Overzicht: 
- Recensie: Elke dag angst
- Fotoverslag Battlefield Tour "Ardennenoffensief"
- Nieuw artikel op Go2War2.nl 
- Fotoverslag begrafenis 2 soldaten van het Wiltshire Regiment
- Recensie: De boodschapper uit de hel
- Verloting: Het grote 40-45 Boek
- Fotoverslag herdenking monument 101st Airborne Division
 

 
Recensie: Elke dag angst (Bram Dermout)
Pieter Serrien is met ‘Elke dag angst’ toegekomen aan zijn vijfde boek. Als licentiaat geschiedenis, afgestudeerd aan de KU Leuven, is Serrien in korte tijd uitgegroeid tot een boeiende spreker en schrijver, die zich voor een belangrijk deel richt op de getuigenissen van de ‘gewone’ mens. Dat doet hij ook weer in zijn nieuwste boek over de terreur van de V1-bommen en V2-raketten op België (1944-1945). Niet enkel de bekendste inslag op de Antwerpse Cinema Rex, waarbij 567 bioscoopgangers werden gedood door één V2, maar ook bijna vergeten drama’s komen aan bod.
 
 
Duizenden V1-bommen en V2-raketten werden als wraak voor de geallieerde bombardementen op Duitse steden vanuit Duitsland gelanceerd tussen juni 1944 en maart 1945 richting Engeland, Frankrijk en België. Om en nabij de 9.000 Belgen kwamen om het leven door deze dodelijke terreur. Ook in het gedeeltelijk ondergrondse concentratiekamp Mittelbau-Dora stierven honderden Belgische dwangarbeiders bij de productie van deze Vergeltungswaffen. De V1, met als bijnaam "vliegende bom" en zijn typische snorrende geluid, en de V2, die als raket zonder enige waarschuwing uit de lucht kwam vallen, zorgden voor een grote angst onder de bevolking.
 
Niettegenstaande er veel censuur was in de berichtgeving omtrent de plaatsen van de inslagen en het aantal slachtoffers, slaagde Pieter Serrien er in om een boek van 432 pagina’s uit te brengen. Het boek omvat zes delen die telkens zijn opgedeeld in drie hoofdstukken. De inleiding is van de hand van VRT-journalist Rudi Vranckx die in België bekend staat om zijn verslaggeving in oorlogsgebieden zoals Syrië.
 
Auteur Pieter Serrien (links) met VRT-journalist Joris Vergeyle tijdens de boekpresentatie in het Vredescentrum Antwerpen. Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden op WO2Actueel.nl.
 
In het boek neemt de auteur je mee van de productie van de V1 en V2 naar de verschrikkelijke verwoestingen die deze projectielen aanrichtten. Dat doet hij niet enkel met woorden maar ook door middel van foto’s die de harde realiteit illustreren. In zijn boek schuwt Serrien de expliciete foto’s niet, doch zonder hierbij als sensatiebelust over te komen. Tevens is het boek voorzien van enkele illustraties van de hand van Mathias Van den Berge.
 
Serrien laat in zijn boek ook mensen aan het woord die de V1- en V2-inslagen meemaakten. Het wordt al snel duidelijk dat de getuigen van toen ook nu nog littekens dragen. Ook mensen die meehielpen aan de productie van de V1 en V2 komen aan het woord, zodat het boek geen eenzijdig geheel wordt. Ook in dit boek hanteert de auteur weer een vlotte stijl waardoor je de tijd snel uit het oog verliest bij het lezen.
 
Lees verder op: Go2War2.nl

 
Fotoverslag Battlefield Tour "Ardennenoffensief" (Redactie STIWOT Reizen)
In navolging van de editie van 2015 organiseerde STIWOT Reizen ook dit jaar weer een Battlefield Tour naar de Ardennen. Het centraal gelegen Hotel Domaine Ol Fosse d'Outh in Houffalize was de uitvalsbasis van deze zeer complete reis en de touringcar werd weer verzorgd door Betuwe Express. Voor wie meer wil weten over de achtergrond van de locaties die tijdens deze Battlefield Tour werden bezocht, verwijzen we graag naar het voorgaande reisverslag. Hier volstaan we met een fotoreportage - aangevuld met korte toelichting - welke een indruk geeft van de editie van dit jaar.
 
