Overzicht:

- Barry van Veen voorzitter STIWOT

- Frank Meijerink projectleider STIWOT Forum
- De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog
- Winnaars halfjaarabonnement Wereld in Oorlog
- Boeken- en filmnieuws
- Verhoor Alfred Rosenberg op Go2War2.nl
- Sponsornieuws Toys Unlimited
- Partnernieuws Liberty Park
- Auschwitz Comité opent petitie namenwand
- Kwaliteitslag WW2Awards.com
- Medewerker onder de loep
- Gesurft en gewogen

 Barry van Veen voorzitter STIWOT (Bestuur STIWOT)
We schrijven 1999, een 18 jarige kereltje besluit dat het wel leuk zou zijn om website'tje te beginnen over vliegtuigen. Het begin van een verslavende hobby, namelijk websites bouwen. Een jaar later, in 2000, werd Go2War2.nl geboren. Frank van der Drift besloot maar eens een website te bouwen over de Tweede Wereldoorlog. In 2002 werd vervolgens STIWOT opgericht, vorig jaar vierden we ons 5 jarig jubileum, waarbij Frank al te kennen gaf liever een stapje terug te doen.

Nu is het niet niks om een vervanger voor de oprichter van de stichting te vinden, na lang zoeken heeft STIWOT die gevonden in Barry van Veen. Barry was al een tijdje bestuurslid maar heeft tot ons genoegen besloten de voorzittershamer van Frank over te nemen. Het stapje terug dat Frank heeft gedaan was maar een klein stapje, hij blijft uiteraard betrokken bij STIWOT en hij blijft als penningmeester in het bestuur zitten.

Frank, bedankt voor al je inzet en succes met je penningmeesterschap! Barry, veel succes, maak er wat moois van.Frank Meijerink projectleider STIWOT Forum (Bestuur STIWOT)
Het STIWOT Forum heeft de laatste jaren dankbaar gebruik gemaakt van Barry van Veen als projectleider van dit forum, vandaag heeft Barry het stokje overgedragen aan onze kersverse projectleider Frank Meijerink. Frank is al een poosje actief als moderator en zal dus vanaf vandaag de leiding hebben over het gehele forum. Barry heeft besloten om op het forum een stapje terug te doen om zich meer te kunnen richten op zijn bestuurstaken. STIWOT is dan ook blij dat Frank deze taak van Barry wil overnemen. Hiermee krijgt ook het forum een projectleider die zich daar vol op kan richten en het niet naast zijn bestuurstaken hoeft op te pakken.

Uiteraard willen wij Barry hartelijk danken voor alle tijd die hij in ons forum gestoken heeft, zonder hem was dit niet uitgegroeid tot het informatieve forum dat het nu is. Ook wensen wij Frank Meijerink veel succes in zijn nieuwe functie.'De actualiteit' van de Tweede Wereldoorlog (Egbert van de Schootbrugge)
Het doodvonnis tegen Marinus van der Lubbe is opgeheven,” zo publiceerde het ANP op 10 januari 2008. Precies 74 jaar na zijn dood werd dit nieuws door het ANP naar buiten gebracht. Door toedoen van de Berlijnse advocaat Reinhard Hillebrand werd op 6 december 2007 het doodvonnis tegen Marinus van der Lubbe door het Duitse Federaal Gerechtshof van Karlsruhe opgeheven, waardoor de strafvervolging formeel werd stopgezet en de veroordeelde werd gerehabiliteerd. Dit gebeurde op basis van een in 1998 aangenomen wet die het mogelijk maakt bepaalde nationaal-socialistische vonnissen uit de periode tussen 1933 en 1945 ongedaan te maken, de zogenoemde "Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteilen der Strafrechtspflege".Vlak na de machtsovername van Duitsland door de nazi’s, op 30 januari 1933, vloog op 27 februari 1933 het Duitse Rijksdaggebouw (der Reichstag) in de brand. Het gebouw werd volledig verwoest door de brand. Van der Lubbe werd direct als verdachte gearresteerd. In het daarop volgende proces is hij veroordeeld en uiteindelijk op 10 januari 1934 geëxecuteerd. Er is veel gespeculeerd of Van der Lubbe wel degelijk alleen verantwoordelijk is voor de brand.
familie en vrienden beweren dat hij de brand alleen heeft aangestoken, uit woede over de machtsovername door de nazi’s. Dit zou betekenen dat de nazi’s de juiste dader berecht hebben. Volgens het ANP “ging de Leidse communist Van der Lubbe in 1933 naar Duitsland. Uit protest tegen dictator Adolf Hitler stak hij een aantal overheidsgebouwen in brand. Toen op 27 februari 1933 de Rijksdag afbrandde, werd Van der Lubbe op de plaats delict opgepakt.”  Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat Van der Lubbe niet alleen het Rijksdaggebouw, maar ook andere overheidsgebouwen in brand heeft gestoken. Andere theorieën vermelden dat de communisten moeten worden gezien als de daders achter de brand, maar de communisten op hun beurt achtten de Nazi’s schuldig voor de brand. Door deze brand is de macht van de nazi’s op hun bevolking in één klap enorm geworden, volgens de communisten hadden de nazi’s dit voorzien en is deze brand met voorbedachten rade gesticht. Deze theorie kreeg veel bijval toen Generaal Franz Halder tijdens de Neurenberger Processen onder ede verklaarde dat Göring op 20 april 1942 tijdens de verjaardag van Hitler uitriep:
"De enige die echt weet wat er in de Rijksdag is gebeurd ben ik, want IK heb hem in brand gestoken".

