Overzicht:
- Wereld in Oorlog is gestopt
- Nieuwe artikelen op Go2War2.nl
- Fotoverslag onthulling monument Short Stirling I N-3709
- Meewerken aan Go2War2.nl?
- Recensie: Slag om de Javazee
 

 
Wereld in Oorlog is gestopt (Redactie STIWOT-Nieuwsbrief)
Abonnees en medewerkers van het tijdschrift Wereld in Oorlog ontvingen deze maand het droevige bericht dat het tijdschrift Wereld in Oorlog stopt. In de woorden van uitgever Hans van Maar:
 
“Aandachtige lezers is het niet ontgaan: de afgelopen jaren waren in toenemende mate moeilijk voor Wereld in Oorlog. Terwijl aan de onderkant het abonneebestand afkalfde lukte het mij niet om aan de bovenkant voldoende nieuwe aanwas te vinden. Adverteerders waren er nauwelijks. De uitgaven voor drukwerk en verspreiding overstegen gaandeweg de abonnementsgelden. Het afgelopen jaar liepen de verliezen steeds verder uit de hand. […] Er zit dus niet anders op om, na bijna 10 jaar en 50 nummers, Wereld in Oorlog per direct te stoppen. Het is voor mij, als eenpitter, onverantwoord nog langer de verliezen te dragen.”
 
 
STIWOT leverde sinds het vroege begin van Wereld in Oorlog een vaste bijdrage aan het tijdschrift. Eerst in de vorm van artikelen, geschreven door auteurs van Go2War2, en later ook door invulling te geven aan de rubriek Korte berichten. We hebben dit met veel plezier gedaan en betreuren het einde van dit tijdschrift, maar hebben begrip voor het besluit van Hans van Maar. Via deze weg bedanken we hem voor de leuke samenwerking en zijn inzet en gemotiveerdheid die vijftig mooie, interessante tijdschriften opgeleverd heeft.

 
Nieuwe artikelen op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Visueel overzicht Japanse tanks
Een visueel overzicht van de belangrijkste ingezette Japanse tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
 
 
Type 89 "I-Go"
Een van de eerste tanks van Japan was de Type 89 middelzware tank die tussen 1932 en 1942 gebruikt werd tijdens gevechten tegen Chinese troepen, tegen de Sovjet-Unie en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Type 89 was de eerste tank ter wereld met een dieselmotor die in grote aantallen werd gebouwd.
 
 
 
Kurt Gerstein
Eén van de meest opmerkelijke Duitse verzetsmensen is de protestantse mijnbouwkundige Kurt Gerstein. Als SS-officier was hij medeverantwoordelijk voor de levering van Zyklon-B aan Auschwitz. In vernietigingskamp Belzec was hij er getuige van hoe honderden Joden vergast werden. Geschokt door wat hij toen zag, zocht hij contact met vertegenwoordigers van neutrale landen, de katholieke en protestantse kerk en het Nederlandse verzet.
 
 
 
Japanse slagschepen van de Yamato-klasse
De twee Yamato-klasse slagschepen, maar vooral de Yamato, zitten sinds hun bestaan en ondergang diepgeworteld in de Japanse naoorlogse cultuur. Ze worden gezien als de symbolen van de macht van de Japanse Keizerlijke Marine die het durfde op te nemen tegen de machtige Westerse zeemachten, vooral de US Navy.
 
 
 
Visueel overzicht Italiaanse tanks
Een visueel overzicht van de belangrijkste ingezette Italiaanse tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 

 
Fotoverslag onthulling monument Short Stirling I N-3709 (Redactie WO2Actueel.nl)
Op 26 maart 1943 verongelukte bij Etten in Gelderland Short Stirling I N-3709 van RAF 7 squadron.Het vliegtuig was op de terugweg van een bombardementsvlucht over Duitsland. Toen het vliegtuig de Duits-Nederlandse grens passeerde was het door Duits luchtafweer al in brand geschoten. Een Messerschmitt 110 nachtjager schoot het toestel neer. De zevenkoppige bemanning kwam hierbij om het leven.
 
 
Op 26 maart 2017, exact 75 jaar na de crash, werd hiervoor een monument onthuld. Bij de plechtigheid waren ca 20 nabestaanden van de bemanningsleden aanwezig. Het evenement was tevens om de bevrijding van Etten door de Canadezen te vieren. De laatste veteraan van de bevrijding was eveneens aanwezig.
 

