STIWOT

Privacyverklaring

Bij het plaatsen van reacties op onze website, het versturen van een bericht via het contactformulier of het versturen van een e-mail aan een van onze medewerkers, is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u op te geven. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. STIWOT zal geen gegevens van haar bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Om met de websites van STIWOT de beste resultaten te halen, is het nodig dat alle projecten zich continu blijft ontwikkelen. Hiervoor worden de algemene bezoekersgegevens, zoals de gegevens met betrekking tot de aangeboden diensten of de meest opgevraagde pagina’s van de website geregistreerd. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Mocht u vragen hebben over de privacyverklaring van STIWOT, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Cookies

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende cookies die gezet worden door STIWOT websites:

Domein Cookie Type Geldigheid Doel
Alle ASPSESSIONID Functioneel Sessie Sessiemanagement
Alle __utma Statistieken Aanhoudend Google analytics
(meer informatie/opt-out)
Alle __utmb Statistieken Aanhoudend Google analytics
(meer informatie/opt-out)
Alle __utmc Statistieken Sessie Google analytics
(meer informatie/opt-out)
Alle __utmz Statistieken Aanhoudend Google analytics
(meer informatie/opt-out)
mystiwot.nl myst language Functioneel Sessie Slaat geselecteerde taal op
mystiwot.nl myst login Functioneel Sessie 'Remember me' cookie
oorlogsmusea.nl om Functioneel Aanhoudend 'Remember me' cookie
stiwotforum.nl phpbb3_l1ert_k Functioneel Aanhoudend 'Remember me' cookie
stiwotforum.nl phpbb3_l1ert_sid Functioneel Sessie Sessiemanagement
stiwotforum.nl phpbb3_l1ert_u Functioneel Sessie Sessiemanagement
tracesofwar.com lan Functioneel Aanhoudend Slaat geselecteerde taal op
tracesofwar.com om Functioneel Aanhoudend 'Remember me' cookie
wo2actueel.nl tw Functioneel Aanhoudend 'Remember me' cookie
ww2awards.com taal Functioneel Aanhoudend Slaat geselecteerde taal op
ww2museums.com om Functioneel Aanhoudend 'Remember me' cookie

Het embedded van andere content op onze websites kan tot gevolg hebben dat er meer cookies gezet worden. STIWOT heeft hier helaas geen invloed op. Mocht u daar bezwaar tegen maken dan kunt u in uw browser de cookies uitschakelen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Consumentenbond.

Disclaimer

Door het raadplegen van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

De ontwikkelaars, beheerders en medewerkers van deze website zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. De websites zijn een initiatief van de Stichting STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) en worden ontwikkeld en beheerd door een team van vrijwilligers.

Ondanks dat STIWOT zich ervoor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn.

STIWOT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. STIWOT erkent daarnaast ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden.

De door STIWOT verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging en naar de beste inzichten van dat moment worden gewijzigd.

Copyright

Alle teksten op onze website vallen onder de auteurswet, zodat het copyright berust bij de Stichting STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee).

Niets van deze website mag worden overgenomen, gebruikt of gereproduceerd worden, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het STIWOT-bestuur.

Foto's of afbeeldingen op deze website blijven eigendom van de maker of eigenaar. STIWOT heeft het volledige gebruiksrecht van alle afbeeldingen en foto’s. Dit recht vervalt niet bij verhandeling door de oorspronkelijke maker of eigenaar van de foto.

Met het insturen van uw foto's of afbeeldingen geeft u het volledige gebruiksrecht voor gebruik op de websites van STIWOT af. Dit recht vervalt niet bij verhandeling door de oorspronkelijke maker of eigenaar van de foto.

Voor afbeeldingen die geplaatst zijn met een Creative Commons License gelden de voorwaarden van de betreffende licentie.