Hoewel een deel van de historici Van der Lubbe schuldig achtten is het niet de eerste keer dat er opnieuw uitspraak wordt gedaan over het vonnis dat Van der Lubbe kreeg. Deze uitspraken zijn echter ongedaan gemaakt, het ANP schrijft hierover: “Na de oorlog was het oorspronkelijke vonnis al deels herzien. In 1967 werd de terdoodveroordeling omgezet in acht jaar cel. Na een herzieningsverzoek van Van der Lubbes broer werd hij in 1980 zelfs vrijgesproken. De vrijspraak werd echter later door het Federaal Gerechtshof ongedaan gemaakt bij gebrek aan een wettelijke basis voor de heropening van de zaak in 1967. Daardoor kreeg het oorspronkelijke doodvonnis opnieuw rechtskracht.”

De postume vrijspraak van Van der Lubbe lijkt de definitieve uitspraak. Bewonderaars van Van der Lubbe zijn hier erg tevreden over. (Zie ook deze
video). Deze mensen zijn erg blij dat “de zondebok” eindelijk postuum vrijgesproken is van de straf die hij bijna 75 jaar geleden opgelegd kreeg.


 
Winnaars halfjaarabonnement Wereld in Oorlog (Redactie Nieuwsbrief)
In samenwerking met uitgeverij Just Publishers gaf STIWOT vijf halfjaarabonnementen op Wereld in Oorlog weg! Wie hebben er gewonnen?
- D. Maesschalck;
- M.J. Kooij;
- A. Ossel;
- J. Craaijo;
- L. Verdonk.

Namens STIWOT van harte gefeliciteerd! De winnaars ontvangen binnenkort een e-mail ter bevestiging.
 Boeken- en filmnieuws (Redactie Go2War2.nl)

27 januari is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Holocaust Memorial Day. Die dag wordt door meerdere Nederlandse universiteiten en herdenkingsinstellingen uitgebreide aandacht besteed aan de Holocaust en andere genociden. Ook uitgeverij Verbum draagt een steentje bij. De uitgever van Holocaustboeken publiceert in samenwerking met onder andere het Nederlands Auschwitz Comité het boekje “Onbestelbaar” van Isaac Lipschits. Lipschits overleefde de Holocaust en beschreef in briefvorm zijn herinneringen aan de Jodenvervolging in Rotterdam. Het boekje zal niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn, maar wordt op 24 januari gratis bij 250.000 huishoudens in Rotterdam bezorgd. Iedereen buiten Rotterdam kan vanaf 27 januari het complete verhaal op de website van de uitgeverij lezen. Tegelijkertijd brengt Verbum ook de box “Getuigen van de Holocaust” uit met daarin vier boeken. Het is inmiddels ook bekend wanneer de uitgeverij Raul Hilbergs “De vernietiging van de Europese Joden 1939 – 1945” uitbrengt. Het driedelige standaardwerk wordt in mei gepresenteerd en u kunt daar nu al met korting voor intekenen. (Bron: Uitgeverij Verbum)