 
Meewerken aan Go2War2.nl? (Redactie Go2War2.nl)
Ben je net als wij gefascineerd door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en wil je op vrijwilligersbasis je kennis graag delen met een groot publiek? Dan kunnen we je heel goed gebruiken als auteur of quizsamensteller voor Go2War2.nl, de grootste Nederlandstalige website over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
 
Quizsamensteller:
Om het team van quizsamenstellers te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde quizmedewerker. De Go2War2 Quiz, met voor de winnaar altijd een mooie prijs, wordt al acht jaar lang samengesteld. Het quizteam stelt eens per vier maanden een quiz samen van 25 vragen over de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling om iedere keer een afwisselende, interessante en uitdagende quiz te maken, met niet al te moeilijke, maar ook niet al te makkelijke vragen.
 
 
 
Auteur:
Auteurs van historische artikelen schrijven artikelen over diverse onderwerpen naar keuze die verband hebben met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Objectiviteit, een goede bronvermelding en een goed leesbaar taalgebruik zijn enkele eisen die wij stellen aan de artikelen. Van een auteur verwachten wij een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
 
Meer informatie en reageren

 
Recensie: Slag om de Javazee (Peter Kimenai)
In de aanstaande nacht van 27 op 28 februari is het precies 75 jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaats vond. Deze slag werd uitgevochten tussen de verdedigingsvloot van de geallieerden en de oorlogsschepen van de Japanse aanvalsvloot met als inzet Nederlands Oost-Indië in het algemeen en Java in het bijzonder. De geallieerde schepen stonden onder operationeel bevel van de Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman. Ondanks dat de oorlogsvloten van de strijdende partijen in aantallen en typen schepen en tonnage min of meer gelijkwaardig waren, waren de geallieerden geen partij voor de Japanners. Dit kwam onder andere doordat de communicatie tussen de Nederlanders, Amerikanen, Britten en Australiërs niet optimaal was, maar ook omdat de geallieerde bemanningen na dagen- en nachtenlange patrouilles de uitputting nabij waren. Bovendien waren de Japanners uitgerust met ultramoderne langeafstand torpedo’s en meer kanonnen en beschikten zij, in tegenstelling tot hun tegenstanders, over voldoende luchtdekking en -verkenning.
 
 
"Slag in de Javazee" is zeker niet het eerste boek over deze voor de Koninklijke Marine zo desastreus verlopen slag, maar de publicatie is wel goed getimed. Het onderwerp is weer heel actueel. Dit komt doordat nog maar enkele maanden geleden alle nabestaanden van de gesneuvelden van deze slag, (oud-)marinemensen en alle andere maritieme geïnteresseerden werden opgeschrikt door de berichten dat de wrakken van de tot zinken gebrachte schepen door op geld beluste misdadigers zijn ‘geborgen’. Dit ondanks het feit dat de schepen erkende zeemansgraven waren. Bovendien zit zoals gezegd de 75ste verjaardag van de slag eraan te komen.
 
"Slag in de Javazee" is een boek uit de serie "Oorlogsdossier" van Walburg Pers. Eerder verschenen in de serie "Engels Nederlandse Oorlogen", "Zesdaagse Oorlog" en "Frans Duitse Oorlog", allemaal van de hand van auteurs Anne Doedens en Liek Mulder. Dr. Anne Doedens (1945) is historicus en was docent nieuwe geschiedenis bij hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam. Liek Mulder (1942) was docent in het voortgezet onderwijs. Beide auteurs publiceerden zowel samen als individueel verschillende boeken, onder andere de bovenstaande titels, die allemaal historische onderwerpen beschrijven.
 
Dat beide auteurs ervaren historici zijn, blijkt duidelijk uit hoe "Slag in de Javazee" is opgebouwd. De eerste hoofdstukken worden in beslag genomen door de voorgeschiedenis van de zeeslag waarin zowel de geschiedenis van het koloniale rijk Nederland als dat van het Keizerrijk Japan belicht worden. Hierdoor is de lezer prima in staat om de slag in de juiste historische context te zien zowel vanuit Japans als geallieerd oogpunt. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de gehele, zij het kortdurende, oorlog tussen Nederland en Japan die immers al op 8 december 1941 begon. Hierdoor worden de Japanse acties en superioriteit en het waarom van de ondergang van het geallieerde eskader, helder. Verder zal blijken dat de Nederlandse belangen ondergeschikt waren voor de bondgenoten en dat de houding en het optreden van de Amerikanen en de Britten de catastrofe versterkten. De auteurs deinzen er bovendien niet voor terug de motivatie van de Nederlandse marineleiding, om ten koste van alles de oppermachtige Japanse vloot op te sporen en aan te vallen, in twijfel te trekken.
 
Lees verder op Go2War2.nl
 
 
 
 
 

STIWOT Nieuwsbrief
17de jaargang, 3e editie
  maart
2017
 

 

De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.