Over STIWOT

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

STIWOT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing voor STIWOT en al haar projecten. STIWOT verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit gaat om de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres.

STIWOT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Verzenden van e-mailberichten aan u indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

STIWOT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. STIWOT verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
STIWOT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of mocht u overige vragen hebben over de privacyverklaring van STIWOT, neem dan contact op via het contactformulier.

cookies

STIWOT gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Het embedden van andere content op onze websites kan tot gevolg hebben dat er meer cookies gezet worden. STIWOT heeft hier helaas geen invloed op. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende cookies die gezet worden door STIWOT-websites:
Domein Cookie Type Geldigheid Doel
All ASPSESSIONID Functional Session Sessionmanagement
All __utma Statistics Continuous Google analytics
(more information/opt-out)
All __utmb Statistics Continuous Google analytics
(more information/opt-out)
All __utmc Statistics Session Google analytics
(more information/opt-out)
All __utmz Statistics Continuous Google analytics
(more information/opt-out)
mystiwot.nl myst language Functional Session Stores language setting
mystiwot.nl myst login Functional Session 'Remember me' cookie
stiwot.nl language Functional Session Stores language setting
stiwotforum.nl phpbb3_l1ert_k Functional Continuous 'Remember me' cookie
stiwotforum.nl phpbb3_l1ert_sid Functional Session Sessionmanagement
stiwotforum.nl phpbb3_l1ert_u Functional Session Sessionmanagement
tracesofwar.com lan Functional Continuous Stores language setting
tracesofwar.com om Functional Continuous 'Remember me' cookie

disclaimer

Door het raadplegen van STIWOT-websites accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

De ontwikkelaars, beheerders en vrijwilligers van deze websites zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of enige groepering. Deze websites zijn een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) en worden ontwikkeld en beheerd door een team van uitsluitend vrijwilligers.

Ondanks dat STIWOT zich ervoor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat (gedeeltes van) de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
STIWOT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. STIWOT erkent geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden.

Indien STIWOT van het gepubliceerde materiaal alleen het gebruiksrecht heeft, dan is STIWOT op geen enkele wijze aansprakelijk of partij bij een juridisch conflict tussen de maker/eigenaar van het betreffende materiaal of de claimverstuurder en de claimontvanger.

De door STIWOT verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging en naar de beste inzichten van dat moment worden gewijzigd.

copyright

Alle informatie en/of content (waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, audio, functionaliteit, services en andere materialen) op onze websites vallen onder de auteurswet, zodat het copyright berust bij STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee), of de eigenaar, zoals aangegeven bij de informatie.

Alle rechten zijn voorbehouden; niets van deze website mag worden overgenomen, gebruikt of gereproduceerd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het STIWOT-bestuur.

Alle informatie en/of content op deze website blijven eigendom van de maker of eigenaar. Met het insturen van uw informatie en/of content draagt u het volledige recht voor gebruik op de websites en projecten van STIWOT aan STIWOT over. STIWOT heeft het volledige gebruiksrecht van alle informatie en content op de websites en in projecten. Dit recht vervalt niet bij verhandeling door de oorspronkelijke maker of eigenaar van de informatie en/of content.

Voor afbeeldingen die geplaatst zijn met een Creative Commons License gelden de voorwaarden van de betreffende licentie.

STEUN ONS DIGITALE ERFGOED

STEUN STIWOT

Doneer

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Tracesofwar!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Logo

STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) is een Nederlandse ANBI organisatie.

RSIN: 810512890

Doneer met belastingvoordeel

CONTACTINFORMATIE

Postbus 44, 1170AA Badhoevedorp
Nederland

Logo