Overzicht:
- Fotoverslag plaatsing Airborne Landmark Ginkelse Heide
- Fotoverslag Wings of Freedom Advanced Landing Ground & Airshow
- Quiznieuws: winnaar #55 en nieuwe quiz
- Met korting naar museum Bevrijdende vleugels in Best
- Meewerken aan TracesOfWar.nl?
- Recensie: Veldgrauw
- Recensie: 1939 - de oorlog die niemand wilde

 
Fotoverslag plaatsing Airborne Landmark Ginkelse Heide
Op 18 september 2019 is het op de dag af 75 jaar geleden dat de para's van de 4th Parachute Brigade op de Ginkelse Heide bij Ede landden als onderdeel van Operatie Market Garden. Het is daarmee de perfecte dag om het nieuwe Airborne Landmark te onthullen. Het landmark is een kunstwerk en geen monument. Het geeft een impressie van de Airborne landing.
 
 

 
Fotoverslag Wings of Freedom Advanced Landing Ground 23 augustus 2019 (Arjan Vrieze)
Van 21 t/m 24 augustus werd in Ede op een speciaal hiervoor aangelegd vliegveld het Wings of Freedom evenement gehouden. Hoogtepunt van deze dagen is de grootse vliegshow op zaterdag 14 augustus. Het terrein was op de andere dagen ook geopend voor publiek en er was veel te zien. Veel vliegtuigen die op zaterdag aan de show meededen waren op vrijdag al binnen. Er waren kraampjes en veel reenactment.
 
 
 
Op zaterdag 24 augustus 2019 vond in Ede de Wings of Freedom Airshow plaats: het hoogtepunt van het vierdaagse evenement. Mede door het goede weer kwamen bezoekers in grote getale naar het tijdelijke vliegveld aan de kade. Het evenement stond in het teken van 75 jaar Market Garden.
 
 

 
Quiznieuws: winnaar #55 en nieuwe quiz (Redactie nieuwsbrief)
Na vier maanden hebben wij quiz nummer 55 gesloten. De antwoorden staan inmiddels online. De winnaar is dhr. L. Peters. Hij ontvangt spoedig het prijzenpakket van uitgeverij Boom.
 
Op 1 oktober plaatsen wij onze nieuwe quiz. Elke keer is het voor onze vrijwilligers weer veel werk om een originele, waarheidsgetrouwe quiz samen te stellen. Daarom hebben we besloten de quiz nog maar twee keer per jaar te organiseren. Wanneer zich nieuwe vrijwilligers of sponsoren aanmelden, kunnen we het aantal quizzen altijd weer vergroten.

 
Met korting naar Museum Bevrijdende Vleugels in Best
TracesOfWar.nl begint een samenwerking met Museum Bevrijdende Vleugels in Best. Via onze website is het mogelijk om toegangskaartjes voor het museum met korting te bestellen. Volg daarvoor de link in de banner hieronder. TracesOfWar.nl is blij dat we op deze manier onze bezoekers 25% korting kunnen bieden op de kassa-entreeprijs.
 
 
Daarnaast is op de website van het museum nu ook een kaartje te zien met bezienswaardigheden in de buurt. Dit kaartje, waarvan hieronder een kopie staat, is compleet interactief en wordt gevoed door de gegevens van TracesOfWar.nl. Door deze techniek is het voor andere websites mogelijk om onze interactieve kaartjes te gebruiken. Het beheer daarvan wordt geheel automatisch door onze eigen systemen en vrijwilligers verzorgd. Het museum hoeft zich in dit geval niet druk te maken over de inhoud van het kaartje. Ook interesse? Neem contact met ons op!

 
Meewerken aan TracesOfWar.nl? 
TracesOfWar.nl wordt volledig onderhouden en bijgewerkt door een enthousiast team van ongeveer vijftig (internationale) vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers op vrijwilligersbasis. Zo kunt u bij ons bijvoorbeeld aan de slag als schrijver van artikelen over de Tweede Wereldoorlog of als fotograaf van aan oorlogsgeschiedenis gerelateerde bezienswaardigheden. Voor meer informatie kunt u terecht op het actuele vacatureoverzicht of neemt u contact met ons op via het contactformulier.

