Overzicht:

- STIWOT wenst u een prettige zomervakantie
- Database www.ww2awards.com blijft groeien
- Nieuwe mijlpaal voor Go2War2.nl
- Verhoor Erich Raeder op Go2War2.nlSTIWOT wenst u een prettige zomervakantie (Redactie Nieuwsbrief)
Namens alle medewerkers en het bestuur van STIWOT wensen wij u als lezer van onze nieuwsbrief een prettige zomervakantie. Een goede reis en veel plezier voor de vakantiegangers en voor de mensen die thuis in Nederland of België blijven, hopen wij op mooi zomerweer.

Via onze websites kunt u ons ook tijdens de zomerperiode gewoon bereiken. Houdt  u er echter wel rekening mee dat ook veel van onze medewerkers genieten van hun zomervakantie en dat wij mogelijk iets minder snel reageren dan u van ons gewend bent. Ook de Nieuwsbrief is deze keer wat minder goed gevuld.

Brengt u tijdens uw vakantie een bezoek aan locaties die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, zoals musea of monumenten, denk dan ook aan ons. Foto’s, reportages en andere informatie zijn van harte welkom! Uw reiservaringen kunt u delen op het forum en foto’s en andere informatie plaatsen wij graag op Oorlogsmusea.nl of een andere STIWOT-website.

Nogmaals een heel fijne zomervakantie gewenst!


Database www.ww2awards.com blijft groeien (Redactie WW2Awards.com)
In 2009 zal de database van onze website www.ww2awards.com wederom naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Onze vaste medewerkers zullen dit jaar weer een recordaantal personen toevoegen en verbeteren. Halverwege 2009 zitten we al op een groei van 1.400 nieuwe personen, bijna 350 nieuwe foto's van personen en 50 nieuwe afbeeldingen van onderscheidingen. Het totaal aantal toegekende onderscheidingen in de database stijgt met meer dan 5.500 al snel naar de 70.000 uitgereikte onderscheidingen.

Onze medewerkers hebben het afgelopen jaar hierbij hulp gekregen van vele enthousiaste bezoekers, familieleden van veteranen en veteranen zelf. Ook de internationale hulp die wij krijgen van mensen als Pierre Kaiser, Gerhard Brand, Günther Feisthauer en auteurs als Willi Schumacher, Veit Scherzer en Mark C. Yerger mag zeker niet onvermeld blijven.
 
Een belangrijk doel voor 2009 is echter ook het uitbouwen van de aantallen niet-Duitse personen in de database. Door het in grote aantallen voorradig zijn van gegevens over Duitse veteranen was de database tot op heden nogal overheersend gevuld met gegevens van Duitse militairen. Hoewel nog steeds in grote aantallen vooroplopend, worden deze langzaam maar zeker meer in evenwicht gebracht door toevoeging van Britse, Canadese, Amerikaanse en andere geallieerde betrokkenen. Dit mag echter nog veel groter worden.
 
Wij zouden dan ook aan u als lezer van deze nieuwsbrief een oproep willen plaatsen om ons te helpen met het nog verder uitbouwen van onze database. Heeft u gegevens over personen die al in onze database staan, over uitgereikte onderscheidingen van personen die er al in staan maar waarbij deze onderscheiding nog niet is toegevoegd of van personen die nog niet in de database staan, schroom niet en zend ons deze gegevens. U kunt hiervoor gebruik maken van de input mogelijkheden op de website zelf of door deze gewoon via de contactgegevens naar ons toe te zenden. Voor een goede archivering en bewijsvoering van de juistheid van deze gegevens vragen wij u wel om uitgebreide bronvermeldingen te geven en indien voorradig graag scans van originele documenten. Ook zijn wij zeer blij met het ontvangen van foto's van personen. Niets is mooier dan een pagina met daarbij een foto van de betreffende persoon.
 
Dus schroom niet en zend ons die gegevens van uw vader, moeder, oom, tante, opa, oma, ander familielid of gewoon van iemand waarvan u om wat voor reden dan ook de gegevens kent. Alleen met uw hulp kan onze grote database nog verder uitgroeien tot een gigantische informatiestroom over personen, hun verdiensten, bijzondere verrichtingen en hun loopbaan tijdens WOII.


Nieuwe mijlpaal voor Go2war2.nl (Redactie Go2War2.nl)
De vertalingen van de processtukken van het Internationale Militaire Tribunaal op Go2war2.nl zijn inmiddels de 1 miljoen woorden gepasseerd. Niet alleen verhoren van verdachten zijn vertaald, maar ook getuigenverhoren en de slotverklaringen en vonnissen van de aangeklaagden. Dit is een mijlpaal voor de website Go2War2.nl en een unieke prestatie, want nergens anders zijn zulke complete vertalingen van dit materiaal te verkrijgen.

Arnold Palthe begon in 2006 met het vertalen van de voornamelijk Engelstalige processtukken waarvan hij kopieën bemachtigde in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ongeveer drie jaar verder bevat Go2war2.nl een zeer uitgebreide hoeveelheid door hem vertaalde processtukken, die volop informatie bevatten over de Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk, maar ook inzicht geven in de psychologie en denkwijze van de beschuldigden. Het eind is echter nog niet in zicht en de komende tijd zullen er regelmatig nieuwe vertalingen online verschijnen.

Het Internationaal Militair Tribunaal, beter bekend als het proces van Neurenberg, vond plaats van 21 oktober 1945 tot 1 oktober 1946. 22 nazikopstukken, waaronder Hermann Göring en Albert Speer, stonden terecht voor onder meer oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid; tegen 12 van hen werd de doodstraf uitgesproken.


