de legeronderdelen die uitsluitend bestonden uit soldaten van Afrikaans-Amerikaanse afkomst. In het destijds nog gesegregeerde Amerikaanse leger waren daar enkele gevechtseenheden bij, maar het ging grotendeels om ondersteunende troepen.
 
 
In de periode van bevrijding zijn er in Limburg rond de 250.000 Amerikaanse militairen aanwezig geweest. Een deel daarvan verbleef er langere tijd, waaronder ook de gekleurde soldaten die transport verzorgden, vliegvelden en begraafplaatsen aanlegden en meer van dergelijk ondersteunend werk verrichten. Net als andere soldaten kwamen zij met de lokale bevolking in aanraking, en in de regel werden zij als bevrijders met open armen ontvangen. In sommige gevallen werd dat contact seksueel van aard. Over de kinderen die daar soms uit voortkwamen gaat het boek van Kirkels. Ad van Liempt omschrijft ze in zijn voorwoord zo: "Donkere kinderen die opgroeiden in het roomblanke Limburg."
 
Want dat is natuurlijk een aspect waarin deze groep bevrijdingskinderen verschilt van de rest: hun donkere huidskleur. Het boek van Kirkels gaat ook over de totaal andere dynamiek die dit in de levens van de gekleurde bevrijdingskinderen met zich meebracht. Van twaalf van die mensen wordt in ‘Kinderen van zwarte bevrijders’ het verhaal verteld.
 
Eerst schetst Kirkels in enkele inleidende hoofdstukken de situatie in Limburg en het Amerikaanse leger ten tijde van de bevrijding. In dat leger was nog sprake van een strikte rassenscheiding. De Amerikaanse soldaten werden in Nederland als bevrijders ontvangen, en dat gold voor de gekleurde soldaten evengoed. Van beide kanten was het even wennen: de soldaten waren niet gewend op gelijke voet met blanke mensen om te gaan, en die laatsten hadden in de regel nog nooit een gekleurd persoon gezien. Maar het boek laat zien dat de onderlinge contacten goed en soms zelfs intensief waren. Niet zelden ontstonden er huiselijke situaties.
 
Lees verder op Go2War2.nl

 
Nieuw artikel op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Frits Iordens (1919-1944)
Frits Herbert Iordens (ook wel geschreven als Jordens) werd geboren op 12 juni 1919 in Arnhem. Hij was de zoon van een Arnhemse bankdirecteur. In 1938 begon hij zijn rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht en werd hij ook lid van het Utrechts Studenten Corps (USC).
 
Klik hier voor het artikel

 
Fotoverslag airshow 'Time Flies' Oostwold 5 juni 2017 (Redactie TracesOfWar)
Een keer in de twee jaar wordt op vliegveld Oostwold een Airshow gehouden. Time Flies was de naam van de show op 5 juni 2017. De bezoekers kwamen in grote getale op het mooie programma af. Organisator Tom van der Meulen die zelf een P51 Mustang bezit, slaagt er elke keer weer in om een flink aantal warbirds aan te trekken.
 
 
Op het programma stonden diverse vliegtuigen en formaties die in Nederland niet eerder te zien waren. Ook de formatie van vier Spitfires is een unicum te noemen op het Europese vaste land. Op het terrein waren tal van andere activiteiten: reenactors die demo's gaven, een verzameling oude tractoren etc.
 
Lees en bekijk het volledige fotoverslag op TracesOfWar.

 
Recensie: Een rechter in Auschwitz (John Smeets)
In het najaar van 1943 bezoekt SS-rechter Konrad Morgen concentratiekamp Auschwitz. Aanleiding is een vanuit het kamp verzonden pakketje met goudklompen, dat door de douane is onderschept. In het kamp ontdekt hij dat deze smokkelzaak het topje van de ijsberg is: kampbewakers maken zich massaal schuldig aan diefstal en corruptie. En dat is nog niet alles, want Morgen constateert ook dat stafleden zonder officiële toestemming gevangenen vermoorden.
 
 
In het Derde Rijk en binnen het concentratiekampsysteem was er sprake van een gedelegeerd geweldsmonopolie. Dit monopolie en de daarbij horende bevelsstructuur hadden er toe geleid dat iedere onderschikte zijn eigen verantwoordelijkheid kon ‘doorgeven’ naar de erboven gelegen rang. Dit liep helemaal door naar de top; voor velen ‘de Führer’ zelf. Zodoende kon iedereen zich ‘verschuilen’ achter ‘Befehl ist Befehl’. Het gedelegeerde geweldsmonopolie betekende dat tijdens de Holocaust het systematisch beroven, uitbuiten (slavernij) en vermoorden van hoofdzakelijk Joden top-down werd verordend. SS-ers in concentratiekampen hielpen binnen deze kaders met de industriële vernietiging van Joden. Binnen deze kaders waren dus zaken die wij tegenwoordig als strafbaar en misdadig zouden beschouwen, volstrekt legaal.
 
