STIWOT

Go2War2.nl

Go2War2.nl is de grootste Nederlandstalige populair-wetenschappelijke website over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. U vindt hier artikelen over onder andere de veldslagen, de politieke en militaire leiders en de gebruikte wapens tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook bijvoorbeeld ooggetuigenverslagen, actuele nieuwsberichten, een timeline, een begrippenlijst en film- en boekrecensies. Naast informatie over oorlogshandelingen gedurende de periode 1939-1945, wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de Holocaust, de geschiedenis van het Derde Rijk en overige relevante politieke, economische, culturele en maatschappelijke onderwerpen.

Wij streven ernaar om een zo objectief en neutraal mogelijk beeld van deze historische periode te geven, waarbij het gebruik van betrouwbare en representatieve bronnen vanzelfsprekend van groot belang is. Door de brede opzet is de website nog verre van compleet, maar vrijwel wekelijks verschijnen er nieuwe artikelen, zodat er over steeds meer onderwerpen informatie te vinden is. STIWOT hoopt met Go2War2.nl zoveel mogelijk mensen te informeren over de Tweede Wereldoorlog, zodat de aandacht voor deze oorlog niet verslapt en de kennis hierover niet verloren gaat.