 

 
Nieuw artikel op Go2War2.nl: Het ‘Englandspiel’ (Redactie Go2War2.nl)
Het Englandspiel wordt ook nu nog als een van de grootste mysteries uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland beschouwd. Tussen maart 1942 en mei 1943 vielen tientallen, door de Britten gedropte, agenten direct bij hun landing op Nederlandse grond in Duitse handen. Zij werden ingezet bij een door de Duitsers opgezet plan (Spiel), waarbij ze de indruk wekten dat ze nog in vrijheid opereerden, terwijl de Britten geheim agenten en materiaal bleven sturen naar Nederland. Wat was er aan de hand? Waren de Britse geheime diensten het slachtoffer van een Duitse misleiding, of waren het juist de Duitsers die werden misleid? Wat waren de oorzaken van de Britse incompetentie? Hoe kon het zo lang duren voordat de Britten er achter kwamen wat er daadwerkelijk aan de hand was?
 

 
Fotoverslag begrafenis 2 soldaten van het Wiltshire Regiment (Arjan Vrieze)
Op woensdag 5 oktober 2016 zijn op militaire begraafplaats te Oosterbeek 2 soldaten van het 4e bataljon van het Wiltshire Regiment begraven. Het zijn Lance Corporal D.S. Noble en Private H.J. Lewis. Ze zijn in oktober 1944 tijdens de nasleep van operatie Market Garden om het leven gekomen tijdens de gevechten in de omgeving van 'de Laar' in Arnhem Zuid. In 2013 zijn de mannen gevonden. Hierna is er een zorgvuldig identificatieproces doorlopen. Er was veel belangstelling voor deze begrafenis met militaire eer.
 
 

 
Recensie: De boodschapper uit de hel (Annabel Junge)
'Wir haben es nicht gewüsst' is de veelgehoorde uitspraak met betrekking tot de vergassing van Joden in de concentratiekampen. Een uitspraak die veel minder op waarheid berust dan lang gedacht werd. Er waren diverse signalen dat er meer aan de hand was in de kampen dan de nazi’s wilden doen geloven. Eén van de mensen die waarschuwde, was Kurt Gerstein, officier bij de Waffen-SS. Hij was onder meer belast met de verstrekking van het Zyklon-B gas voor de vernietiging van de Joden. Kevin Prenger, projectleider van de site Go2War2.nl, verdiepte zich in deze intrigerende man met als resultaat het boek ‘De boodschapper uit de hel: Hoe SS-officier Kurt Gerstein probeerde de Holocaust te stoppen.’
 
 
In tegenstelling tot wat de lezer zou verwachten, is ‘De boodschapper uit de hel’ geen heldenverhaal geworden en in alle eerlijkheid kan dat ook niet. Kurt Gerstein was een personage met een dubbelleven, waarover veel gediscussieerd is. Als Duitser in dienst van de Waffen-SS probeerde hij de geallieerden te waarschuwen voor de afschrikwekkende vernietiging van de Joden die in de kampen als Belzec, Sobibor en Treblinka gaande was. Voor het naar buiten brengen van zijn rapport was hij daarom afhankelijk van anderen, want als hij zelf er mee naar voren zou komen, zou hem de doodstraf wachten. Echt verwonderlijk dat hij stuitte op ongeloof, is het dan ook niet, want waar stond Gerstein nu precies? Was hij een echte verzetsman of toch een nazi in hart en nieren? Zijn vader, een nationalist, steunde het regime immers onvoorwaardelijk. Zelf werd hij lid van de NSDAP, meldde zich aan bij de SA en nam later dienst bij de Waffen-SS.
 