 
Recensie: Veldgrauw - Nederlanders in de Waffen-SS (John Smeets)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden ongeveer 25.000 Nederlanders vrijwillig in de Waffen-SS. Nederland leverde daarmee de grootste bijdrage aan SS-soldaten van alle bezette gebieden in Noordwest-Europa. Zij vochten hoofdzakelijk tegen het communisme aan het Oostfront, maar in sommige gevallen ook binnen de eigen landgrenzen. Na de oorlog werden zij als medeplichtig gezien aan de ergste misdaden van de nazi’s en in eigen land verguist en berecht als landverraders. Dit boek geeft een inzicht in de feiten en omstandigheden rondom de Nederlandse Waffen-SS-soldaten, hun motieven en hun geschiedenis. Historicus Evertjan van Roekel (1984) onderzocht egodocumenten (voornamelijk dagboeken), sociale achtergronden en strafdossiers van negentien Nederlandse Waffen-SS-soldaten.
 
 
De Nederlandse soldaten droegen het grijs-grauwe SS-uniform, veelal aangemerkt als ‘veldgrauw’; een verbasterd compromis tussen het Duitse ‘Feldgrau’ en het Nederlandse ‘veldgrijs’. Veldgrauw staat symbool voor het compromis dat de Nederlanders gemaakt hebben: vechten voor de Duitse bezetter, maar wel zoveel mogelijk de Nederlandse identiteit behouden.
 
Het naoorlogse beeld als zou Nederland hoofdzakelijk bestaan uit niet collaborerende brave burgers die zich in grote en kleine mate tegen de bezetter verzetten is een illusie. Verzet werd slechts gepleegd door een heel kleine groep mensen. Het Nederlandse volk had hoofdzakelijk economische motieven om zich níét tegen de bezetter te keren. In de eerste jaren van de oorlog was er sprake van een hoogconjunctuur. Die situatie is direct het bewijs van het tegendeel dat de groep van Nederlandse Waffen-SS-vrijwilligers slechts bestaan hebben uit werkloze, kansloze nietsnutten die hun heil zochten bij de bezetter om het daarmee beter te krijgen. In werkelijkheid was de middenklasse hoofdleverancier en kwamen de vrijwilligers uiteindelijk uit alle geledingen van de bevolking. Meer dan de helft van alle Nederlandse Waffen-SS-soldaten was afkomstig vanuit West-Nederland, hetgeen ook de heersende opinie teniet doet als zouden zij hoofdzakelijk uit de provincie komen.
 
De meeste vrijwilligers hadden eigenlijk al snel spijt van hun keuze. Vol enthousiasme vertrokken zij naar de kazernes in Duitsland en Frankrijk, alwaar zij hun militaire training zouden krijgen. Al snel kwamen zij erachter dat er van de gehoopte Nederlandse identiteit bitter weinig overbleef. De wens om als redelijke opzichzelfstaand Nederlands legioen tegen het communisme te strijden werd al vlug door de Duitsers de kop ingedrukt: Duitse leidinggevenden (waarmee de relatie ronduit slecht was), het standaard SS-uniform en de eed op de Führer waren zaken waarmee men nu geconfronteerd werd. Genoeg voor een groot deel om er de brui aan te geven en alles in het werk te stellen om terug naar Nederland te keren. Veel Nederlanders wilden een Nederlands Legioen, losstaand van de Waffen-SS, strijdend onder Nederlandse vlag, in strijd tegen het bolsjewisme. Zij wilden expliciet níét worden ingezet tegen de Engelsen. Het bleek allemaal een illusie te zijn, hetgeen leidde tot desertie, zelfverminking en een extreem gebrek aan motivatie.
 
De opleiding van de soldaten bestond tevens uit het vak ‘rassenleer’. Ook hier bleek dat de Nederlanders daar relatief weinig voor open stonden. Nederlanders hadden veelal relatief veel ervaring met verschillende culturen en hadden over het algemeen een veel vrijere kijk hierop. Antisemitisme als drijfveer om dienst te nemen kwam eigenlijk niet voor. De meeste vrijwilligers waren dan ook geen overtuigde nationaalsocialisten.
 
