Overzicht: 
- Krantjes 'Op weg naar Huis' gepubliceerd op Go2War2.nl
- TracesOfWar.com aandacht voor andere oorlogen
- Nieuwe artikelen op Go2War2.nl
- Recensie: Joodse huizen 2
- Go2War2.nl opent quiz nr. 47
- Wereld in Oorlog #49 is verschenen
 

 
Krantjes ‘Op weg naar Huis’ gepubliceerd op Go2War2.nl (Leo G. Lensen)
Wanneer de Duitse legers zich begin mei 1945 overgeven aan de geallieerden, proberen de vele buitenlandse arbeiders, vrijwilligers of dwangarbeiders, die op Duits grondgebied verblijven de weg naar huis in te slaan. Om allerlei uiteenlopende redenen lukt dat niet iedereen even makkelijk. Er zijn zelfs Nederlanders die pas jaren later vanuit Russische gevangenschap kunnen terugkeren.
 
 
Wat Nederlanders zoal meemaakten in die maanden, voor en na de wapenstilstand, is goed te lezen in het verhaal van 'Piet uit Amsterdam' op Go2War2.nl. Hij beschrijft in zijn verhaal heel duidelijk hetgeen hij als dwangarbeider meemaakt ten tijde van de aanvallen op de stad Berlijn en de maanden van wachten op de resultaten van overleg tussen SHAEF(Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) en het Russisch militair gezag omtrent de mogelijkheden van terugkeer naar Nederland.
 
Hij schrijft in de laatste pagina's van zijn verhaal over de gang van zaken onder het Russisch militair gezag in o.a. het 'Lager' Wittenberg. Daar schrijft hij ook over het maken van een krantje en zijn rol als hoofdredacteur.

Van een aantal van die krantjes, met de toepasselijke benaming 'Op weg naar Huis', is nu de tekstuele inhoud op Go2War2.nl weergegeven. Vanwege de slechte staat van het papier was het niet mogelijk er kopieën van te maken en de krantjes weer te geven zoals ze er in het origineel uitzagen.
 
Op verzoek van de familie hebben we van de hoofdredacteur en de administrateur alleen de initialen weergegeven.
 
Klik hier om de krantjes te lezen 


TracesOfWar.com aandacht voor andere oorlogen (Redactie TracesOfWar.com)
Op TracesOfWar.com werd zoals bij alle andere projecten van STIWOT enkel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Een paar jaar geleden werd besloten om dit uit te breiden met artikelen over de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Burgeroorlog, dit vanwege de vraag en de verbintenis met de Tweede Wereldoorlog. De artikelen over de Eerste Wereldoorlog waren in eerste instantie niet zichtbaar op Tracesofwar.com maar op een eigen website TracesOfWW1.com. Inmiddels zijn deze artikelen ook benaderbaar op TracesOfWar.com en staan er bijna 45.000 artikelen over de Eerste Wereldoorlog online. Vorig jaar werd een heel andere oorlog toegevoegd aan TracesOfWar.com namelijk de Slag bij Waterloo. Er werd geconstateerd dat er geen website bestond die de bezienswaardigheden van deze slag in kaart heeft gebracht, een toegevoegde waarde dus.
 
Onlangs is besloten dat de naam TracesOfWar.com de lading dekt om ook alle andere oorlogen in kaart te brengen. Hier is het team van vrijwilligers dan ook enkele maanden geleden mee begonnen en het resultaat is al zichtbaar op de website. De oplettende bezoeker zal waarschijnlijk al gezien hebben dat er al een groot aantal artikelen over de Politionele Acties, Vietnamoorlog, Koreaoorlog, Amerikaanse Burgeroorlog, Russische Burgeroorlog en vele andere oorlogen voorbij zijn gekomen. Onder deze nieuwe artikelen zijn enkele zeer interessante bezienswaardigheden zoals een aantal indrukwekkende musea, begraafplaatsen en monumenten. Maar ook bijvoorbeeld de tunnels in Vietnam of de slagvelden van de Amerikaanse Burgeroorlog.
 