Verhoor Erich Raeder op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Elke maand citeren we in de STIWOT-nieuwsbrief een passage uit een verhoor van het Internationaal Militair Tribunaal in Neurenberg. Dit keer hebben we een passage geselecteerd uit het verhoor van Erich Raeder, opperbevelhebber van de Kriegsmarine van 1936 tot 1943. Ter sprake komen onder andere zijn professionele loopbaan en zijn rol bij de wederopbouw van de marine.

Dr. SIEMERS: Ik zou op een punt willen terugkomen. U zei dat u in 1935 Opperbevelhebber van de Marine werd. Was dat een nieuwe naam, als ik gelijk heb?
RAEDER: Het was slechts een nieuwe naam.
Dr. SIEMERS: U was dus hoofd van de Marine van 1928 tot 1943?
RAEDER: Ja.
Dr. SIEMERS: Na het Verdrag van Versailles had Duitsland een leger van slechts 100.000 man en een Marine van 15.000 man inclusief officieren. In verhouding tot de grootte van het Reich was de Wehrmaht dus uitzonderlijk klein.
Was Duitsland in de jaren twintig met deze kleine Wehrmacht in staat zich te verdedigen tegen mogelijke aanvallen door buurlanden en met welke gevaren moest Duitsland destijds rekening houden?
RAEDER: Naar mijn mening was Duitsland helemaal niet in staat om zich goed tegen aanvallen te verdedigen, zelfs niet van de kleinste staten, omdat ze geen moderne wapens bezat; de buurlanden, Polen in het bijzonder waren met de meest moderne wapens uitgerust terwijl zelfs de moderne fortificaties Duitsland waren afgenomen. Het gevaar waar tegenover Duitsland zich in jaren twintig voortdurend zag geplaatst was .....
Dr. SIEMERS: Een moment. Gaat u verder, alstublieft.
RAEDER: Het gevaar dat in jaren twintig voortdurend voor Duitsland dreigde was een aanval door Polen op Oost-Pruissen met als doel dit gebied, dat al van de rest van Duitsland was gescheiden door de Corridor, af te snijden en te bezetten. Het gevaar was bijzonder duidelijk voor Duitsland want in die tijd was Vilna door de Polen bezet, midden in een periode van vrede met Lithouwen en Lithouwen nam het Memel gebied in. In het zuiden werd Fiume ook ingenomen, zonder dat de Volkenbond of iemand anders er bezwaar tegen maakte. Het was voor de Duitse regering van toen heel duidelijk dat een ding voor Duitsland niet mocht gebeuren in die tijd van zwakte en dat was de bezetting van Oost-Pruissen en haar afscheiding van het Reich. Onze inspanningen waren dus op gericht op het voorbeiden op en het met alle mogelijke middelen weerstaan van een invasie van Polen in Oost-Pruissen.
Dr. SIEMERS: U zei dat de vrees bestond dat een dergelijke invasie zou plaats vinden. Waren er in de jaren twintig niet diverse grensincidenten?
RAEDER: Ja zeker.
Dr. SIEMERS: Is het waar dat deze gevaren werden erkend, niet alleen door u en door militaire kringen maar ook door de regeringen in die jaren, in het bijzonder door de Sociaal Democraten en door Stresemann?
RAEDER: Ja, ik heb al gezegd dat de regering zich ook realiseerde dat men een dergelijke invasie niet kon laten gebeuren.
Dr. SIEMERS: Nu, de Aanklager heeft u ervan beschuldigd gehandeld te hebben in strijd met internationale wetgeving en in strijd met bestaande verdragen, zelfs al in de tijd voor Hitler.
Op 1 oktober 1928 werd u Chef van het Opperbevel van de Marine en klom dus op naar de hoogste positie binnen de Duitse Marine. Gebruikte u, gezien alle gevaren die u hebt beschreven, al uw krachten om de Duitse Marine op te bouwen binnen het kader van het Verdrag van Versailles, in het bijzonder met als doel het beschermen van Oost-Pruissen.
RAEDER: Ja, ik zette al mijn krachten in voor de wederopbouw van de Marine en dat ging ik als mijn levenswerk zien. In alle stadia van de periode van opbouw van de Marine ontmoette ik grote moeilijkheden en als gevolg moest ik voortdurend op alle mogelijke manieren een gevecht leveren om de wederopbouw te verwezenlijken. Misschien werd ik daardoor wat eenzijdig want dit gevecht om de wederopbouw van de Marine nam al mijn tijd in beslag en weerhield me van deelname aan allerlei andere zaken die er niet direct iets mee te maken hadden.
Behalve de materiële opbouw stelde ik alles in het werk om een kundig officierskorps en goed opgeleide en goed gedisciplineerde bemanningen te vormen. Admiraal Dönitz heeft al een en ander gezegd over het resultaat van deze training voor onze manschappen en officieren en ik zou alleen maar willen bevestigen dat deze Duitse Marinemensen in vredestijd zeer in aanzien stonden, zowel in binnen- als buitenland, voor hun waardige en goede gedrag en hun discipline; ook tijdens de oorlog, toen zij tot het einde toe op voorbeeldige wijze doorvochten. in volledige eenheid, met een vlekkeloze gevechtsmentaliteit en in het algemeen geen deel hadden aan enige wreedheden. Ook in de bezette gebieden waar zij kwamen, bijvoorbeeld in Noorwegen, verdienden zij de volledige instemming van de bevolking wegens hun goede en waardige optreden.
Dr. SIEMERS: Omdat u 15 jaar lang hoofd van de Marine was en hem in die jaren hebt opgebouwd, kan men zeggen dat u als hoofd van die Marine verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurde in verband met die wederopbouw?
RAEDER: Daar ben ik volledig verantwoordelijk voor.

Lees het complete verhoor.
STIWOT Nieuwsbrief

9de jaargang, 7e editie
  juli 2009De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.