In februari verschijnt “Eindspel 1945” van David Stafford die we kennen van “Tien dagen tot D-Day”. Stafford beschrijft in zijn nieuwe boek drie chaotische maanden rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij begint met 20 april 1945, de dag waarop Hitler vanuit zijn bunker in Berlijn aankondigt dat hij zal vechten tot de laatste man. Het boek eindigt op 16 juli 1945, de dag waarop Truman en Churchill in het verwoeste Berlijn aankomen om daar samen met Stalin als ‘De Grote Drie’ op de conferentie van Potsdam te gaan praten over het einde van de oorlog. Pas toen, aldus Stafford, kwam de oorlog werkelijk ten einde. “Eindspel 1945” gaat niet zozeer over veldslagen, de dood van Hitler en Mussolini en de bevrijding van de concentratiekampen; wat dit boek zo fascinerend maakt is dat Stafford ook de jacht op de nazikopstukken beschrijft, de ontdekking van geroofde kunstschatten en bankpapieren, het ontstaan van het IJzeren Gordijn en van het nieuwe Europa, die de loop van de geschiedenis in de tweede helft van de twintigste eeuw zouden bepalen. (Bron: uitgeverij Mouria)

Vanaf 10 april draait de Hongaars-Britse speelfilm “Eichmann” in de Nederlandse bioscopen. De film onder regie van Robert Young concentreert zich op de verhoren die de Israëlische politiekapitein Avner Less voor aanvang van het proces in Jeruzalem afnam van Eichmann. Tussendoor worden flashbacks gemaakt naar de jaren veertig. Op die manier wordt de rol van de SS’er in de geschiedenis van de Holocaust gedetailleerd weergegeven. Eichmann wordt gespeeld door Thomas Kretschmann die ook belangrijke rollen speelde in “The Pianist” en “Der Untergang”. Andere rollen in deze 6 miljoen kostende speelfilm worden gespeeld door Franka Potente en Troy Garity. (Bron: Moviemeter.nl)
 Verhoor Alfred Rosenberg op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Elke maand citeren we in de STIWOT-nieuwsbrief een stuk uit een verhoor van het Internationale Militaire Tribunaal in Neurenberg. Dit keer hebben we twee passages geselecteerd uit het verhoor van Alfred Rosenberg, nazi-ideoloog en minister van het Oosten. Het onderwerp dat ter sprake komt is de Einsatzstab Rosenberg, een organisatie die zich onder andere bezighield met het toe-eigenen van Joodse huisraad uit België, Nederland en Frankrijk voor gebruik van het nazibestuur in Oost-Europa. De Einsatzstab Rosenberg hield zich ook bezig met de inbeslagneming (of eigenlijk roof) van kunst- en cultuurobjecten in door Duitland bezette gebieden.Dr. THOMA: […] Hoe kwam de Einsatzstab Rosenberg tot stand?
ROSENBERG: De aanklager beweert dat dit een kwestie is van een vooringenomen plan voor het plunderen van cultuurschatten van andere landen. In werkelijkheid was het volgende het geval: We bevonden ons in een onvoorziene situatie. Een collega van mij had een persdelegatie vergezeld toen de Duitse troepen Parijs binnen trokken en had opgemerkt dat de Parijzenaars bijna allemaal terugkeerden met uitzondering van de Joodse inwoners, zodat alle organisaties en instituten in die groep van eigenaars leeg achter werden gelaten, net als de huizen en villa’s van deze vooraanstaande personen, zonder eigenaar om het zo te zeggen. Hij stelde voor dat er onderzoek gedaan moest worden in eigendommen, archieven en brieven. Ik rapporteerde de kwestie aan de Führer en vroeg of hij het opvolgen van deze suggestie goedkeurde.
Deze brief van mij aan de Führer is tijdens de voorbereidende verhoren aan mij overhandigd maar is door de Aanklager niet ingediend bij het Tribunaal. Hoewel het schriftelijk bewijs van de reden voor deze actie beschikbaar is, heeft de Aanklager steeds de beschuldiging van een vooropgezet plan gehandhaafd.
Het bevel van de Führer werd begin 1940 uitgevaardigd en omdat een groot aantal kunstwerken, naast de archieven in veel huizen in een gevaarlijke situatie werden aangetroffen werd het veilig opslaan en het transport van deze kunstwerken naar het Reich door de Führer bevolen.