Lees verder op TracesOfWar.nl

 
Recensie: 1939 – de oorlog die niemand wilde (Kevin Prenger)
Op 1 september 1939 ging om ongeveer 12.15 uur ’s middags in verschillende Britse huiskamers het televisiescherm op zwart. Wie op de enige zender van de BBC zat te kijken naar Mickey Mouse moest wachten tot na de oorlog om de tekenfilm alsnog in volledigheid te zien. Nog slechts ongeveer 20.000 mensen hadden de beschikking over dit moderne medium. Het verzorgen van een programmering tijdens de oorlogsjaren werd niet gerechtvaardigd geacht. Het zijn zulke opmerkelijke feiten die de Britse historicus Frederick Taylor in zijn boek "1939: De oorlog die niemand wilde" vermengt met de grote politieke en militaire ontwikkelingen in deze tijd.
 
 
Taylor schreef al enkele andere boeken over het 20e-eeuwse Duitsland, onder andere over het bombardement op Dresden en de Berlijnse Muur. In het (niet in het Nederlands vertaalde) "Exorcising Hitler" behandelde hij de geallieerde bezetting en denazificatie van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. In zijn nieuwste pennenvrucht plaatst hij Duitsland en Groot-Brittannië in het jaar voor het uitbreken van de oorlog tegenover elkaar. Hoewel de titel anders impliceert, begint het relaas in september 1938 en eindigt het precies op 3 september 1939, de dag dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan Duitsland verklaarden, nadat de Wehrmacht op 1 september Polen was binnengevallen. Voor een groot deel bekende geschiedenis, maar toch lukt het de schrijver om de lezer te verassen met minder bekende feiten; en plaatst hij de gebeurtenissen van die tijd zowel in micro- als in macroperspectief.
 
In zijn beschrijving van de laatste maanden van 1938 besteedt de auteur uitgebreid aandacht aan de Kristallnacht, de door de nazileiding georkestreerde pogrom tegen de Joodse bevolking in de nacht van 9 op 10 november. Hoewel de feiten al zo vaak beschreven zijn, blijft het angstaanjagend om te lezen hoe de Duitse rechtstaat zo was gecorrumpeerd dat de daders onbestraft bleven, terwijl de slachtoffers in concentratiekampen gevangen werden gezet en een megaboete moesten betalen om de schade te herstellen. Met enige verbazing beschrijft Taylor hoe in de Pommerse hoofdstad Stettin het dagelijkse leven tijdens en na de geweldsuitbarsting gewoon doorging. Nog geen twee dagen later werd al begonnen met de sloop van de uitgebrande synagoge met als opgaaf van reden dat de restanten gevaarlijk voor het verkeer waren. Na het opblazen van de ruïne "bestond de synagoge, die meer dan zestig jaar lang een bloeiende gemeenschap had gekend […] niet meer", aldus de schrijver.
 
Het was nog amper twintig jaar geleden dat de vorige wereldoorlog zoveel vernietiging en ellende had veroorzaakt en weinigen zaten te wachten op een herhaling, maar toch stevende de wereld in de eerste acht maanden van 1939 af op een nieuwe wereldoorlog. Zelfs de Britse premier Neville Chamberlain was daarvan uiteindelijk wel overtuigd, nadat Adolf Hitler in maart 1939 Tsjechië onder dwang had ingelijfd . Daarmee ging de Duitse dictator in tegen de afspraken die in september van 1938 waren gemaakt tijdens de conferentie van München. Hitler kreeg toen het Sudetenland toebedeeld, een regio in Tsjechië met een overwegend Duitstalige bevolking. Chamberlain was na het tekenen van het Akkoord van München teruggekeerd met de belofte van "peace for our time", maar enkele maanden later piepte en kraakte zijn beleid van appeasement. Hij erkende in het voorjaar van 1939 – nog steeds voorzichtig – dat niemand nog kon beweren dat er "in alle betekenissen van het woord sprake is van vredestijd."
 

 

STIWOT Nieuwsbrief
19de jaargang, 8e editie
augustus 2019

 


De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.