Een paar voorbeelden van nieuwe artikelen van verschillende oorlogen:
 
 
 
 
 

 
Nieuwe artikelen op Go2War2.nl (Redactie Go2War2.nl)
Sturmpanzer IV / Brummbär
Tijdens de Tweede Wereldoorlog produceerde Hitler-Duitsland naast tanks en tankjagers ook gemechaniseerd geschut om bunkers, huizen en versterkte linies te vernietigen. Gemechaniseerd geschut werd vaak bewapend met houwitsers om vanaf lange afstand vijandelijke stellingen aan te vallen. De Sturmpanzer IV, Sonderkraftfahrzeug 166, oftewel Sturmpanzer 43, was een Duits gemechaniseerd geschut, geen 'echte' tank, met een vijfkoppige bemanning. De romp van het voertuig was gebaseerd op de romp van Panzerkampfwagen IV. De Duitsers noemden het voertuig 'Stupa'. De Sturmpanzer IV staat ook bekend onder de naam 'Brummbär'. Het voertuig had enorme vuurkracht vanwege het grote kaliber van de houwitser, maar was niet erg geschikt om vijandelijke tanks te vernietigen. In totaal werden 306 Sturmpanzer IV tanks geproduceerd.
 
 
 
Visueel overzicht Duitse tanks
Een visueel overzicht van de belangrijkste ingezette Duitse tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
 
 
Visueel overzicht Sovjettanks
Een visueel overzicht van de belangrijkste ingezette Sovjettanks tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 

 
Recensie: Joodse huizen 2 (Marie-Cécile van Hintum)
Zittend op de koude stenen trap in het trappenhuis van de Amsterdamse Smaragdstraat 13 stelt zich journaliste en programmamaakster Hanneke Groenteman (1939) de vooroorlogse jeugdjaren van haar Joodse vader en moeder voor. Hier in de Diamantbuurt, op een- en tweehoog, groeiden ze op en werden ze verliefd. Ze ziet haar vader Chel, een verlegen, bescheiden jongen, zijn blonde buurmeisje Elly het hof maken. Ze ruikt de appeltaart van eenhoog en de bloemkool van de bovenburen. Groenteman en haar ouders overleefden de oorlog in onderduik. Maar opa en oma ‘Wenny’, de grootouders van vaderskant, werden weggevoerd en vermoord.
 
 
Het verhaal over de Smaragdstraat 13 is een van de zesentwintig bijdragen aan Joodse huizen 2, het tweede deel van een boekenreeks onder redactie van Frits Rijksbaron, Esther Shaya en Gert Jan de Vries. Samen met deel 1 (verschenen in 2015) bevat de reeks nu vijftig verhalen over Nederlandse ‘Joodse huizen’ en hun in de oorlog verdreven vroegere bewoners – vijftig van de maar liefst zesendertigduizend die dit papieren monument, een initiatief van de Stichting Joodse Huizen, moet gaan tellen. Voor 2017 staat een derde deel gepland. En een plan om alle Joodse huizen met de namen en korte levensbeschrijvingen van de bewoners in één boek af te beelden is in de maak.
 
Eerder al bedacht reclamemaker en tekstschrijver Rijksbaron de ‘Joodse huizenposter’ (2010) en de jaarlijkse ‘Open Joodse Huizendag’ (2012), bedoeld om de moord op honderdtweeduizend Nederlandse Joden 'onder ogen te zien' en de herinnering aan de Shoah levend te houden. Zijn eigen huis op de Amsterdamse Willemsparkweg inspireerde hem daartoe: ooit was het van de Joodse Joseph Gosschalk, die het in 1943 voor veel te weinig geld moest verkopen en in 1945 in Bergen-Belsen overleed. Jammer genoeg ontbreekt in Joodse huizen Gosschalks uitgebreidere familieverhaal.
 