[…]

Dr. THOMA: Meneer Rosenberg, u weet dat Hitler en Göring enkele kunstvoorwerpen die in Frankrijk in beslag genomen waren, naar zichzelf toetrokken. Welke rol speelde u hierbij
ROSENBERG: In principe duidde Hitler aan, zoals kan worden opgemaakt uit informatie verstrekt door de toenmalige Veldmaarschalk Keitel, dat hij de beschikking over deze werken en iedere beslissing daarover, voor zichzelf opeiste.
Ik wil op geen enkele manier betwisten dat ik hoopte dat tenminste een groot deel van deze kunstvoorwerpen in Duitsland zouden blijven, in het bijzonder omdat in de loop der tijd vele Duitse cultuurgoederen door bijzonder zware bombardementen in het Westen verloren waren gegaan. Deze kunstvoorwerpen moesten een soort van onderpand vormen voor latere onderhandelingen. Toen Reichsmarschall Göring die op grond van een richtlijn van de Führer in het bijzonder dit werk van de Einsatzstab ondersteunde, een aantal van deze kunstwerken bestemde voor zijn eigen collectie voelde ik mij, zoals het verslag aantoont, een beetje ongemakkelijk omdat ik met deze opdracht een bepaalde persoonlijke verantwoordelijkheid op me had genomen voor het totaal van de in beslaggenomen kunstvoorwerpen en ik was daarom verplicht om ze allemaal te registreren en ze beschikbaar te houden voor onderhandelingen of beslissingen. Daarom gaf ik mijn plaatsvervanger opdracht een zo volledig mogelijke lijst samen te stellen van al die zaken die de Reichsmarschall, met toestemming van de Führer, voor zijn eigen collectie bestemde. Ik wist dat Reichsmarschall Göring later van plan was zijn hele collectie aan het Duitse Reich te schenken en niet voor zichzelf te houden.
In het verslag van het verhoor dat hier is gepresenteerd en voorgelezen door de Franse Aanklager staat met betrekking tot dit punt een betreurenswaardige fout. Er staat dat ik me ongemakkelijk voelde omdat de Reichsmarschall zich deze kunstwerken onrechtmatig toeeigende. In het Duits betekent ‘entwendet’ zoveel als onrechtmatig toe-eigenen. Ik zei echter “verwendet” wat heel iets anders betekent.

Lees het complete verhoor

 

 
Sponsornieuws Toys Unlimited (Redactie Nieuwsbrief)
Het DVD assortiment is weer aangevuld. Vrijwel alle titels zijn weer op voorraad en tevens zijn er nieuwe titels en uitgevers toegevoegd. Colour of War is een van de nieuwe uitgevers. Deze titels bestaan al langer, maar zijn zeker een aanvulling op elke collectie. Alle DVD's zijn vanaf nu blijvend in prijs verlaagt. Met uitzondering van enkele titels en boxsets kosten alle DVD's nu 10,- euro. Bezoek de website van Toys Unlimited voor meer informatie.Partnernieuws Liberty Park (Redactie Nieuwsbrief)
Op zondag 18 mei a.s. wordt buiten in het Liberty Park in Overloon een militaria beurs georganiseerd. De beurs is open van 10 tot 16 uur en bestemd voor iedereen die interesse heeft in militaria in brede zin. De beurs is buiten in het park en zal voor bezoekers gratis toegankelijk zijn. De datum van 18 mei is zodanig gekozen dat het precies tussen de andere grote beurzen in die periode in ligt.

Handelaren en verzamelaars kunnen zich aanmelden voor deze beurs.Voor hen zijn overdekte marktkramen te huur à € 17,50 per kraam (4,00m x 1,20m). Opbouwen vanaf 8 uur 's morgens. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het museum.Auschwitz Comité opent petitie namenwand (Redactie Go2War2.nl)
Het Nederlands Auschwitz Comité heeft het initiatief genomen tot het realiseren van een namenwand ter herdenking van alle 110.000 slachtoffers zonder graf, die vanuit Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nazi concentratiekampen zijn vermoord. De meeste van hen - 102.000 - waren Joden.


Op deze namenwand moeten de namen komen van alle slachtoffers die vanuit Nederland gedeporteerd zijn en vanuit verschillende achtergronden in de concentratiekampen terecht zijn gekomen: uit het verzet, vanwege een politieke overtuiging en rechtstreeks door de massale vervolging van Joden en Sinti en Roma. Dus alle mensen die vanuit Nederland tussen 1940 en 1945 in de Nazi concentratiekampen om het leven zijn gebracht.