Bij aankomst in het concentratiekamp moesten de gevangenen alle juwelen, geld en goederen afstaan. Deze zaken werden zorgvuldig geselecteerd, geordend en geregistreerd. Althans, in theorie. De praktijk was vele malen weerbarstiger en corruptie en zelfverrijking op alle niveaus was aan de orde van de dag.
 
Konrad Morgen (1909-1982) en zijn team hadden als taak om naar deze corruptie onderzoek te doen en ertegen op te treden. Morgen had al een uitgebreide carrière als rechter en soldaat (in de 5e SS-Panzerdivisie Wiking) achter de rug toen hij in mei 1943 benoemd werd om de corruptie binnen concentratiekampen te onderzoeken. Met corruptie werd niet alleen het onrechtmatig toe-eigenen van middelen bedoeld, maar ook het ‘ongeoorloofd mishandelen en vermoorden’ van mensen. De eerste grote zaak in deze periode was tegen de commandant van Buchenwald: Karl Koch.
 
De lezer van de geschiedenis over de carrière van Konrad Morgen zal veelal met ambivalente gevoelens achterblijven na voltooiing van dit boek. Was Morgen een doortrapte opportunist die na de oorlog zijn handen in onschuld waste, of sterker nog; zich de rol van verzetsheld aanmat die streed tegen de Holocaust? Was hij een naïeve doch ambitieuze technocraat die binnen de kaders van de bestaande wetten streed tegen het kwaad?
 

 
Auteurs gezocht voor Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Erik Hazelhoff Roelfzema, Oskar Dirlewanger, Koningin Wilhelmina, Douglas MacArthur, vernietigingskamp Chelmno, de Hongerwinter, kamp Amersfoort, de Poolse opstand in Warschau, de slagen om El Alamein, de slag om Guadalcanal, de Mauser C96 en de conferentie van Potsdam. Het zijn zomaar wat onderwerpen die op Go2War2.nl nog onbeschreven zijn.
 
Ben je net als wij gefascineerd door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en wil je je kennis graag delen met een groot publiek? Dan kunnen we je heel goed gebruiken als auteur voor Go2War2.nl, de grootste Nederlandstalige website over de Tweede Wereldoorlog.
 
Auteurs van historische artikelen schrijven over meestal zelfgekozen onderwerpen over de zeer diverse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Objectiviteit, een goede bronvermelding en een goed leesbaar en correct taalgebruik zijn enkele belangrijke eisen die wij stellen aan de artikelen. Een beginnende auteur wordt, indien nodig, begeleid door een ervaren auteur.
 
Om te kunnen beoordelen of iemand geschikt is als auteur verlangen we bij aanmelding een proefartikel. Het onderwerp wordt in overleg bepaald. Wil je meer informatie of meteen aan de slag? Stuur dan een mailtje naar: redactie@go2war2.nl.

 
Geallieerde voortijdige gliderlandingen in de Nederlandse- en Belgische Kempen (Ad Hermens)
Omdat de Geallieerden eind 1944 WO-2 in Nederland en Duitsland snel wilden beëindigen ontwierp de Britse Gen. B .Montgomery een ingenieus plan dat de naam operatie Market Garden kreeg. De bedoeling was om nog voor Kerstmis snel over de grote rivieren te trekken en daarna in een ruk door naar Berlijn .Het was een pracht stuk logistiek voor die tijd! Zoals we nu weten is dit door diverse omstandigheden niet gelukt. Wel werd er een z.g. Corridor naar Arnhem gevormd en diverse plaatsen hierdoor snel bevrijd. Het  einddoel Arnhem werd niet op tijd gehaald.
 
 
Op 17 september 1944 ,een mooie zonnige zondag, ging de operatie Market Garden van start. Het deel Market door de lucht vanuit Engeland en op de grond startte Garden met het 2de Britse leger van het 21 Legercorps vanuit Lommel richting Arnhem. Market had als doel de landingsterreinen bij Arnhem en Groesbeek en bij Son in Brabant.
 