Dat gemis wordt ruimschoots gecompenseerd door de vele bijdragen van een bonte schare auteurs: overlevenden, nabestaanden en bekende(re) schrijvers, onder wie Lisette Lewin, Saskia Goldschmidt en Jona Oberski. Baserend op (eigen) herinneringen, brieven, archieven en mondelinge overlevering schetsen zij de vooroorlogse sfeer in Joodse gezinnen en families in steden en dorpen door heel Nederland (vooroorlogs Nederland telde zo’n honderddertigduizend Joden).
 

 
Go2War2.nl opent quiz nr. 47 (Redactie Go2War2.nl)
Na vier maanden hebben wij quiz nummer 46 gesloten. De antwoorden staan inmiddels online. Als winnaar uitgeloot is mevr. J. Nagtzaam. Zij heeft het boekenpakket inmiddels per post ontvangen.
 
 
Wij hebben op hetzelfde moment een nieuwe quiz geopend. Test opnieuw uw kennis van de Tweede Wereldoorlog in quiz nummer 47! Er staan weer 25 lastige vragen (en een mooie prijs voor de winnaar) op u te wachten. U kunt deelnemen aan deze quiz tot en met tot en met 1 december 2016. Veel succes!
 
De winnaar is degene met de meeste antwoorden goed. Indien er meerdere personen zijn, dan zal er een winnaar worden geloot. Door Just Publishers is voor de winnaar een prijzenpakket beschikbaar gesteld, bestaande uit de volgende titels:
 
• Kampfgruppe Peiper, David Cooke & Wayne Evans
• Landjepik, Hans Smit
• Soldaat in Afghanistan, Achim Wohlgethan
• Rotterdam Mei 1940, Aad Wagenaar

 
Wereld in Oorlog #49 is verschenen (Redactie Go2War2.nl)
De 49e editie van Wereld in Oorlog is verschenen. Het tweemaandelijks verschijnende magazine Wereld in Oorlog vertelt opmerkelijke, aangrijpende en dramatische verhalen achter belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en militaire operaties in de recente oorlogsgeschiedenis. In deze editie een artikel van Go2War2.nl-medewerker Kevin Prenger over het gijzelaarstransport van prominente gevangenen van de SS naar de Alpenfestung in het voorjaar van 1945.
 
 
Een overzicht van alle onderwerpen:

De Balkanzug, Propagandavoertuig tijdens de Eerste Wereldoorlog
Op de dag dat Oostenrijk Servië de oorlog verklaarde kwam ook de Orient-Express, boegbeeld van de Franse belle époque, stil te liggen. Duitsland en z’n bondgenoten begonnen in 1916 een eigen luxetrein naar Constantinopel. De Balkanzug was voor Duitsland meer dan een trein. Het was een afrekening met het Franse WagonsLits, een strategische link met z’n bondgenoten en een effectief propagandamiddel. Ook wilden de Duitsers er hun invloed op de Balkan en in het Midden-Oosten mee vergroten.

De brieven van Arthur Knaap
Het is inmiddels honderd jaar geleden. De voormalige slagvelden zijn uitgegroeid tot een toeristische trekpleister en belangrijke inkomstenbron voor de regio. Maar 1 juli 1916 begon de bloedigste veldslag van de Eerste Wereldoorlog: de Slag om de Somme. Aan de strijd om de Somme vocht ook de Nederlandse vrijwilliger Arthur Knaap mee. 

Rotterdam Frontstad: soepele verteltrant, volop wetenswaardigheden
Het is niet zo’n denderende gewaarwording wanneer je als schrijver van een veelgeprezen boek na flink wat jaren wordt ingehaald door iemand die zijn boek over hetzelfde onderwerp nog veel beter heeft geschreven en met talloze nieuwe wetenswaardigheden heeft volgestouwd. Dat is wat mij is overkomen met het boek Rotterdam Frontstad van Gerard Groeneveld die verteld wat er zich van 10 tot en met 14 mei 1940 aan oorlogshandelingen heeft afgespeeld aan en nabij het Maasfront in Rotterdam en het verwoestende bombardement van de binnenstad dat op die slag volgde. 