Een wand met slachtoffernamen zal zo op indrukwekkende wijze kunnen uitdrukken wat de moord op 110.000 maal één mens voor ons allen betekent. Hiermee krijgen al deze slachtoffers alsnog een waardige en tastbare plaats in onze samenleving.

Om dit initiatief te kunnen onderbouwen met een maatschappelijk draagvlak, heeft het Nederlands Auschwitz Comité een petitie geopend. Als u dit initiatief steunt, kunt u de petitie ondertekenen op een speciaal daarvoor geopende website: Namenwand.nl.
   Kwaliteitslag WW2Awards.com (Redactie WW2Awards.com)

Het komend jaar zullen, naast de vele aanvullingen rond personen en onderscheidingen, de werkzaamheden bij het team medewerkers van de website www.ww2awards.com in het teken staan van kwaliteitsverbetering.

De database zal het komend jaar nog verder uitgroeien. Van diverse hogere onderschedingen zullen de persoonslijsten verder worden uitgebreid. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar onderscheidingen als het Ritterkreuz der Eisernen Kreuzes, de Amerikaanse Distinguished Service Cross en andere. Van de in de database al opgenomen personen zullen de lijsten met onderscheidingen verkregen tijdens of in relatie tot de Tweede Werleldoorlog worden aangevuld. Van landen waar nog weinig personen zijn opgenomen ( zoals Italië, Nederland, België e.a.) zullen deze aanzienlijk worden uitgebreid. Daarnaast zal veel aandacht uitgaan naar het invullen van beschrijvingen van onderscheidingen en biografieën van personen in de database. Met deze doelstellingen willen we de website nog beter en uitgebreider maken dan hij al is.

Het mag duidelijk zijn dat we hiermee veel werk op ons nek nemen. We willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de lezers van deze nieuwsbrief op te roepen ons hiermee te helpen. Dit kan op vele manieren. Natuurlijk kunt u gegevens aanleveren via de mail of de input mogelijkheden op de website. Veel leuker is het echter als u zelf mee wil helpen. We zijn nog op zoek naar mensen die gegevens op willen zoeken van personen, onderscheidingen en ontvangers van de onderscheidingen en deze willen helpen invoeren in de database. Ook zijn we op zoek naar mensen die zich willen toeleggen op het schrijven van biografieën van personen. Het mooiste is het indien u deze gelijk in het Engels kan vertalen, maar dit is niet noodzakelijk.

Dus help mee om dit prachtige project nog mooier te maken en neem contact op met één van de medewerkers. Wees niet bang dat u te weinig ervaring zou hebben, u wordt overal mee geholpen.


 
Medewerker onder de loep (Redactie Nieuwsbrief)
Naam: Barry van Veen
E-mailadres: barry@stiwot.nl

Hoe ben je bij STIWOT terechtgekomen?
Het moet ergens in 2003 geweest zijn dat ik via het forum in aanraking kwam met STIWOT. Na enige tijd actief geweest te zijn als bezoeker kreeg ik het aanbod om mee te werken aan het opstarten van het project WW2Awards.com. Daarna is het balletje gaan rollen.

Wat doe je zoal voor STIWOT?
Officieel ben ik sinds 1 januari 2008 voorzitter van STIWOT waarmee ik de voorzittershamer dus overgenomen heb van Frank van der Drift. In die functie ben ik samen met de bestuursleden Frank van der Drift en Wilco Vermeer verantwoordelijk voor het aansturen van de complete organisatie. Daarnaast werk ik enthousiast aan het organiseren van de Battlefield Tours voor STIWOT Reizen

Hoe lang werk je al voor STIWOT?
Dat is een beetje een grijs gebied. Als ik het goed heb ben ik ergens eind 2003 echt begonnen aan het meewerken met WW2Awards.com...

Hoeveel tijd ben je per week kwijt aan STIWOT?
Die uurtjes ga ik niet allemaal tellen. Elke avond gaat er natuurlijk wel wat tijd zitten in het bijhouden van mijn email. Daarnaast werk ik eigenlijk elke dag met veel plezier aan het verder uitbouwen en professionaliseren van deze geweldige stichting.