De luchtarmada was samengesteld uit vele vliegtuigen  met parachutisten en andere met zweefvliegtuigen( gliders ) . Het bekendste vliegtuig was de 2-motorige Dakota of C-47. Het was voor iedereen een volslagen verassing om plotseling zoveel vliegtuigen in de lucht te zien. Het was een ware armada en dit duurde de hele week. Er waren twee aanvliegroutes, de noordelijke en de zuidelijke . De schrijver zag als 12 jarige jongen bij ,’s-Hertogenbosch ,de noordelijke route, overkomen. Bij hem thuis was de middag maaltijd geheel aangebrand omdat we zo geobsedeerd waren door hetgeen zich boven onze hoofden afspeelde. Hij zag ze erg laag overkomen en we zwaaiden naar elkaar. Een schouwspel om nooit meer te vergeten. Hij zag boven zich de Britten die onderweg waren maar Arnhem. In de Belgische en Nederlandse Kempen werd men gelijktijdig ook zo geconfronteerd met de grote stroom vliegtuigen. Het betrof de zuidelijke route hoofdzakelijk Amerikanen die naar het landingsterrein bij Son moesten
 
De Duitse bezetting was nog op vele plaatsen aanwezig en zij schoten met het luchtafweer op de toestellen. Boven de Kempen werden vele Dakota´s geraakt en stortten neer. Hierdoor voltrokken zich ware drama’s in de tot voor kort zo mooie rustige dorpen. De bemanningen werden gedood of gewond. Soms werden door de crashes inwoners gedood of gewond. De gliders, die los raakten konden meestal nog een noodlanding maken. Ook hierbij vielen slachtoffers. Het waren allen jonge mannen, die ver van hun vaderland hun jonge leven opofferden voor onze vrijheid. De meeste gliders die in de Kempen neerkwamen behoorden bij de beroemde USA 101 Airborne Division. De gliders waren van het fabricaat Waco, type CG-4A.
 
Veel inwoners van de Kempen boden hulp aan de inzittenden en verstopten deze in de schuren, hooimijten, in kelders en in grote overdekte kuilen in het veld. Dit waren ook de ware helden en ze speelden met hun eigen leven. Ze hielden de mannen dagen of weken lang verborgen en gaven ook voedsel en drinken. De Duitse bezetter had geen pardon als ze het ontdekten. Er zijn burgers terplekke geëxecuteerd. Gelukkig zijn er nu mooie herdenkingsmonumenten voor de gevallen bevrijders en onze burgers, zodat die nooit vergeten zullen worden. Zonder iemand tekort te willen doen noemt de schrijver Mej. van Hoof en de Fam. Smulders uit Hoogeloon, die in allerlei vormen verzet hebben geboden.
 
Het was voor de schrijver erg moeilijk om alles te achterhalen wat er zich afspeelde meer dan 70 jaar geleden. Gelukkig plaatste hij in de 80-er jaren al een oproep in de krant. Giel Blankers uit Bladel leverde toen vele verhalen en ingetekende kaarten. Deze zijn nu van onschatbare waarde. Dat leverde veel informatie op en is nu waardevol. De schrijver heeft zich in dit boek geconcentreerd op de gliderlandingen in de Kempen.
 
Gelukkig zijn er nog wat authentieke foto’s uit die tijd. In het boek zijn enkele luchtfoto’s te zien en in de bijlagen zijn vele oude documenten terug te vinden. Het boek bevat 316 pagina’s en honderden afbeeldingen. De afbeeldingen  zijn deels in kleur en deels in zwart-wit. Het heeft een gelamineerde soft omslag.
 
Degene die dit alles nu leest en nog info heeft kan dit nog melden. Vooral oude foto’s zijn erg welkom. Goede bronvermelding is verzekerd.
 
Op 11 augustus 2017 wordt het eerste exemplaar in het gemeentehuis van Eersel door de schrijver/uitgever Ad Hermens aan burgemeester Mevr. A. Thijs -Rademakers overhandigd. Vanaf nu kan er al ingetekend worden om zeker te zijn van een exemplaar. De oplage zal beperkt zijn. De prijs van het boek is 39,95 euro. Voor de liefhebbers is er voor dezelfde prijs ook het gelijksoortig e boek over de voortijdige landingen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch ,dat vorig jaar verscheen.
 
Voor info gaarne contact opnemen met Ad Hermens, Eindhovenseweg 113, 5663 NC, Geldrop, telefoon 040-2850016 of mailen agchermens@onsbrabantnet.nl

 
Presentatie boek 'Canadezen in Arnhem en Oosterbeek' (TracesOfWar)
Laurens van Aggelen presenteerde op donderdag 22 juni zijn nieuwste boek: 'Canadezen in Arnhem en Oosterbeek'. Met dit boek wil hij de Canadese militaire uit de vergetelheid halen die vochten tijdens de Slag om Arnhem, bij de bevrijding in 1945 en die meehielpen bij de wederopbouw van dit gebied na de oorlog.
 
 
Laurens overhandigde het eerste exemplaar aan kolonel Hogan, defensie-attaché van Canada. De genodigden werden in de concertzaal getrakteerd op een leuke en interessante avond. De sprekers werden afgewisseld met muziek. Het nieuwe boek was uiteraard te koop en werd op verzoek gesigneerd.
 
Enkele andere foto's zijn te vinden op TracesOfWar.
 
 
 

STIWOT Nieuwsbrief
17de jaargang, 6e editie
 juni
2017
 


De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.