George Maduro en villa Dorrepaal: Hoe de enige Antilliaan de Militaire Willems-Orde won
In Den Haag bevindt zich het park Madurodam, waar Nederland in het klein is nagemaakt. Onlangs was er in het nieuws aandacht voor Marco Kroon en Gijs Tuinman, die hun eigen miniaturen kregen in Madurodam. Beiden behoren tot de Korps Commandotroepen en werden onderscheiden met de Militaire Willems-Orde. Veel mensen kennen echter niet de geschiedenis van het park, dat is vernoemd naar George Maduro en opgericht is ter nagedachtenis aan hem. Zeker nu is zijn geschiedenis interessant, want Maduro zou op 15 juli 2016 honderd jaar zijn geworden. Het bijzondere aan Maduro is dat hij tot op heden de enige Curaçaoënaar is die de Militaire Willems-Orde heeft ontvangen. Deze heeft hij verdiend door zijn moedige optreden tijdens de meidagen van 1940 tegen de Duitse parachutisten. 

Gijzelaars in het paradijs: VIP-gevangenen van de SS in de Alpenfestung
Het was een exclusief gezelschap dat begin mei 1945 verzameld was in het in chaletstijl opgetrokken hotel Pragser Wildsee in Zuid-Tirol, Italië. De groep telde bijna 140 personen van 17 verschillende nationaliteiten. Er waren ministers, hoge geestelijken, generaals en prinsen bij. Twee Churchills waren ook present. Vanuit hun hotelkamers keken ze uit op een blauwgroen bergmeer, omringd door naaldbomen en besneeuwde bergtoppen. Eén van de hotelgasten noemde de locatie een “paradijs op aarde”. Voor velen van hen was het voor het eerst sinds maanden of zelfs jaren dat ze konden slapen op een gewoon bed zonder bang te hoeven zijn voor de dag van morgen. Eindelijk waren ze ontsnapt uit de klauwen van de SS.

Een elfjarig jochie als jongste verzetsheld van Nederland
Zonder het te weten was hij in 1943 de jongste ‘verzetsheld’ van Nederland. Als jochie van elf kreeg Gustaaf Simons de merkwaardige boodschap om op zijn autoped tussen twee villa’s op het Amsterdams Museumplein heen en weer te rijden. Op nummer zes woonde zijn oom de notaris, nummer acht was in beslag genomen door de Ortscommandant van de Wehrmacht, oberstleutnant Schröder. Zo wilde men de indruk wekken, dat het keurige Hollandse echtpaar met een vriendelijk blond arisch zoontje naast hem van onverdacht gedrag was. Wat de Duitser echter niet wist was dat in het huis van zijn buurman de Ondergrondse over de vloer kwam.

De zaak van de Joodse verraadster: Ans van Dijk
‘De President doet de zaak tegen verdachte uitroepen. De verdachte is in de zaal der terechtzitting aanwezig, heeft op de vragen van de voorzitter geantwoord te zijn genaamd: Anna van Dijk [...] De voorzitter vermaant verdachte oplettend te zijn op hetgeen zij zal horen.’ Met deze woorden begint het proces-verbaal van de zitting tegen Ans van Dijk, met rolnummer 224/1947 van de Vijfde Kamer van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam op maandag 24 februari 1947.

Bestel nu Wereld in Oorlog of neem een abonnement
 
 
 

STIWOT Nieuwsbrief

16de jaargang, 8e editie
  augustus 2016De schrijvers in deze Nieuwsbrief zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog en de behoefte om er iets mee te doen hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

Indien u ideeën, vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met STIWOT.