Wat is het leukste dat je tot nu toe met STIWOT hebt meegemaakt?
De STIWOT Battlefield Tours naar Margraten en Eben-Emael. Twee dagen met een fantastische opkomst, interessante bezienswaardigheden, mooi weer en een enorm gezellige sfeer.

Met welke STIWOT medewerkers heb je het meeste contact?
Het meeste contact verloopt natuurlijk digitaal en dan vooral met Frank van der Drift, Wilco Vermeer, Jeroen Koppes, Ewoud van Eig en Kevin Prenger.

Wat doe je naast STIWOT op WO2 gebied?
Mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog is er nog altijd maar helaas heb ik hier door mijn werkzaamheden voor STIWOT als organisatie nog maar weinig tijd voor. Om toch aan mijn interesse tegemoet te komen duik ik bij iedere Battlefield Tour in de historie van het te bezoeken object. Daarnaast bezoek ik als het maar even kan aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde objecten op individuele basis. Natuurlijk maak ik van deze trips reportages of artikelen voor Oorlogsmusea.nl.

Wat doe je naast STIWOT op persoonlijk gebied (werk/studie)?
Ik werk voor Welten in de detachering als financieel specialist op het gebied van zakelijk bankieren. Als een gevolg hiervan verblijf ik het grootste deel van het jaar in hotels door het hele land. Momenteel zit ik midden in een opdracht bij Fortis Global Hortibusiness. Een internationaal team gespecialiseerd in de financiering van de (glas)tuinbouw.

Welk aspect van WO2 interesseert je het meest?
Het Nederlandse Leger voor en tijdens de meidagen van 1940.

Wat vind je omgeving van je hobby?
Het wordt door veel mensen als interessant ervaren en eigenlijk wil iedereen er meer over weten als je begint te vertellen over STIWOT.

Wat is je favoriete internet site (gelieve geen STIWOT site te noemen)?
Geen twijfel mogelijk: www.grebbeberg.nl de website van Stichting de Greb.

Op welke dag in de week is het even geen wo2?
Naast de Tweede Wereldoorlog heb ik er al geruime tijd een tweede gecombineerde interesse bij. Namelijk het volgen van (auto)rally's in binnen- en buitenland. Dit combineer ik sinds kort met sportfotografie. En als je dan toch een fatsoenlijke digitale spiegelreflex camera hebt kan je deze ook best gebruiken voor je Tweede Wereldoorlog trips. Zo is het cirkeltje weer rond.

Wat zou je nog een keer willen bezoeken/zien of meemaken?
De Bastogne Historic Walk, in burger en met een landschap vol sneeuw.

Wil je nog wat kwijt?
Natuurlijk wil ik Frank van der Drift nogmaals bedanken voor alles wat hij voor STIWOT heeft betekend en nog zal betekenen. Daarnaast wil ik alle medewerkers van STIWOT bedanken voor het vertrouwen dat zij mij geven.

Tijdens de STIWOT Medewerkersbijeenkomst van zaterdag 19 januari 2008 heeft het bestuur het jaar 2008 neergezet als het jaar van uitbouw, promotie en de toekomst. Samen met alle medewerkers, donateurs en bezoekers van STIWOT hoop ik hierin een belangrijke rol te mogen spelen.Gesurft en gewogen (Gerd van der Auwera)
In “Gesurft en gewogen” bekijken we deze keer de
website waar het ooggetuigenverslag van Pieter Oostervink, die in Amsterdan-Noord woonde, centraal staat. Deze man hield een dagboek bij van de laatste vijf maanden van de Tweede Wereldoorlog. Het is in 1992 door zijn zoon verwerkt en in kleine oplage vermenigvuldigt.

De laatste vijf maanden waren voor een groot deel van Nederland de zwaarste van allemaal. De Hongerwinter trof vele Nederlands zwaar. Oostervink beschrijft het dagelijkse leven en hoe de mensen op allerlei manieren deze vreselijke periode trachten door te komen levendig.

Je moet absoluut geen opvallende, knap “gedesignde” site verwachten, maar gewoon een aangrijpend en ijzersterk verhaal dat een goed beeld schetst van de gewone Nederlander tijdens de Hongerwinter.
 
  

 

STIWOT Nieuwsbrief
8de jaargang, 1e editie
januari 2008
   
De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.