In dit bondig geschreven boek geeft auteur Kevin Prenger een goede onderbouwde analyse over de persoon Gerstein, waarin hij de argumenten die in het voordeel van Gerstein pleiten afzet tegen de argumenten die in zijn nadeel zijn en dat zijn er meer dan je verwachten zou. Over de reden bijvoorbeeld waarom Gerstein zich aangemeld had voor de Waffen-SS heerst veel onduidelijkheid. Hierdoor dreigt de balans aan de negatieve kant door te slaan. Naar eigen zeggen had hij dit gedaan, omdat hij ontdekt had dat er een euthanasieprogramma was opgezet – Aktion T4 om mensen met een geestelijke handicap om te brengen. Doch Gerstein trad al in dienst vóór hij op de hoogte was van het euthanasieprogramma. Een andere keer voerde hij als reden aan dat hij het systeem van binnen uit wilde veranderen. Dit lijkt sterk in strijd te zijn met de snelle carrière die Gerstein maakte binnen de SS. Bovendien werkte hij mee aan de massavernietiging in de kampen door grote hoeveelheden van het gas Zyklon-B te bestellen. In één verklaring wordt zelfs vermeld dat Gerstein optrad als een bruut.
 
Het rapport dat Gerstein geschreven heeft, roept eveneens vragen op. Enerzijds wordt het geprezen, omdat dit verslag de eerste belangrijke beschrijving is van wat in de kampen voorviel. Anderzijds laat de onnauwkeurigheid in de details voldoende ruimte voor twijfel over de goede bedoelingen van de SS-officier. Volgens de auteur kan de kritiek op Gerstein niet los gezien worden van het feit dat hij niet in zijn missie geslaagd was. Zou zijn rapport wel op de juiste plaats van bestemming zijn gekomen, dan zou Gerstein heel anders de geschiedenisboeken zijn ingegaan.
 

 
Verloting: Het Grote 40-45 Boek (Redactie Go2War2.nl)
“Schitterend en monumentaal,” aldus Matthijs van Nieuwkerk over ‘Het Grote 40-45 Boek’.
 
Het Grote 40-45 Boek’ is een onontkoombare klassieker binnen de oorlogsfotografie. Deze bestseller bevat een omvangrijke selectie foto’s uit de internationaal vermaarde collectie van het NIOD en andere Nederlandse en buitenlandse oorlogsarchieven. Nog altijd komen in archieven en privécollecties onbekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog boven water. Dit intrigerende boek is het resultaat van uitvoerig historisch onderzoek. De foto’s geven een bijzonder en indringend beeld van de Tweede Wereldoorlog in al zijn aspecten.
 
Verrassend is het grote aantal kleurenfoto’s. Het zijn immers de zwart-witbeelden van de oorlogsjaren die voortleven in de herinnering en die de beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog sterk bepalen. Daarnaast zijn recent ontdekte amateuropnamen van Nederlandse, Duitse en geallieerde kant opgenomen. Deze foto’s bieden een directe kijk op terreur, strijd en vervolging, en op het alledaagse leven, dat ook in oorlogstijd gewoon doorging.
 
 
Het Grote 40-45 Boek’ is een klassieker binnen de oorlogsfotografie. Nu uitgegeven in een handzaam formaat en bijzonder aantrekkelijk geprijsd. Van uitgeverij WBOOKS mogen we een exemplaar verloten onder de lezers van de STIWOT-nieuwsbrief.
 
Het enige dat u hoeft te doen om kans te maken op dit boek is een e-mail met uw adres te versturen naar quiz@go2war2.nl onder vermelding van “Verloting Het Grote 40-45 Boek”. Deelname is mogelijk tot 7 november a.s. De winnaar ontvangt daarna z.s.m. bericht.

 
Fotoverslag herdenking monument 101st Airborne Division 2016 (Arjan Vrieze)
Op vrijdag 7 oktober vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument voor de 101st Airborne Division te Heteren. Naast diverse sprekers waren er kinderen van drie plaatselijk basisscholen betrokken bij deze plechtigheid. Er werden door hen gedichten voorgelezen, bloemen gelegd en kransen aangegeven. Ook bij het hijsen van de vlaggen en het loslaten van de duiven waren de kinderen betrokken.
 
 
Lees verder op: WO2Actueel.nl
 
 
 

STIWOT Nieuwsbrief
16de jaargang, 10e editie
  oktober 2016

 


De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.