STIWOT

WW2Awards.com

De website WW2Awards.com is momenteel de snelst groeiende database over WO2-onderscheidingen en hun ontvangers. Met deze website willen we de tijdgeest met betrekking tot onderscheidingen weergeven. Onderscheidingen zijn een essentieel onderdeel van de waardering van daden en deelname aan activiteiten, met name in tijd van oorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn grote hoeveelheden onderscheidingen uitgereikt en ontwikkeld. WW2Awards.com wil geen oordeel geven over de redenen waarom onderscheidingen werden verleend, maar wil slechts de feiten vastleggen en voor toekomstige generaties toegankelijk maken. De website is bewust tweetalig uitgevoerd. Nederlands om te benadrukken dat het werkgebied van STIWOT voornamelijk in het Nederlands taalgebied ligt en Engels omdat de reikwijdte van deze website in onze ogen veel verder strekt dan alleen Nederland en BelgiŽ.

De medewerkers zijn zich er van bewust dat het onmogelijk is om een afgerond project te kunnen presenteren. Er is bewust een keuze gemaakt om dit project te presenteren als een voortdurend proces van aanvulling en completering. De website is dan ook verre van klaar. Het is niet de intentie om binnen afzienbare tijd dit project af te ronden, want zoals u ongetwijfeld zult merken is hiervoor de omvang van het project te groot. Er is bewust gekozen voor de mogelijkheid om bezoekers zelf te laten participeren in het vervolmaken van het project. Veel families en gerenommeerde historici hebben reeds hun bijdrage geleverd.
Een ieder die een bijdrage wil leveren is van harte welkom. Zowel personen als onderscheidingen kunnen voor opname in de database aangedragen worden.